Direct la conținutul principal
Solidaritatea UE cu Ucraina

Asigurarea punerii în aplicare a sancțiunilor

Pentru ca sancțiunile să își îndeplinească obiectivele, este esențial să se asigure o aplicare eficace și diligentă a acestora, responsabilitate care le revine, în principal, statelor membre. Comisia colaborează îndeaproape cu acestea pentru a le ajuta să își aducă la îndeplinire obiectivul. În acest scop, se sprijină pe:

 • un grup de experți privind punerea în aplicare a sancțiunilor, care se reunește periodic astfel încât să îi permită Comisiei să aibă acces la toate autoritățile competente din statele membre
 • grupul operativ „Înghețare și punere sub sechestru”, înființat de Comisie în martie 2022, care asigură o mai bună coordonare a înghețării activelor persoanelor și entităților din Rusia și Belarus
 • un grup la nivel înalt, prezidat de comisarul Mairead McGuinness, care le permite tuturor celor 27 de autorități ale statelor membre să facă schimb de informații cu reprezentanți ai industriei și ai întreprinderilor din UE
 • reuniuni ad-hoc ale părților interesate organizate de Comisie pentru a oferi orientări și a discuta cu operatorii despre punerea în aplicare a sancțiunilor

UE își coordonează sancțiunile cu alți aliați și parteneri internaționali majori, cum ar fi Statele Unite, Regatul Unit, Coreea de Sud, Elveția, Japonia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Norvegia, astfel încât fiecare țară să utilizeze cele mai eficiente măsuri în funcție de propria economie.

Prevenirea eludării sancțiunilor

Eludarea sancțiunilor UE este o infracțiune. Pentru a controla situația, Comisia:

 • își mobilizează serviciile comerciale și vamale pentru a identifica redirecționarea fluxurilor comerciale provenind din anumite țări terțe și care pot servi drept căi de acces către Rusia
 • dialoghează cu țările terțe pentru a conveni asupra unei evaluări comune, pentru a compara datele și pentru a discuta, dacă este cazul, despre măsurile de remediere
 • colectează informații cu privire la modelele de eludare utilizate în sectorul privat și elaborează recomandări cu privire la cele mai bune modalități de prevenire a acestui fenomen.

Ca parte a celui de al 11-lea pachet de sancțiuni adoptat la 23 iunie, UE a introdus un nou instrument pentru a evita eludarea acestora prin jurisdicțiile țărilor terțe. Instrumentul ar urma să se concentreze asupra unor bunuri specifice cu grad ridicat de risc, despre care s-a dovedit că ajung în Rusia prin țări terțe, deși fac obiectul sancțiunilor UE. Instrumentul îi permite UE să interzică exportul acestor bunuri către țările care sunt utilizate pentru a eluda sancțiunile noastre și, de asemenea, să interzică furnizarea de servicii conexe.

Lista produselor și tehnologiilor care fac obiectul acestei măsuri va fi completată numai dacă nu se poate găsi nicio altă soluție. Aceasta înseamnă că este nevoie de un angajament și de un dialog strâns cu fiecare dintre țările terțe în cauză. Vom oferi întotdeauna autorităților posibilitatea de a reacționa la constatările și concluziile UE. Prin urmare, aceasta este o măsură de ultimă instanță.

Alte măsuri ne-au permis să combatem și mai mult eludarea sancțiunilor:

Informații pentru părțile interesate:

Pentru garanta disponibilitatea informațiilor pentru părțile interesate, Comisia

 • a publicat sute de întrebări și răspunsuri referitoare la toate sectoarele de activitate afectate de sancțiuni, cum ar fi sectorul financiar și bancar, comerțul și vămile, energia, agricultura, transporturile, achizițiile publice din mass-media, precum și orientări specifice pe chestiuni umanitare. Comisia a purtat dialoguri periodice cu părțile interesate din industrie și colaborează cu autoritățile naționale responsabile cu punerea în aplicare a sancțiunilor UE, cu acordarea autorizațiilor și cu urmărirea penală a încălcărilor.
 • a publicat informații ușor de accesat cu privire la pachetele adoptate până în prezent. Harta sancțiunilor UE, ușor de utilizat, repertoriază toate regimurile de sancțiuni în vigoare în prezent, inclusiv persoanele care fac obiectul unor sancțiuni individuale. Lista consolidată a sancțiunilor financiare, care include toate persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică, în temeiul sancțiunilor UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice, este disponibilă online. 
 • a introdus un instrument de denunțare anonimă a neregulilor în materie de sancțiuni. Sancțiunile UE impun, de asemenea, statelor membre să transfere în domeniul penal încălcarea sancțiunilor. 
 • a instituit punctul de contact la nivelul UE pentru ajutorul umanitar, care oferă informații practice operatorilor umanitari cu privire la solicitarea de derogări umanitare în temeiul sancțiunilor UE. 
 • a lansat/creat un punct central de contact pentru a ajuta autoritățile și operatorii din afara UE cu privire la domeniul de aplicare și punerea în aplicare a sancțiunilor UE împotriva Rusiei – și, în special, cu privire la chestiuni legate de securitatea alimentară. Acest punct de contact este menit, de asemenea, să garanteze că fluxul de produse agroalimentare și îngrășăminte către țările lor nu este afectat de sancțiuni.