Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Solidaritatea UE cu Ucraina

Sancțiunile UE împotriva Rusiei în urma invadării Ucrainei

#StandWithUkraine

Aceste informații sunt disponibile și în: ucraineană | українська | rusă | русский

Aceste măsuri sunt inteligente, bine orientate și coordonate cu aliații noștri, lovind Rusia acolo unde doare (cu impact maxim asupra elitei politice ruse).

Sancțiunile sunt enumerate mai jos.

Liste individuale de persoane și entități

Interdicția de a furniza fonduri sau resurse economice se aplică:

Persoanelor

 • Interdicția de călătorie
 • Înghețarea activelor
 • Interdicția de a furniza fonduri

Entităților

 • Înghețarea activelor
 • Interdicția de a furniza fonduri
FAPT

Printre cei sancționați se numără reprezentanți politici de vârf, oligarhi, personal militar și propagandiști. Măsurile restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei se aplică în prezent pentru:

1473
persoane fizice
205
entități
 • Extinderea criteriilor de includere pe listă ne permite să îi vizăm cu ușurință pe cei care sprijină această agresiune militară: întregul guvern al Rusiei și familiile membrilor acestuia, oligarhi, oameni de afaceri, propagandiști, actori ai dezinformării, persoane care își desfășoară activitatea în sectoare de vârf ale economiei ruse.
 • Prin consolidarea obligațiilor în materie de raportare, persoanele incluse pe listă trebuie să divulge toate activele pe care le dețin în cadrul UE. Acest lucru contribuie la asigurarea faptului că activele sunt urmărite și înghețate mult mai eficient.

Măsurile privind serviciile financiare și serviciile pentru întreprinderi

Reducem accesul Rusiei la piețele de capital ale UE, majorând costurile îndatorării pentru entitățile sancționate și erodând treptat baza industrială a Rusiei prin:

 • interzicerea oricărei forme de acordare de împrumuturi către anumite bănci rusești (inclusiv Banca Centrală) și către guvernul Rusiei și de cumpărare a titlurilor de valoare emise de băncile respective și de guvernul Rusiei
 • înghețarea activelor și interdicții de finanțare pentru o serie de bănci ruse
 • interzicerea totală a tranzacțiilor cu anumite întreprinderi de stat rusești în diferite sectoare care constituie complexul militaro-industrial al Kremlinului
 • clarificarea statutului criptoactivelor, care vor fi tratate ca valori mobiliare
 • extinderea la toate monedele oficiale ale UE a interdicției privind exportul de bancnote și vânzarea de valori mobiliare transferabile; interzicerea tuturor portofelelor pentru criptoactive, indiferent de valoare
 • interzicerea acordării de ratinguri Rusiei și întreprinderilor rusești de către agențiile de rating de credit din UE și interzicerea furnizării de servicii de rating clienților ruși
 • interzicerea furnizării de servicii de criptoactive de mare valoare către Rusia
 • o interdicție de a oferi cetățenilor ruși înstăriți consiliere în materie de fiducii, ceea ce le va îngreuna stocarea averilor în UE
 • interzicerea furnizării directe sau indirecte a anumitor servicii relevante pentru întreprinderi (ex. servicii de contabilitate, audit, audit statutar, evidență contabilă și consultanță fiscală, consultanță în domeniul informatic, consultanță juridică, consultanță de arhitectură și de inginerie, consultanță în afaceri și în management, servicii de relații publice, servicii de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice, servicii de testare și analiză tehnică și servicii de publicitate) către guvernul rus și către persoanele juridice, entitățile și organismele stabilite în Rusia
 • vizarea elitei ruse prin interzicerea depozitelor mari ale acestora în băncile din UE

De asemenea, blocăm rezervele valutare deținute de Rusia în UE astfel:

Această măsură împiedică într-un mod rapid și eficient băncile respective să își desfășoare tranzacțiile financiare în întreaga lume.

FAPT

70 % din activele sistemului bancar rus fac obiectul unor sancțiuni

Sectorul energetic

Odată cu interzicerea exporturilor anumitor tehnologii de rafinare, care se aplică pe lângă interdicția existentă din 2014 în ceea ce privește echipamentele petroliere, este mai greu și mai costisitor pentru Rusia să își modernizeze rafinăriile de petrol.

Interzicerea importării tuturor formelor de cărbune rusesc.

Interzicerea pe scară largă a noilor investiții în tot sectorul energetic rusesc, cu excepții limitate pentru energia nucleară civilă și transportul anumitor produse energetice către UE.

Interzicerea totală a importurilor de țiței și produse petroliere rusești transportate pe mare. Interdicția face obiectul anumitor perioade de tranziție pentru a permite sectorului și piețelor mondiale să se adapteze. Se aplică o derogare temporară pentru țițeiul transportat prin conducte, astfel încât să se asigure o eliminare graduală ordonată a importurilor de petrol din Rusia. Aceste măsuri permit UE și partenerilor săi să identifice surse alternative de aprovizionare și să reducă la minimum impactul asupra prețurilor petrolului la nivel mondial.

Vor fi interzise noile investiții ale UE în sectorul minier rus, cu excepția anumitor materii prime.

G7 și toate statele membre ale UE au stabilit un plafon al prețului la țițeiul exportat din Rusia pe mare: 60 USD pe baril. Scopul este de a reduce și mai mult veniturile Rusiei, de a stabiliza piețele mondiale ale energiei și cheltuielile cu energia și de a contribui la reducerea inflației.

FAPT

Măsura acoperă 90 % din volumul de petrol pe care îl importăm în prezent din Rusia.

Sectorul transporturilor

 • Interzicerea exporturilor, a vânzărilor, a furnizării sau a transferului tuturor aeronavelor, pieselor de aeronave și echipamentelor aeronautice către Rusia.
 • Interzicerea furnizării tuturor serviciilor conexe financiare, de reparare sau de întreținere.
 • Închiderea spațiului aerian al UE pentru toate aeronavele deținute, înregistrate sau controlate de Rusia, inclusiv pentru avioanele private ale oligarhilor.
 • Restricții cu privire la exportul de produse de navigație maritimă și de tehnologie de radiocomunicații.
 • Interzicerea totală a operațiunilor de transport rutier de mărfuri din Rusia și Belarus în UE (cu unele excepții pentru produsele esențiale, cum ar fi produsele agricole și alimentare, ajutorul umanitar sau energia).
 • Interzicerea intrării navelor sub pavilion rus în porturile UE (excepții în cazul în care este vorba de scopuri medicale, alimentare, energetice și umanitare).
FAPT

Trei sferturi din aeronavele care alcătuiesc flota aeriană comercială actuală a Rusiei au fost construite în UE, SUA și Canada. Aceasta înseamnă că Rusia nu va putea să își mențină flota la standarde internaționale.

Produse cu dublă utilizare și produse de tehnologie avansată

Înăsprirea și extinderea controalelor aplicate exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a viza sectoare sensibile ale complexului militaro-industrial rus și limitarea accesului Rusiei la tehnologii avansate esențiale, cum ar fi:

 • drone și software pentru drone
 • software pentru dispozitive de criptare
 • semiconductori și produse electronice avansate.
 • motoare pentru drone
 • substanțe chimice care ar putea fi utilizate pentru arme chimice
 • articole utilizate în vederea aplicării legii
 • materiale speciale și utilaje industriale.
 • echipamente de camuflaj și agenți pentru combaterea dezordinii publice, componente electronice identificate în armamentul rusesc

Extinderea listei entităților sancționate cărora li se aplică restricții mai stricte, inclusiv a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul militar și al apărării, care sprijină logistic și material invazia.

FAPT

Sancțiunile afectează accesul Rusiei la tehnologii importante, pe lângă produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, și vor reduce în timp capacitățile tehnologice ale țării

Sancțiunile stopează acordarea de finanțare publică sau de asistență financiară publică pentru comerțul cu Rusia, precum și sprijinul pentru investiții în Rusia, inclusiv măsurile național de sprijin la export

Măsuri comerciale restrictive: interdicții la export și import

De pe 15 martie 2022 UE, în colaborare cu țările G7 și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune, a suspendat clauza națiunii celei mai favorizate acordată Rusiei în cadrul OMC. Acest lucru privează Rusia de avantaje comerciale esențiale în calitate de membru al OMC.

UE a decis să acționeze nu printr-o majorare a tarifelor la import, ci prin sancțiuni care includ interdicții privind importurile sau exporturile anumitor bunuri, în special:

 • interzicerea importurilor în UE ale tuturor produselor finite și semifinite din oțel
 • interzicerea exportului de produse de lux din UE către Rusia, pentru a afecta direct elitele Rusiei
 • interdicții suplimentare la import, inclusiv pentru cimenturi, produse din cauciuc, lemn, băuturi spirtoase, lichioruri, produse pescărești de calitate superioară
 • interdicții suplimentare privind anumite exporturi – în valoare de 10 miliarde EUR – în domenii în care Rusia este vulnerabilă din cauza gradului ridicat de dependență a acesteia față de UE în ceea ce privește unele aprovizionări. Printre aceste domenii se numără, de exemplu, cel al calculatoarelor cuantice, cel al semiconductorilor avansați, cel al utilajelor sensibile, domeniul transportului și domeniul substanțelor chimice. Sunt, de asemenea, incluși și catalizatorii specializați destinați utilizării în industria de rafinare. Aceste măsuri vor contribui la degradarea bazei tehnologice și a capacității industriale a Rusiei.
 • adăugarea combustibilului turboreactor și a aditivilor pentru combustibili, produse care pot fi utilizate de armata rusă, la interdicția existentă privind exporturile
 • interdicția de a cumpăra, de a importa sau de a transfera, direct sau indirect, aur, dacă acesta provine din Rusia.
 • interdicții la export pentru produsele tehnologice mai puțin avansate utilizate de armată, cum ar fi dronele de jucărie/de agrement, dispozitivele generatoare complexe, laptopurile, aparatele de fotografiat și obiectivele, sistemele de radionavigație, aparatele de transmisie/recepție de mesaje vocale, imagini sau date

FAPT

 • Interzicerea exportului de produse de lux din UE privează elitele rusești de bunuri precum automobile, ceasuri și bijuterii. Interdicția la import vizează produse rusești faimoase, cum ar fi votca și caviarul.
 • Interdicția asupra importurilor de cărbune din Rusia afectează o pătrime din totalul exporturilor mondiale de cărbune ale Rusiei, ceea ce reprezintă o pierdere de venituri de 8 miliarde EUR pe an pentru această țară.
 • În ceea ce privește exporturile, valoarea totală estimată a restricțiilor la export pentru bunuri și tehnologii este până în prezent de 32,5 miliarde EUR. Această sumă reprezintă 36 % din exporturile UE înainte de invazie.
 • 57 % din importurile anterioare războiului fac obiectul măsurilor, valoarea acestora ridicându-se la 89,9 miliarde EUR.
 • Valoarea totală a restricțiilor la export pentru servicii este de 3,28 miliarde EUR (16 % din exporturile de servicii efectuate de UE către Rusia în 2021).
 • Niciuna dintre măsurile adoptate de UE nu vizează în niciun fel comerțul cu produse agricole și alimentare, inclusiv grâu și îngrășăminte, dintre țări terțe și Rusia.

 

Excluderea Rusiei din procedurile de atribuire de contracte de achiziții publice și de la primirea de fonduri europene

 • Interzicerea totală a participării resortisanților și entităților ruse la contractele de achiziții publice din UE.
 • Restricții privind sprijinul financiar și nefinanciar acordat entităților deținute sau controlate de stat din Rusia în cadrul programelor UE, ale Euratom și ale statelor membre. Nu se vor încheia contracte sau acorduri noi cu organisme publice rusești sau cu entități asociate.

FAPT

Comisia pune capăt participării organismelor publice din Rusia sau a entităților afiliate acestora la toate acordurile de grant în curs și suspendă toate plățile aferente în cadrul programelor Orizont 2020, Euratom și Erasmus+. 

Cât despre Orizont Europa (cu excepția Consiliului European pentru Cercetare și a Consiliului European pentru Inovare), nu sunt eligibile pentru participare entitățile juridice (publice și private) stabilite în Rusia, Belarus sau în teritoriile din Ucraina care nu sunt controlate de guvernul ucrainean.

Măsuri privind vizele

Pe 9 septembrie 2022, Consiliul a convenit să suspende integral Acordul UE de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia. Aceasta înseamnă că cetățenii ruși nu se mai bucură de un acces privilegiat în UE și că trebuie să urmeze un proces mai lung, mai scump și mai dificil de solicitare a vizelor. Statele membre dispun de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește prelucrarea cererilor de viză de scurtă ședere din partea cetățenilor ruși și pot asigura un control mai strict al resortisanților ruși care doresc să călătorească în UE. UE va rămâne deschisă anumitor categorii de solicitanți de viză ruși care călătoresc în scopuri esențiale, inclusiv, în special, membrilor de familie ai cetățenilor UE, jurnaliștilor, dizidenților și reprezentanților societății civile.

De asemenea, Comisia a prezentat o propunere legislativă privind nerecunoașterea pașapoartelor rusești eliberate în regiunile ocupate din Ucraina. În următoarea etapă, este necesar ca Parlamentul European și Consiliul să ia o decizie cu privire la această propunere.

