Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Komission jäsenten muodostaman kollegion ja Ukrainan hallituksen yhteiskokous

EU seisoo Ukrainan kansan rinnalla

Komission kollegion vierailu Kiovassa on selkeä viesti EU:lta Ukrainalle ja sen ulkopuolelle kollektiivisesta vahvuudestamme ja päättäväisyydestämme Venäjän raa’an hyökkäyksen edessä. Jatkamme Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen. Jatkamme myös pakotteita ja muita toimia, kunnes Venäjä lopettaa hyökkäyksensä. Se joutuu maksamaan kovan hinnan. Ukraina voi luottaa siihen, että EU auttaa sitä jälleenrakentamaan selviytymiskykyisemmän maan, joka etenee kohti EU-jäsenyyttä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Videoita lehdistötilaisuudesta

Keskeiset tulokset

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja 15 komission jäsentä matkustivat 2.2.2023 Kiovaan, jossa komissaarien kollegio ja Ukrainan hallitus tapasivat ensimmäisen kerran.

Tapaaminen on osoitus EU:n sitoutumisesta jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen. Matkan aikana ilmoitettiin muun muassa uudesta 450 miljoonan euron avustuspaketista vuodelle 2023. EU ja sen jäsenmaat sekä eurooppalaiset rahoituslaitokset ovat myöntäneet Ukrainalle noin 50 miljardia euroa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Tämän lisäksi komissio pyrkii saamaan aikaan 1 miljardin euron rahoituspaketin nopean elpymisen tueksi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal johtivat puhetta komission kollegion ja Ukrainan hallituksen kokouksessa, jossa tarkasteltiin EU:n Ukrainalle antamaa rahoitus- ja budjettitukea, humanitaarista apua, energia-alan tukea sekä diplomaattista yhteydenpitoa. Lisäksi tarkasteltiin Ukrainan uudistuspyrkimyksiä, jotta se voi edetä tiellä kohti EU:ta, ja hahmoteltiin lisätoimia alakohtaisen yhteistyön lisäämiseksi. Samalla käytiin keskusteluja myös siitä, miten Venäjä saadaan maksamaan aiheuttamastaan raa’asta tuhosta, sekä kymmenennestä pakotepaketista.

Puheenjohtaja von der Leyen tapasi myös presidentti Zelenskyin. He keskustelivat EU:n ja Ukrainan asialistan keskeisistä kysymyksistä.

Tärkeimmät tuki- ja yhteistyöalat

Circular Graphic
Lisää tukea EU:lta

Vuonna 2023 myönnettävän enintään 18 miljardin euron makrotaloudellisen rahoitusavun lisäksi EU ilmoitti 450 miljoonan euron lisäavusta, johon sisältyy

 • 305 miljoonaa euroa kahdenvälistä tukea Ukrainan selviytymiskyvyn parantamiseen ja uudistusten tukemiseen
 • 145 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun
Circular Graphic
Energiahätätilanteen tuki

EU antaa Ukrainalle energia-alan erityisongelmiin kohdennettua tukea:

 • 2 400 generaattoria niiden 3 000:n generaattorin lisäksi, jotka on jo toimitettu hyökkäyksen alkamisen jälkeen
 • 157,5 miljoonaa euroa energiayhteisön perustamasta energia-alan tukirahastosta
 • 35 miljoonaa EU:n ostamaa LED-lamppua, joilla autetaan ukrainalaisia vähentämään energiankulutusta
Circular Graphic
Taloudellinen yhteistyö ja pääsy EU:n sisämarkkinoille

Komissio auttaa edelleen Ukrainaa saamaan täyden hyödyn assosiaatiosopimuksesta ja siihen sisältyvästä pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta seuraavin toimin:

 • säädösehdotus – jatketaan Ukrainan vientiin sovellettavien tuontitullien kantamisen keskeyttämistä myös kesäkuun 2023 jälkeen
 • ensisijainen toimintasuunnitelma vuosiksi 2023–2024 – etenemissuunnitelma Ukrainan sisämarkkinoille pääsyn parantamisesta
 • verkkovierailusäännöt – EU:n ja Ukrainan operaattorit jatkavat mahdollisuutta soittaa kohtuuhintaisia tai ilmaisia puheluja EU:n ja Ukrainan välillä kuudella kuukaudella
Circular Graphic
Biometaania, vetyä ja muita synteettisiä kaasuja koskeva strateginen kumppanuus

EU:n ja Ukrainan energiayhteistyö laajentuu tämän kumppanuuden myötä koskemaan myös uusiutuvia kaasuja, kuten biometaania, vetyä ja muita synteettisiä kestävästi tuotettuja kaasuja. Tämä vahvistaa molempien osapuolten sitoumuksen vähentää riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden tuonnista, erityisesti Venäjältä tuotavasta kaasusta, ja pyrkiä ilmastoneutraaliuteen.

Circular Graphic
Tuki uudistuksille ja tiiviimmälle lähentymiselle EU:hun

Keskusteluja on käyty uudistusten painopisteistä ja toimista, joilla Ukrainaa autetaan mukauttamaan lainsäädäntöään EU:n säännöstöön.

Komissio ilmoitti, että Ukraina liittyy keskeisiin EU:n ohjelmiin:

 • Komissio ja Ukraina allekirjoittivat sopimuksen Ukrainan osallistumisesta EU:n sisämarkkinaohjelmaan, joka tukee ukrainalaisia yrityksiä, helpottaa niiden pääsyä markkinoille ja tarjoaa suotuisan liiketoimintaympäristön sekä mahdollisuuden kestävään kasvuun ja kansainvälistymiseen.
 • Pian aloitetaan keskustelut Ukrainan liittymisestä muihin keskeisiin EU:n ohjelmiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineeseen, josta voidaan tukea Ukrainaa sen energia-, liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin yhdistämisessä EU:hun.

Uusi Phoenix-aloite vauhdittaa Ukrainan tukemista kaupunkien jälleenrakentamisessa kestävällä ja osallistavalla tavalla EU:n uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen hengessä. Aloitteesta osoitetaan välittömästi vähintään 7 miljoonaa euroa Ukrainan kaupunkien jälleenrakentamiseen liittyvän huippuosaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Circular Graphic
Tiiviimpi tutkimusyhteistyö

Ukraina on liittynyt Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan, mikä auttaa sitä turvaamaan ja kehittämään tutkimus- ja innovointiekosysteemiään.

Komissio aikoo lisäksi avata Horisontti Eurooppa -toimiston Kiovaan. Toimiston tehtävänä on tarjota tietoa EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja antaa teknistä tukea ukrainalaisille tutkijoille ja innovoijille.

Circular Graphic
Elpyminen ja jälleenrakentaminen

Tammikuussa 2023 perustettu Ukrainan tuen lahjoittajien koordinointifoorumi koordinoi kansainvälisten avunantajien ja rahoituslaitosten lyhyen ja pitkän aikavälin tukea Ukrainan taloudelle.

Tarinoita elävästä elämästä

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Jouduttuaan pakenemaan kotoaan Mykolajivista Ljudmilla löysi turvapaikan Moldovasta serkkunsa Tatianan luota.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Kotiseudultaan lähtemään joutuneet naiset ja lapset toivovat hartaasti pääsevänsä jonakin päivänä takaisin kotiin. Tutustu People in Need -kansalaisjärjestön tarinoihin.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Zina auttoi sotaa pakenevia lapsia Harkovassa metroasemalle perustetussa väestönsuojassa. Hän leikki heidän kanssaan ja opetti heille englantia.

Asiakirjat

 • Factsheet
 • Viestinnän pääosasto

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting