Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Fællesmøde mellem kommissærkollegiet og Ukraines regering

Solidaritet med det ukrainske folk

Med kommissærkollegiets besøg i Kyiv sender EU i dag et meget klart budskab til Ukraine og den øvrige verden om vores kollektive styrke og beslutsomhed i lyset af Ruslands brutale angrebskrig. Vi vil fortsætte med at støtte til Ukraine, lige så længe det kræves. Og vi vil fortsætte med at sikre, at Rusland betaler en høj pris, indtil landet indstiller sin angrebskrig. Ukraine kan stole på, at Europa vil hjælpe med dets genopbygning for at blive et mere modstandsdygtigt land, som gør fremskridt på sin rejse hen imod EU-medlemsskab.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Videoklip fra pressekonferencen

Vigtigste resultater

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tog den 2. februar 2023 til Kyiv ledsaget af 15 kommissærer til det første møde nogensinde mellem kollegiet og Ukraines regering.

Dette møde sendte et kraftfuldt signal om EU's urokkelige engagement om at stå ved Ukraines side, lige så længe det kræves — bl.a. i form af en ny bistandspakke på 450 mio. EUR i 2023, som blev bebudet under besøget. Dermed har EU, EU-landene og de europæiske finansielle institutioner afsat ca. 50 mia. EUR til Ukraine, siden Rusland indledte sin angrebskrig. Derudover arbejder Kommissionen på at kunne yde et bidrag på 1 mia. EUR til hurtig genopbygning.

Kollegiets møde med Ukraines regering blev ledet i fællesskab af kommissionsformand Ursula von der Leyen og premierminister Denys Sjmyhal, og på mødet blev der taget bestik af EU's løbende støtte til Ukraine på forskellige områder, deriblandt finansiel og humanitær bistand, energi- og budgetstøtte samt kontaktskabende diplomatiske initiativer. Der blev også kigget nærmere på Ukraines reformarbejde for at gøre fremskridt på sin rejse hen imod optagelse i EU, og der blev opstillet yderligere skridt med sigte på at udvide samarbejdet inden for forskellige sektorer. Derudover blev der ført drøftelser om, hvordan Rusland kan stilles til regnskab for den brutale ødelæggelse, landet forårsager, bl.a. drøftelser om den forestående 10. pakke med sanktioner.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødtes ligeledes med præsident Volodymyr Zelenskyj for at drøfte centrale spørgsmål på dagsordenen for forbindelserne mellem EU og Ukraine.

Vigtigste områder for støtte og samarbejde

Circular Graphic
Yderligere EU-støtte

I tillæg til de op til 18 mia. EUR i makrofinansiel bistand i 2023 har EU nu bebudet yderligere 450 mio. EUR i bistand bestående af:

 • 305 mio. EUR i bilateral støtte til at styrke Ukraines modstandsdygtighed og støtte dets reformarbejde
 • 145 mio. EUR i humanitær bistand.
Circular Graphic
Energistøtte til nødforsyning

EU yder livsvigtig bistand til Ukraine til at overkomme de særlige vanskeligheder i landets energisektor. Dette omfatter:

 • levering af yderligere 2 400 generatorer ud over de 3 000, der allerede er leveret, siden krigen startede
 • 157,5 mio. EUR fra energistøttefonden, som blev oprettet af Energifællesskabet
 • indkøb af 35 mio. LED-pærer for at hjælpe ukrainerne til at nedbringe deres energiforbrug.
Circular Graphic
Økonomisk samarbejde og adgang til det indre marked

Kommissionen vil også fremover hjælpe Ukraine til fuldt ud at høste fordelene ved associeringsaftalen, som omfatter en vidtgående og bred frihandelsaftale, bl.a. gennem:

 • et forslag om at forlænge suspensionen af importtold på ukrainsk eksport til efter juni 2023
 • en prioriteret handlingsplan for 2023-2024 — en køreplan for at give Ukraine øget adgang til det indre marked
 • roaming — seks måneders forlængelse af de europæiske og ukrainske teleselskabers frivillige tilbud om opkald mellem EU og Ukraine enten gratis eller til lave priser
Circular Graphic
Strategisk partnerskab om biomethan, brint og andre syntetiske gasser

Dette partnerskab vil udvide det igangværende energisamarbejde mellem EU og Ukraine til også at omfatte vedvarende gasser, såsom biomethan, brint og andre syntetiske og bæredygtigt producerede gaser. Derved bekræfter begge parter deres tilsagn om at mindske deres afhængighed af import af fossile brændstoffer, ikke mindst russisk gas, og at arbejde hen imod klimaneutralitet.

Circular Graphic
Støtte til reformer og tættere tilpasning til EU

Drøftelserne omhandlede også prioriterede reformer og de skridt, der er nødvendige for at hjælpe Ukraine til yderligere at tilpasse sin lovgivning til gældende EU-ret.

Kommissionen kunne desuden meddele, at Ukraine vil tilslutte sig centrale EU-programmer:

 • Kommissionen og Ukraine undertegnede aftalen om Ukraines associering med programmet for det indre marked, som dermed giver Ukraine støtte til virksomheder, lettere markedsadgang, et gunstigt erhvervsklima, bæredygtig vækst og internationalisering.
 • Der vil inden længe blive indledt drøftelser om Ukraines tilslutning til andre centrale EU-programmer, som f.eks. Connecting Europe-faciliteten, der kan hjælpe Ukraine med at koble sine forsynings- og transportnet og sin digitale infrastruktur til EU's.

Et nyt "Phoenix"-initiativ vil sætte skub i arbejdet med det nye europæiske Bauhaus for at hjælpe Ukraine til at genopbygge sine byer på en bæredygtig og inklusiv måde. Dette vil straks mobilisere mindst 7 mio. EUR, navnlig til at udvikle og formidle avanceret ekspertise om genopbygning af ukrainske byer.

Circular Graphic
Udvidet samarbejde på forskningsområdet

Ukraines associering med Horisont Europa og med Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram udgør et vigtigt instrument til at bevare og fremme landets forsknings- og innovationsøkosystem.

Kommissionen vil endvidere åbne et Horisont Europa-kontor i Kyiv for at fremme mulighederne for at opnå EU-finansiering og yde teknisk støtte til ukrainske forskere og innovatorer.

Circular Graphic
Genopretning og genopbygning

Donorkoordinationsplatformen for Ukraine med inddragelse af flere instanser blev lanceret i januar 2023 for at koordinere den kort- og langsigtede støtte fra internationale donorer og finansielle institutioner til støtte for den ukrainske økonomi.

Personlige beretninger

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Lyudmilla blev tvunget til at forlade sit hjem i Mykolaiv og søgte tilflugt i Moldova, hvor hun fandt sammen med sin kusine Tatiana.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Fordrevne kvinder og børn, der desperat håber på en dag at kunne vende hjem, beretninger fra People in Need.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Da Zina måtte søge tilflugt på en af Kharkivs underjordiske metrostationer, hjalp hun børn i skjul fra krigen med at få legetøj og undervisningsmateriale.

Dokumenter

 • Factsheet
 • Generaldirektoratet for Kommunikation

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting