Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Obnova a rekonstrukce Ukrajiny

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Obnova a rekonstrukce Ukrajiny

Neutuchající podpora ze strany EU

K obnově Ukrajiny po skončení války bude zapotřebí značného celosvětového finančního úsilí. Evropská unie již nyní velkou měrou přispívá k posílení odolnosti této země a jejích obyvatel. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však bude zapotřebí další pomoc: bude nutné obnovit základy svobodné a prosperující země, která bude zakotvená v evropských hodnotách a začleněná do evropské i celosvětové ekonomiky, a podporovat ji na cestě ke členství v EU.

Od začátku útočné války Ruska daly Unie, členské státy i evropské finanční instituce v rámci přístupu „tým Evropa“ k dispozici téměř 108 mld. eur v podobě finanční, humanitární, naléhavé, rozpočtové i vojenské podpory:

  • téměř 52 mld. eur na posílení ukrajinské ekonomiky, zvýšení finanční odolnosti a podporu sociální oblasti
  • 39 mld. eur na vojenskou pomoc
  • až 17 mld. eur poskytnutých členským státům na pokrytí potřeb osob prchajících před válkou

EU rovněž na dvoustranné úrovni podporuje ekologické reformy, jakož i ekologickou obnovu a modernizaci Ukrajiny v rámci Východního partnerství a Energetického společenství.

Jelikož ruská agrese pokračuje, celkové náklady, jež bude třeba na obnovu Ukrajiny vynaložit, nelze v současné chvíli přesně odhadnout. Základní koncepci této mezinárodní pomoci je však důležité stanovit již nyní.

Nástroj pro Ukrajinu

EU vytvořila nový podpůrný mechanismus na období 2024–2027, jehož prostřednictvím bude pomáhat Ukrajině v jejím úsilí o obnovu, rekonstrukci a modernizaci. Nástroj pro Ukrajinu je specializovaná facilita, která Unii umožní poskytnout Ukrajině během tohoto období stabilní a předvídatelnou finanční podporu ve výši až 50 mld. eur.

Nástroj podtrhuje závazek EU pomáhat Ukrajině v probíhající útočné válce, kterou proti ní Rusko vede, i na její cestě ke členství v EU.

Další informace o nástroji pro Ukrajinu

Mnohostranná platforma pro koordinaci dárců pomoci

26. ledna 2023 byla spuštěna mnohostranná platforma pro koordinaci dárců pomoci na podporu procesu obnovy, oživení a rekonstrukce Ukrajiny. Platforma umožňuje úzkou koordinaci mezi mezinárodními poskytovateli pomoci a finančními organizacemi a zajišťuje soudržnou, transparentní a odpovědnou podporu.

Snahou je zajistit efektivnější koordinaci činností všech klíčových aktérů, jež poskytují krátkodobou finanční podporu, ale také dlouhodobější pomoc pro fázi obnovy. Platforma se opírá o výsledky jednání konaných během konferencí v Luganu, Berlíně a Paříži, kde se hovořilo o možnostech, jak zajistit soulad mezi dostupnými zdroji a stávajícími potřebami země.

Další informace o platformě pro koordinaci dárců pomoci pro Ukrajinu

Mobilizace mezinárodní podpory

Je to právě teď, kdy Ukrajina potřebuje největší pomoc. Evropská komise a její partneři proto mobilizují mezinárodní podporu pro její hospodářskou a sociální stabilizaci, obnovu a zotavení z následků války. 

Pomoc ukrajinským školám

Předsedkyně Komise ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022 zdůraznila, že budoucností Ukrajiny jsou děti. Proto EU podporuje obnovu poškozených škol, a to částkou 100 mil. eur.

Evropská komise vyčlenila přibližně 14 mil. eur na nákup školních autobusů, které zajistí bezpečný převoz ukrajinských dětí do škol. Zahájila rovněž celoevropskou kampaň, v níž vyzývá k darování školních autobusů pro Ukrajinu, a to prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie.

Souběžně s tím bude Komise spolupracovat s Ukrajinou na zajištění bezproblémového přístupu země na jednotný trh EU. To Ukrajině umožní co nejlépe využít svého potenciálu, urychlí její ekonomický růst a vytvoří pracovní příležitosti.

Další informace o školních autobusech pro Ukrajinu