Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Společná schůze sboru evropských komisařů a ukrajinské vlády

Po boku ukrajinského národa

Návštěvou kolegia v Kyjevě dnes EU vyslala Ukrajině i zbytku světa velmi jasný signál o naší kolektivní síle a odhodlání čelit tváří v tvář brutální agresi Ruska. Ukrajinu budeme podporovat tak dlouho, dokud to bude potřeba. A Rusko přimějeme platit nadále vysokou cenu, dokud agresi nezastaví. Ukrajinci se mohou spolehnout, že jim Evropa pomůže znovu vybudovat odolnou zemi, která bude pokračovat na své cestě k přistoupení k EU.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Videa z tiskové konference

Hlavní výsledky

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštívila dne 2. února 2023 spolu s 15 komisaři navštívila Kyjev. Šlo o vůbec první setkání mezi sboru komisařů a ukrajinské vlády.

Toto zasedání vyslalo jasný signál o neochvějném odhodlání EU stát za Ukrajinou tak dlouho, jak to bude nutné. Dokládá to i nový balíček pomoci na rok 2023 ve výši 450 milionů eur, který zástupci Komise během návštěvy oznámili. EU, její členské státy a evropské finanční instituce již Ukrajině od začátku ruské agrese poskytly přibližně 50 miliard eur. Komise kromě toho pracuje na příspěvku ve výši 1 miliardy eur, jež má jít na rychlé oživení.

Zasedání sboru komisařů, jemuž spolupředsedali předsedkyně von der Leyenová a premiér Šmyhal, zhodnotilo pokračující pomoc EU Ukrajině v různých oblastech, včetně finanční, humanitární, energetické, rozpočtové a diplomatické podpory. Kromě toho bylo na pořadu dne reformní úsilí Ukrajiny o pokrok na cestě k členství v EU a byly nastíněny další kroky k posílení odvětvové spolupráce. Rovněž se diskutovalo o tom, jak zajistit, aby Rusko za brutální destrukci, kterou působí, skutečně zaplatilo, včetně plánovaného desátého balíčku sankcí.

Předsedkyně von der Leyenová se rovněž setkala s prezidentem Zelenským, se kterým projednala klíčové otázky programu EU-Ukrajina.

Hlavní oblasti podpory a spolupráce

Circular Graphic
Další podpora ze strany EU

Kromě makrofinanční pomoci na rok 2023 ve výši až 18 miliard eur oznámila EU další pomoc v hodnotě 450 milionů eur, která zahrnuje:

 • 305 milionů eur ve formě dvoustranné podpory na zvýšení odolnosti Ukrajiny a na podporu reforem
 • 145 milionů eur na humanitární pomoc
Circular Graphic
Mimořádná podpora v oblasti energetiky

EU poskytuje životně důležitou podporu, aby mohla Ukrajině čelit velmi složité situaci v odvětví energetiky. Doposud se jednalo o:

 • poskytnutí 2400 dalších generátorů – od počátku agrese jich EU dodala již 3000
 • 157,5 milionu eur z Fondu na podporu energetiky zřízeného Energetickým společenstvím
 • 35 milionů žárovek LED zakoupených EU s cílem pomoci Ukrajincům snížit spotřebu energie
Circular Graphic
Hospodářská spolupráce a přístup na jednotný trh

Komise Ukrajině nadále pomáhá plně využívat výhod, které nabízí dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, mimo jiné prostřednictvím:

 • návrhu na prodloužení pozastavení dovozních cel na ukrajinský vývoz, které by tak platilo i po červnu 2023
 • prioritní akční plán na období 2023–2024 – plán na zlepšení přístupu Ukrajiny na jednotný trh
 • roaming – prodloužení dobrovolných opatření ze strany operátorů z EU a Ukrajiny umožňující cenově dostupné nebo bezplatné hovory mezi EU a Ukrajinou o šest měsíců
Circular Graphic
Strategické partnerství v oblasti biomethanu, vodíku a jiných syntetických plynů

Toto partnerství rozšíří probíhající spolupráci mezi EU a Ukrajinou v oblasti energetiky, konkrétně na plyny z obnovitelných zdrojů, jako je biomethan, vodík a další, syntetické plyny vyráběné udržitelným způsobem. Toto znovu potvrzuje závazek obou stran snížit závislost na dovozu fosilních paliv, zejména ruského plynu, a usilovat o dosažení klimatické neutrality.

Circular Graphic
Podpora reforem a další sbližování s EU

Projednány byly rovněž priority reforem a kroky nezbytné k tomu, aby Ukrajina dále mohla sbližovat své právní předpisy s acquis EU.

Komise rovněž oznámila, že Ukrajina se připojí ke klíčovým programům EU:

 • Komise a Ukrajina podepsaly přidružení Ukrajiny k Programu pro jednotný trh, díky kterému Ukrajina bude moct využít podporu pro podniky, usnadní jí přístup na trhy, vytvoří příznivější podnikatelské prostředí a napomůže udržitelnému růstu a internacionalizaci.
 • Brzy budou zahájena jednání o připojení Ukrajiny k dalším klíčovým programům EU, jako je Nástroj pro propojení Evropy. Ty pomohou Ukrajině při propojování její energetické, dopravní a digitální infrastruktury s EU.

Nová iniciativa „Phoenix“ podpoří činnost probíhající v rámci Nového evropského Bauhausu na podporu Ukrajiny při obnově jejích měst udržitelným a inkluzivním způsobem. Okamžitě zmobilizuje nejméně 7 milionů eur, zejména na rozvoj a sdílení špičkových odborných znalostí z oblasti stavebnictví za účelem obnovy ukrajinských měst.

Circular Graphic
Posílená spolupráce v oblasti výzkumu

Zachovat a podpořit výzkumný a inovační ekosystém Ukrajiny pomůže její přidružení k programu Horizont Evropa a programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu.

Komise rovněž v Kyjevě zřídí kancelář programu Horizont Evropa, která bude propagovat možnosti financování ze strany EU a bude nabízet technickou podporu ukrajinským výzkumným pracovníkům a inovátorům.

Circular Graphic
Obnova a rekonstrukce

V lednu 2023 byla spuštěna mnohostranná platformy pro koordinaci dárců ke koordinaci krátkodobé a dlouhodobé podporu ze strany mezinárodních dárců a finančních institucí na podporu ukrajinské ekonomiky.

Lidské příběhy

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Ljudmyla byla nucena uprchnout ze svého domova v Mykolajevu a našla útočiště v Moldavsku, kde se shledala se sestřenicí Tatianou.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Vysídlené ženy a děti zoufale doufají, že se jednou vrátí domů. Text: Člověk v tísni.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Zina se věnovala dětem a snažila se je zabavit hračkami a výukou, když se spolu s ostatními skrývaly ve stanici charkovského metra.

Dokumenty

 • Factsheet
 • Generální ředitelství pro komunikaci

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting