Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna
Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Poland

Il-kampanja u l-avveniment globali b’appell għal wegħdiet ta’ donazzjonijiet “Solidarjetà mal-Ukrajna” ġabret €9.1 biljun għan-nies li qed jaħarbu mill-invażjoni Russa, fl-Ukrajna u lil hinn minnha, fosthom €1 biljun mill-Kummissjoni Ewropea. Apparti minn hekk, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp ħabbar €1 biljun oħra f’self biex jiġu koperti l-ħtiġijiet tan-nies li sfaw vittmi ta’ spostament intern.

Is-solidarjetà tal-pajjiżi, il-kumpaniji u n-nies madwar id-dinja toffri raġġ ta’ dawl f’dawn iż-żminijiet mudlama. Il-kampanja “Solidarjetà mal-Ukrajna” ġabret €9.1 biljun għan-nies li qed jaħarbu mill-bombi, fl-Ukrajna u lil hinn minnha, b’biljun ewro oħra mwiegħda mill-BERŻ. U fadal aktar xi jsir. Se nkomplu nipprovdu appoġġ. U ladarba ma jibqgħux jintefgħu aktar bombi, se ngħinu lill-poplu tal-Ukrajna jibni pajjiżu mill-ġdid. Se nkomplu naġixxu f’Solidarjetà mal-Ukrajna.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

llum, ġbarna 'l fuq minn CAD $12.4 biljun biex inkomplu nappoġġjaw lill-poplu Ukren li safa vittma ta’ spostament minħabba l-gwerra kontinwa u inġustifikata ta’ Putin. Kemm jekk permezz ta’ ikel, ilma, saqaf fuq raskom jew għajnuna medika, aħna se nibqgħu nkunu hemm għalikom u nipprovdulkom l-assistenza li għandkom bżonn f’dan il-mument. Aħna qed naġixxu f’solidarjetà mal-Ukrajna.

Justin Trudeau, il-Prim Ministru tal-Kanada

L-avveniment b’appell għal wegħdiet ta’ donazzjonijiet, Solidarjetà mal-Ukrajna, ikkonkluda kampanja usa’ tal-media soċjali mnedija mill-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern fil-Kanada nhar is-Sibt, is-26 ta’ Marzu, fi sħubija ma’ Global Citizen. 

Il-kampanja twieġeb għal sejħa għal appoġġ imnedija mill-President tal-Ukrajna, Volodymyr Zelenskyy. L-għan tal-kampanja kien li jinġabru fondi u tipi oħra ta’ appoġġ biex jinqdew il-ħtiġijiet tal-persuni spostati internament fl-Ukrajna. B’mod partikolari:

  • Għal dawk l-4 miljun ruħ u aktar li diġà fittxew kenn fl-UE u għal oħrajn li x’aktarx jaslu: il-fondi se jintużaw biex jaqdu l-ħtiġijiet tagħhom għal perjodu ta’ żmien qasir u medju fl-Istati Membri tal-UE, mill-ikel, l-akkomodazzjoni u l-kura medika sal-edukazzjoni u l-impjieg.
  • Għas-6.5 miljun ruħ, inklużi 2.5 miljun tifel u tifla, li kellhom jaħarbu minn djarhom iżda baqgħu fl-Ukrajna u issa huma spostati internament: il-fondi u d-donazzjonijiet se jipprovdulhom kura umanitarja vitali.

B’rikonoxximent għar-rwol essenzjali tal-Polonja fl-appoġġ għar-refuġjati li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna, l-avveniment b’appell għal wegħdiet ta’ donazzjonijiet sar f’Varsavja, bis-sehem tal-President Andrzej Duda.

 

Multimedia

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Poland
Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Poland
Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Poland

Social media kit

28 ĠUNJU 2022
Stand Up for Ukraine: social media kit