Sancționarea actorilor dezinformării

Canalele de dezinformare pro-Kremlin deținute de stat sunt mijloace esențiale utilizate pentru sprijinirea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Acestea constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a UE. De aceea, UE a decis să sancționeze mijloacele utilizate de Kremlin pentru dezinformare și manipularea informațiilor.

Suspendarea transmisiei și distribuției canalelor Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International TV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV și Pervyi Kanal, de exemplu prin cablu, satelit, IPTV, platforme, site-uri web și aplicații. Toate licențele, autorizațiile și acordurile de difuzare relevante sunt suspendate. Suspendarea se aplică și transmisiilor către țări terțe.

S-a interzis, de asemenea, publicitatea pentru produse sau servicii pe canalele mass-media sancționate.

  EUvsDisinfo (UE împotriva dezinformării): Dezinformarea în legătură cu Ucraina
   

  Aceste măsuri se adaugă sancțiunilor convenite la 23 februarie 2022 în legătură cu Donețk și Luhansk, în special:

  • interzicerea importului de mărfuri din aceste zone
  • restricții privind comerțul și investițiile legate de anumite sectoare economice
  • interzicerea furnizării de servicii turistice
  • interzicerea exporturilor anumitor mărfuri și tehnologii

  Belarus

  Un pachet de sancțiuni împotriva Belarusului, vizând cele mai importante sectoare și persoane fizice care sprijină efortul de război al Rusiei.

  Sancțiuni menite să elimine lacunele existente și să impună noi restricții la import și la export în sectoarele economice cheie:

  • Încetarea derogării pentru contractele încheiate înainte de adoptarea sancțiunilor existente.
  • Adăugarea unor noi interdicții de import pentru potasă, lemn, ciment, fier, oțel și produse din cauciuc și a unor interdicții de export pentru anumite tipuri de utilaje, produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și pentru alte bunuri și tehnologii avansate care ar putea contribui la dezvoltarea militară, tehnologică, de apărare și de securitate a Belarusului.
  • impunerea unor măsuri restrictive specifice împotriva membrilor personalului militar belarus de rang înalt.
  • Interdicții privind participarea la sistemul SWIFT similare celor impuse Rusiei și extinderea actualelor restricții financiare, reproducând măsurile aplicate deja ca parte a sancțiunilor împotriva Rusiei.

  Aceste sancțiuni au fost prelungite la 6 octombrie 2022 pentru a acoperi toate zonele din Ucraina care nu sunt controlate de guvern din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.

  Procesul de aderare la OMC

  Având în vedere sprijinul material acordat de Belarus invaziei ruse, procesul său de aderare la OMC este suspendat, iar UE nu va participa la nicio activitate legată de aderare. Decizia a fost confirmată pe 22 martie 2022 într-o declarație comună prezentată de UE și alți membri ai OMC care împărtășesc aceeași viziune. 

  FAPT

  Sancțiunile consolidează semnificativ măsurile sectoriale actuale, vizând 5 dintre principalele 10 sectoare de export ale economiei belaruse și cele mai importante exporturi ale UE către Belarus. Măsurile vor viza acum aproape 70 % din totalul exporturilor belaruse către UE.

  Grupul operativ „Înghețare și punere sub sechestru”

  Comisia a instituit Grupul operativ „Înghețare și punere sub sechestru” pentru a explora legăturile dintre activele aparținând persoanelor vizate de sancțiunile UE și activitățile infracționale. Investigațiile și urmăririle penale sunt de competența statelor membre. Obiectivul grupului operativ este însă de a consolida coordonarea la nivel operațional, pentru a asigura aplicarea eficace a sancțiunilor UE în toate statele membre.

  Grupul operativ este alcătuit din reprezentanți ai Comisiei, puncte de contact din fiecare stat membru, Eurojust și Europol. Aceasta își va coordona activitatea cu Grupul operativ „Elite, interpuși și oligarhi ruși”, instituit de țările G7, Australia și Uniunea Europeană. Grupul se va reuni săptămânal și va rămâne operațional atât timp cât este necesar.

  Recuperarea și confiscarea activelor

  Pentru a contribui la punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale UE, Comisia a propus adăugarea încălcării măsurilor restrictive ale UE pe lista infracțiunilor incriminate de UE și consolidarea normelor privind recuperarea și confiscarea activelor. Având în vedere continuarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, este extrem de important ca măsurile restrictive impuse de UE să fie puse în aplicare pe deplin și să nu se tolereze ca încălcarea acestor măsuri să aducă beneficii celor care le încalcă. Aceste propuneri urmăresc să asigure faptul că activele persoanelor și ale entităților care încalcă măsurile restrictive pot fi efectiv confiscate în viitor.