Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Gezamenlijke vergadering van het college van Eurocommissarissen en de regering van Oekraïne

Schouder aan schouder met de bevolking van Oekraïne

Met het bezoek van het college aan Kyiv stuurt de EU vandaag een zeer duidelijke boodschap aan Oekraïne en de rest van de wereld over onze collectieve kracht en vastberadenheid tegenover de brute agressie van Rusland. Wij zullen Oekraïne blijven steunen zolang dat nodig is. En wij zullen Rusland een hoge prijs blijven opleggen tot de agressie stopt. Oekraïne kan rekenen op Europa om een veerkrachtiger land te helpen opbouwen, dat vooruitgang boekt op de weg naar toetreding tot de EU.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Video's van de persconferentie

Belangrijkste resultaten

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, reisde op 2 februari 2023 naar Kyiv, vergezeld van 15 commissarissen, voor de allereerste ontmoeting tussen het college en de Oekraïense regering.

Deze bijeenkomst gaf een krachtig signaal af over de onwrikbare inzet van de EU om Oekraïne zo lang als dat nodig is te steunen, onder meer met een nieuw bijstandspakket van 450 miljoen euro voor 2023, dat tijdens het bezoek werd aangekondigd. Opgeteld hebben de EU, haar lidstaten en de Europese financiële instellingen sinds het begin van de Russische agressie ongeveer 50 miljard euro beschikbaar gesteld aan Oekraïne. Daarnaast werkt de Commissie aan een bijdrage van 1 miljard euro aan een snel herstel.

Tijdens de bijeenkomst van het college met de Oekraïense regering, gezamenlijk voorgezeten door voorzitter Von der Leyen en premier Shmyhal, werd de balans opgemaakt van de lopende EU-steun aan Oekraïne op verschillende terreinen, waaronder financiën, humanitaire hulp, energie, begroting en diplomatieke contacten. Daarnaast werd gekeken naar de inspanningen van Oekraïne om door middel van hervormingen vooruitgang te boeken op zijn EU-traject, en werden verdere stappen geschetst om de samenwerking in verschillende sectoren te versterken. Tegelijkertijd werd ook besproken hoe Rusland gedwongen kan worden te betalen voor de brute verwoesting die het veroorzaakt, onder meer over het komende tiende sanctiepakket.

Voorzitter Von der Leyen had ook een ontmoeting met president Zelensky om belangrijke kwesties op de agenda van de EU en Oekraïne te bespreken.

Belangrijkste steun- en samenwerkingsgebieden

Circular Graphic
Verdere EU-steun

Naast de maximaal 18 miljard euro aan macrofinanciële bijstand voor 2023, beloofde de EU nog eens 450 miljoen euro aan bijstand, waaronder:

 • 305 miljoen euro aan bilaterale steun om de veerkracht van Oekraïne te vergroten en hervormingen te ondersteunen
 • 145 miljoen euro aan humanitaire hulp
Circular Graphic
Noodhulp op energiegebied

De EU verleent essentiële steun aan Oekraïne om de specifieke problemen in de energiesector het hoofd te bieden. Deze bestaat uit:

 • de levering van 2.400 extra generatoren, bovenop de 3.000 die al sinds het begin van de oorlog zijn geleverd
 • 157,5 miljoen euro uit het door de Energiegemeenschap opgerichte Energiesteunfonds.
 • 35 miljoen door de EU gekochte ledlampen om Oekraïners te helpen hun energieverbruik te verminderen
Circular Graphic
economische samenwerking en toegang tot de interne markt

De Commissie blijft Oekraïne helpen de voordelen van de associatieovereenkomst, waaronder de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst, ten volle te benutten, onder andere door:

 • een voorstel tot verlenging van de schorsing van invoerrechten op Oekraïense uitvoer tot na juni 2023
 • een prioritair actieplan voor 2023-2024 – een routekaart om de toegang van Oekraïne tot de interne EU-markt te verbeteren
 • roaming: zes maanden verlenging van de vrijwillige maatregelen van exploitanten in de EU en Oekraïne voor betaalbare of gratis gesprekken tussen de EU en Oekraïne
Circular Graphic
Strategisch partnerschap inzake biomethaan, waterstof en andere synthetische gassen

Dit partnerschap zal de lopende samenwerking op energiegebied tussen de EU en Oekraïne uitbreiden tot hernieuwbare gassen zoals biomethaan, waterstof en andere synthetische en duurzaam geproduceerde gassen. Zij bevestigt dat beide partijen vastbesloten zijn de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen, met name Russisch gas, te verminderen en te streven naar klimaatneutraliteit.

Circular Graphic
Steun voor hervormingen en verdere afstemming op de EU

Ook is gesproken over de hervormingsprioriteiten en de stappen die nodig zijn om Oekraïne te helpen zijn wetgeving verder aan te passen aan het EU-acquis.

De Commissie kondigde daarnaast aan dat Oekraïne zal deelnemen aan een aantal belangrijke EU-programma’s:

 • de Commissie en Oekraïne hebben hun associatie met het programma voor de interne markt ondertekend, door Oekraïne steun te verlenen voor bedrijven, waardoor de toegang tot markten, een gunstig ondernemingsklimaat, duurzame groei en internationalisering worden vergemakkelijkt.
 • Binnenkort zal worden gediscussieerd over de toetreding van Oekraïne tot andere belangrijke EU-programma’s, zoals de Connecting Europe Facility, die Oekraïne kunnen helpen zijn energie-, vervoers- en digitale infrastructuur met de EU te verbinden.

Een nieuw initiatief genaamd Phoenix zal een impuls geven aan de werkzaamheden van het Nieuw Europees Bauhaus om Oekraïne te ondersteunen bij de duurzame en inclusieve wederopbouw van zijn steden. Er zal onmiddellijk ten minste 7 miljoen euro worden vrijgemaakt, met name voor de ontwikkeling en uitwisseling van geavanceerde expertise op het gebied van wederopbouw voor Oekraïense steden.

Circular Graphic
Nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek

De associatie van Oekraïne met Horizon Europa en het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding is een belangrijk instrument om het Oekraïense onderzoeks- en innovatie-ecosysteem in stand te houden en te bevorderen.

De Commissie zal ook een Horizon Europa-bureau in Kyiv openen om de financieringsmogelijkheden van de EU te promoten en technische ondersteuning te bieden aan Oekraïense onderzoekers en innovatoren.

Circular Graphic
Herstel en wederopbouw

Het multi-institutionele donorcoördinatieplatform is in januari 2023 opgezet om de steun van internationale donoren en financiële instellingen voor de Oekraïense economie op korte en langere termijn te coördineren.

Verhalen van mensen

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Lyudmilla moest haar huis in Mykolaiv ontvluchten. Zij vond onderdak in Moldavië, waar zij bij haar nicht Tatiana ging wonen.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Ontheemde vrouwen en kinderen die hopen ooit naar huis terug te kunnen keren. Verhalen van mensen in nood.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Terwijl Zina schuilde in het metrostation van Kharkiv, hielp zij kinderen daar met speelgoed en lesmateriaal.

Documenten

 • Factsheet
 • Directoraat-generaal Communicatie

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting