Ugrás a fő tartalomra
Uniós szolidaritás Ukrajnával

A szankciók végrehajtásának biztosítása

A szankciók célkitűzéseinek eléréséhez elengedhetetlen a szankciók hatékony és gondos végrehajtása. Ez elsődlegesen a tagállamok feladata. A Bizottság szorosan együttműködik velük, hogy támogassa őket ebben a munkában az alábbiak révén:

 • a szankciók végrehajtásával foglalkozó szakértői csoport rendszeres ülése, amely lehetővé teszi a Bizottság számára valamennyi érintett tagállami hatóság elérését;
 • a Bizottság által 2022 márciusában létrehozott „Freeze and Seize” („Befagyasztás és lefoglalás”) munkacsoport, amely biztosítja a vagyoni eszközök orosz és belarusz személyeket és szervezeteket érintő befagyasztásának hatékonyabb összehangolását;
 • a Mairead McGuinness biztos elnökletével működő magas szintű csoport, amely mind a 27 tagállam hatóságai számára lehetővé teszi az információk megosztását – az uniós ipar és vállalkozások képviselőivel együtt;
 • a Bizottság által az érdekelt felekkel tartott ad hoc találkozók, amelyek iránymutatást nyújtanak, és ahol megvitatják a szankciók végrehajtását a szereplőkkel.

Az EU összehangolja szankcióit más jelentős nemzetközi szövetségesekkel és partnerekkel, például az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Dél-Koreával, Svájccal, Japánnal, Ausztráliával, Kanadával, Új-Zélanddal és Norvégiával, hogy mindegyik ország a gazdaságán alapuló leghatékonyabb intézkedéseket alkalmazza.

A szankciók kijátszásának megakadályozása

Az uniós szankciók kijátszása bűncselekménynek minősül. Ennek nyomon követése érdekében a Bizottság:

 • mozgósítja kereskedelmi és vámigazgatási szerveit, hogy azonosítsák a kereskedelmi forgalom bizonyos harmadik országokból Oroszország felé történő lehetséges átirányítását;
 • felveszi a kapcsolatot harmadik országokkal a közös értékelésről való megállapodás, az adatok összehasonlítása és adott esetben a korrekciós intézkedések megvitatása céljából;
 • információkat gyűjt a magánszektort érintő kijátszási mintákról, valamint ajánlásokat gyűjt arra vonatkozóan, miként lehetne hatékonyabban megakadályozni ezt a jelenséget.

A 2023. június 23-án elfogadott 11. szankciócsomag részeként az EU új eszközt vezetett be annak érdekében, hogy ne lehessen a szankciókat harmadik országok joghatóságán keresztül kijátszani. Az eszköz olyan konkrét, magas kockázatú árukra összpontosít, amelyek bizonyítottan eljutnak Oroszországba harmadik országokon keresztül annak ellenére, hogy az uniós szankciók hatálya alá tartoznak. Az eszköz lehetővé teszi az EU-nak, hogy megtiltsa egyrészt az érintett áruk kivitelét olyan harmadik országokba, melyek révén kijátszák az uniós szankciókat, másrészt a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

Az intézkedés hatálya alá tartozó áruk és technológiák jegyzékének tényleges összeállítására csak akkor kerül sor, ha más megoldás nem kínálkozik. Ez azt jelenti, hogy egyeztetünk és szorosan együttműködünk mindegyik érintett harmadik országgal. Minden esetben lehetőséget biztosítunk a hatóságoknak arra, hogy reagáljanak az EU megállapításaira és következtetéseire. Ez az intézkedés tehát csakis a legvégső esetben alkalmazandó.

Számos egyéb intézkedésnek köszönhetően további lépéseket tudtunk tenni a szankciók kijátszása ellen:

Az érdekelt felek tájékoztatása

Az érdekelt felek tájékozódásának biztosítása érdekében a Bizottság

 • több száz gyakran feltett kérdést tett közzé a szankciók által érintett valamennyi iparág – például a pénzügyek és a bankszektor, a kereskedelem és a vámügy, az energiaügy, a mezőgazdaság, a közlekedés és a médiát érintő közbeszerzések – vonatkozásában, és konkrét iránymutatást adott ki a humanitárius kérdésekről. Rendszeres párbeszédet folytat az ágazati érdekelt felekkel, és együttműködik azokkal az illetékes nemzeti hatóságokkal, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az uniós szankciók végrehajtása, az engedélyek megadása és jogsértések esetében a büntetőeljárás alá vonás terén;
 • könnyen hozzáférhető információkat tett közzé az eddig elfogadott csomagokról. Az uniós szankciótérkép felhasználóbarát módon jeleníti meg az összes jelenleg érvényben lévő szankciórendszert, valamint az egyedi szankciók hatálya alá tartozó személyeket. Online elérhető a pénzügyi szankciók egységes szerkezetbe foglalt jegyzéke, amely tartalmazza mindazokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, akikre, illetve amelyekre az uniós szankciók értelmében a vagyoni eszközök befagyasztása, valamint a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának tilalma vonatkozik; 
 • visszaélés-bejelentő eszközt vezetett be a szankciók megsértésének névtelen bejelentésére. Az uniós szankciók már arra is kötelezik a tagállamokat, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a szankciók megsértését; 
 • létrehozta a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó uniós szintű kapcsolattartó pontot, amely gyakorlati információkkal szolgál a humanitárius szereplők számára az uniós szankcióktól való humanitárius célú eltérések kérelmezésével kapcsolatban; 
 • központi kapcsolattartó pontot hozott létre annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a nem uniós hatóságoknak és szereplőknek az Oroszországgal szembeni uniós szankciók hatályával és végrehajtásával, különösen az élelmezésbiztonsággal kapcsolatban. Ez azt is biztosítani hivatott, hogy zavartalan legyen az agrár-élelmiszeripari termékek és műtrágyák országukba irányuló áramlása.