Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Съвместно заседание на колегиума на членовете на Европейската комисия и правителството на Украйна

Стоим рамо до рамо с народа на Украйна

С посещението на колегиума в Киев ЕС изпраща днес много ясно послание до Украйна и извън нея за нашата колективна сила и решимост в контекста на бруталната агресия на Русия. Ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. И ще продължим да принуждаваме Русия да плаща висока цена, докато прекрати агресията си. Украйна може да разчита на Европа за помощ за изграждането на по-устойчива държава, която напредва по пътя на присъединяването си към ЕС.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

Видеоматериали от пресконференциите

Основни резултати

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети Киев на 2 февруари 2023 г., придружена от 15 комисари, за първото по рода си съвместно заседание на колегиума и украинското правителство.

Това заседание изпрати силен сигнал за непоколебимия ангажимент на ЕС да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, включително с нов пакет за помощ в размер на 450 милиона евро за 2023 г., обявен по време на посещението. Като се вземе предвид този пакет, ЕС, неговите държави членки и европейските финансови институции са предоставили на Украйна около 50 милиарда евро от началото на агресията на РусияВ допълнение към това Комисията работи за предоставяне на 1 млрд. евро за ускоряване на възстановяването.

На заседанието на колегията на комисарите и правителството на Украйна, ръководено съвместно от председателя Фон дер Лайен и министър-председателя Шмихал, бе направен преглед на продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна в различни области, включително финансова, хуманитарна, енергийна, подкрепа на бюджета, както и дипломатически контакти. Освен това на него бяха разгледани усилията на Украйна за реформи с цел постигане на напредък по пътя ѝ към членство в ЕС и бяха очертани по-нататъшните стъпки за засилване на секторното сътрудничество. В същото време бе обсъждано и как Русия да бъде принудена да плати за бруталното унищожение, което причинява, включително във връзка с предстоящия десети пакет санкции.

Председателят Фон дер Лайен се срещна и с президента Зеленски, за да обсъдят ключови въпроси от дневния ред на ЕС и Украйна.

Основни области на подкрепа и сътрудничество

Допълнителна подкрепа от ЕС

В допълнение към макрофинансовата помощ в размер до 18 милиарда евро за 2023 г. ЕС обяви допълнителна помощ от 450 милиона евро, която включва:

 • 305 милиона евро двустранна подкрепа за повишаване на устойчивостта на Украйна и за подкрепа на реформите
 • 145 милиона евро хуманитарна помощ
Спешна енергийна подкрепа

ЕС предоставя жизненоважна подкрепа на Украйна, за да се справи с особено сериозните трудности в енергийния сектор. Това включва:

 • предоставяне на още 2400 генератора в допълнение към 3000, които вече са доставени от началото на агресията
 • 157,5 милиона евро от Фонда за енергийна подкрепа, създаден от Енергийната общност
 • 35 милиона LED крушки, закупени от ЕС, за да се помогне на украинците да намалят потреблението на енергия
Икономическо сътрудничество и достъп до единния пазар

Комисията продължава да помага на Украйна да се възползва максимално от Споразумението за асоцииране, включително от задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия, чрез:

 • Предложение за удължаване на срока на суспендирането на вносните мита върху украинския износ след юни 2023 г.
 • План за приоритетни действия за периода 2023—2024 г. — пътна карта за подобряване на достъпа на Украйна до единния пазар
 • Роуминг — удължаване с шест месеца на доброволните мерки от страна на операторите от ЕС и Украйна за обаждания между ЕС и Украйна безплатно или на достъпни цени
Стратегическо партньорство в областта на биометана, водорода и други синтетични газове

Това партньорство ще допринесе за разширяване на текущото сътрудничество между ЕС и Украйна в областта на енергетиката, за да бъдат включени възобновяеми газове като биометан, водород и други синтетични и произведени по устойчив начин газове. То потвърждава ангажимента на двете страни за намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива, по-специално от руския газ, и за полагане на усилия за постигане на неутралност по отношение на климата.

Подкрепа за реформи и подобряване на привеждането в съответствие с ЕС

Бяха обсъдени и приоритетите за реформи и необходимите стъпки, за да се помогне на Украйна да приведе в още по-голяма степен законодателството си в съответствие с достиженията на правото на ЕС.

Комисията също така обяви, че Украйна ще се присъедини към ключови програми на ЕС:

 • Комисията и Украйна подписаха асоциирането на страната към програма „Единен пазар“, като по този начин на Украйна се предоставя подкрепа за предприятията, улеснява се достъпът до пазари, осигурява се благоприятна бизнес среда, устойчив растеж и интернационализация.
 • Скоро ще започнат дискусии относно присъединяването на Украйна към други ключови програми на ЕС, като например Механизма за свързване на Европа, които могат да подпомогнат свързването на украинската енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура с ЕС.

Нова инициатива „Феникс“ ще даде тласък на работата на Новия европейски Баухаус в подкрепа на Украйна при възстановяването на нейните градове по устойчив и приобщаващ начин. В рамките на инициативата ще бъдат мобилизирани незабавно най-малко 7 милиона евро, по-специално за разработване и споделяне на водещ експертен опит за възстановяването на украинските градове.

Засилено сътрудничество в областта на научните изследвания

Асоциирането на Украйна към „Хоризонт Европа“ и програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия е ключов инструмент за запазване и развитие на нейната екосистема за научни изследвания и иновации.

Комисията освен това ще открие бюро на „Хоризонт Европа“ в Киев, за да се популяризират възможностите за финансиране от ЕС и да се предложи техническа помощ на украинските изследователи и новатори.

Възстановяване и реконструкция

Междуведомствената платформа за координация на донорите за Украйна започна работа през януари 2023 г. с цел координиране на краткосрочната и дългосрочната подкрепа от международни донори и финансови институции за украинската икономика.

Разкази

Принудена да избяга от дома си в Николаев, Людмила намира убежище в Молдова, където живее братовчедка ѝ Татяна.

Разселени жени и деца, които отчаяно се надяват да се завърнат у дома някой ден — разкази, събрани от People in Need.

 

Докато се укрива в метрото в Харков, Зина помага на деца, криещи се от войната, с играчки и образователни материали.

Аудио-визуални материали

Документи

 • Factsheet
 • Генерална дирекция „Комуникации“

Related factsheets

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting