Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Srečanje komisarskega kolegija in ukrajinske vlade

Stojimo ob strani ukrajinskemu ljudstvu

Z obiskom komisarskega kolegija v Kijevu Evropska unija danes Ukrajini in drugim državam pošilja zelo jasno sporočilo, da se bomo s skupnimi močmi odločno uprli brutalni ruski agresiji. Ukrajino bomo še naprej podpirali, dokler bo to potrebno. Poskrbeli bomo, da bo Rusija plačevala visoko ceno, vse dokler ne bo ustavila napadov. Ukrajina lahko računa na pomoč Evrope pri obnovi in izgradnji odpornejše države na poti do članstva v EU.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Ključni dosežki

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je 2. februarja 2023 skupaj s 15 komisarji in komisarkami odpotovala v Kijev na prvo srečanje med kolegijem in ukrajinsko vlado.

Srečanje je bilo jasno sporočilo neomajne podpore EU, ki bo Ukrajini še naprej stala ob strani, dokler bo to potrebno, med drugim z novim svežnjem pomoči v višini 450 milijonov evrov za leto 2023, napovedanim med obiskom. EU, države članice in evropske finančne institucije so Ukrajini od začetka ruske agresije namenile približno 50 milijard evrov pomoči. Poleg tega si Komisija prizadeva za prispevek v višini 1 milijarde evrov za hitro okrevanje.

Na srečanju, ki sta mu sopredsedovala predsednica Ursula von der Leyen in predsednik ukrajinske vlade Denis Šmihal, so se seznanili s podporo EU Ukrajini na različnih področjih, vključno s finančno, humanitarno, energetsko in proračunsko podporo ter dejavnostmi na diplomatski ravni. Preučili so tudi reformna prizadevanja Ukrajine na njeni poti do članstva v EU in opredelili nadaljnje korake za okrepitev sektorskega sodelovanja. Hkrati so razpravljali o tem, kakšne posledice naj Rusija nosi za obsežno uničenje, ki ga povzroča, in o načrtovanem desetem svežnju sankcij.

Predsednica Ursula von der Leyen se je sestala tudi s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in z njim razpravljala o vprašanjih posebnega pomena.

Najpomembnejša področja podpore in sodelovanja

 • Circular Graphic
  Nadaljnja podpora EU

  Poleg makrofinančne pomoči v višini do 18 milijard evrov za leto 2023 je EU napovedala še dodatnih 450 milijonov evrov pomoči, ki vključuje:

  • 305 milijonov evrov dvostranske podpore za krepitev odpornosti Ukrajine in podporo reformam
  • 145 milijonov evrov v obliki humanitarne pomoči
 • Circular Graphic
  Nujna energetska podpora

  Evropska unija Ukrajini zagotavlja bistveno podporo pri odpravljanju težav v energetskem sektorju. Podpora vključuje:

  • dobavo dodatnih 2 400 generatorjev poleg 3 000 že dostavljenih od začetka agresije
  • 157,5 milijona evrov iz sklada za energetsko podporo, ki ga je ustanovila Energetska skupnost
  • 35 milijonov sijalk LED, ki jih je EU nabavila kot pomoč Ukrajini pri zmanjšanju porabe energije
 • Circular Graphic
  Gospodarsko sodelovanje in dostop do enotnega trga

  Komisija Ukrajini še naprej pomaga pri izkoriščanju vseh prednosti, ki jih zagotavlja pridružitveni sporazum, vključno s poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini, in sicer s:

  • predlogom za podaljšanje začasne opustitve uvoznih dajatev na ukrajinski izvoz po juniju 2023
  • prednostnim akcijskim načrtom 2023–2024 za boljši dostop Ukrajine do enotnega trga
  • mobilnim gostovanjem – šestmesečnim podaljšanjem prostovoljnih ukrepov telekomunikacijskih operaterjev v EU in Ukrajini za zagotovitev cenovno dostopnih ali brezplačnih klicev med EU in Ukrajino
 • Circular Graphic
  Strateško partnerstvo na področju biometana, vodika in drugih sintetičnih plinov

  V okviru tega partnerstva se bo sedanje sodelovanje med EU in Ukrajino na energetskem področju razširilo na obnovljive pline, kot so biometan, vodik ter drugi sintetični in trajnostno proizvedeni plini. Obe strani sta potrdili zavezo, da bosta zmanjšali odvisnost od uvoza fosilnih goriv, zlasti ruskega plina, in si prizadevali za podnebno nevtralnost.

 • Circular Graphic
  Podpora reformam in tesnejšemu usklajevanju z EU

  Razpravljali sta tudi o prednostnih nalogah reform in ukrepih za pomoč Ukrajini, da bi svojo zakonodajo lahko uskladila s pravnim redom EU.

  Komisija je tudi napovedala, da se bo Ukrajina pridružila ključnim programom EU:

  • Komisija in Ukrajina sta podpisali pridružitev Ukrajine k programu za enotni trg, s čimer je bila Ukrajini zagotovljena podpora podjetjem, omogočeni pa lažji dostop do trgov, ugodno poslovno okolje, trajnostna rast in internacionalizacija.
  • Kmalu bodo sledile razprave o pridružitvi Ukrajine drugim ključnim programom EU, kot je Instrument za povezovanje Evrope, ki lahko Ukrajini pomagajo pri povezovanju njene energetske, prometne in digitalne infrastrukture z EU.

  Nova pobuda „Phoenix“ bo spodbujala prizadevanja novega evropskega Bauhausa za podporo Ukrajini pri trajnostni in vključujoči obnovi mest. V okviru pobude bo namenjenih vsaj 7 milijonov evrov, zlasti za razvoj in izmenjavo vrhunskega strokovnega znanja za obnovo ukrajinskih mest.

 • Circular Graphic
  Okrepljeno sodelovanje na področju raziskav

  Ukrajina je s pridružitvijo programu Obzorje Evropa in programu Euratoma za raziskave in usposabljanje pridobila ključni instrument za ohranitev in spodbujanje svojega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.

  Komisija bo prav tako odprla pisarno programa Obzorje Evropa v Kijevu, da bi spodbujala možnosti financiranja EU ter zagotavljala tehnično podporo ukrajinskim raziskovalcem in inovatorjem.

 • Circular Graphic
  Okrevanje in obnova Ukrajine

  Januarja 2023 je bila vzpostavljena multilateralna platforma za usklajevanje kratkoročne in dolgoročne podpore mednarodnih donatorjev in finančnih institucij v podporo ukrajinskemu gospodarstvu.

Zgodbe ljudi

Dokumenti

 • Factsheet
 • Generalni direktorat za komuniciranje

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting