Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Spoločná schôdza kolégia európskych komisárov a ukrajinskej vlády

Držíme s ukrajinským národom

Návštevou kolégia v Kyjeve dnes EÚ vysiela nielen na Ukrajinu jednoznačné posolstvo o našej kolektívnej sile a odhodlaní čeliť brutálnej agresii Ruska. Ukrajinu budeme naďalej podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Rusko prinútime platiť vysokú cenu, až kým svoju agresiu nezastaví. Ukrajina sa môže spoľahnúť, že jej Európa pomôže nanovo vybudovať odolnejšiu krajinu, ktorá bude napredovať na ceste k vstupu do EÚ.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Videá z tlačových konferencií

Najdôležitejšie výsledky

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a 15 komisárov 2. februára 2023 navštívili Kyjev na vôbec prvej schôdzi kolégia a ukrajinskej vlády.

Táto schôdza vyslala silný signál o neochvejnom záväzku EÚ podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Zároveň delegácia počas návštevy oznámila nový balík pomoci na rok 2023 vo výške 450 miliónov EUR. Od začiatku ruskej agresie poskytla EÚ, jej členské štáty a európske finančné inštitúcie Ukrajine spolu s týmto balíkom približne 50 miliárd EUROkrem toho Komisia pracuje na príspevku vo výške 1 miliardy EUR na rýchlu obnovu.

Na schôdzi, ktorej spoločne predsedali predsedníčka von der Leyenová a predseda vlády Šmyhal, sa hodnotila prebiehajúca podpora EÚ pre Ukrajinu v rôznych oblastiach vrátane finančnej, humanitárnej, energetickej a rozpočtovej podpory, ako aj na diplomatickej pôde. Preskúmalo sa aj reformné úsilie Ukrajiny o pokrok na ceste k členstvu v EÚ a načrtli sa ďalšie kroky na posilnenie odvetvovej spolupráce. Zároveň sa diskutovalo aj o tom, ako zabezpečiť, aby Rusko zaplatilo za brutálne ničenie, ktoré spôsobuje, ako aj o nadchádzajúcom desiatom balíku sankcií.

Predsedníčka von der Leyenová sa stretla aj s prezidentom Zelenským, aby diskutovali o kľúčových otázkach programu EÚ – Ukrajina.

Hlavné oblasti podpory a spolupráce

Circular Graphic
Ďalšia podpora EÚ

Okrem makrofinančnej pomoci vo výške do 18 miliárd EUR na rok 2023 EÚ oznámila ďalšiu pomoc vo výške 450 miliónov EUR, ktorá zahŕňa:

 • 305 miliónov EUR formou bilaterálnej podpory na posilnenie odolnosti Ukrajiny a podporu reforiem,
 • 145 miliónov EUR na humanitárnu pomoc.
Circular Graphic
Núdzová podpora pre energetiku

EÚ poskytuje Ukrajine životne dôležitú podporu, aby mohla čeliť osobitným ťažkostiam v energetike. Táto podpora zahŕňa:

 • poskytnutie ďalších 2 400 generátorov dodatočne k 3 000 kusom, ktoré už boli dodané od začiatku agresie,
 • 157,5 milióna EUR z fondu na podporu energetiky, ktorý zriadilo Energetické spoločenstvo,
 • 35 miliónov LED žiaroviek, ktoré EÚ nakúpila v snahe pomôcť Ukrajincom znížiť spotrebu energie.
Circular Graphic
Hospodárska spolupráca a prístup na jednotný trh

Komisia naďalej pomáha Ukrajine plne využívať výhody plynúce z dohody o pridružení, ktorá zahŕňa aj prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode, a to aj prostredníctvom:

 • návrhu na predĺženie pozastavenia dovozných ciel na ukrajinský vývoz aj po júni 2023,
 • prioritného akčného plánu na roky 2023 – 2024 – plánu na zlepšenie prístupu Ukrajiny na jednotný trh,
 • roamingu – predĺženia dobrovoľných opatrení únijných a ukrajinských operátorov o šesť mesiacov, ktoré sa týkajú cenovo dostupných alebo bezplatných hovorov medzi EÚ a Ukrajinou.
Circular Graphic
Strategické partnerstvo v oblasti biometánu, vodíka a iných syntetických plynov

Týmto partnerstvom sa prebiehajúca spolupráca v oblasti energetiky medzi EÚ a Ukrajinou rozšíri na obnoviteľné plyny, ako je biometán, vodík a iné syntetické a udržateľne vyrábané plyny. Ide o potvrdenie záväzku oboch strán znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív, najmä ruského plynu, a usilovať sa o dosiahnutie klimatickej neutrality.

Circular Graphic
Podpora reforiem a zbližovania s EÚ

Predmetom rokovaní boli aj priority reforiem a kroky, ktoré Ukrajine pomôžu viac zosúladiť jej právne predpisy s acquis Únie.

Komisia takisto oznámila, že Ukrajina sa pripojí ku kľúčovým programom EÚ:

 • Komisia a Ukrajina podpísali pridruženie Ukrajiny k Programu pre jednotný trh, vďaka čomu získajú jej podniky podporu vo forme ľahšieho prístupu na trhy, priaznivého podnikateľského prostredia, udržateľného rastu a internacionalizácie.
 • Čoskoro sa začnú rokovania o pripojení Ukrajiny k ďalším kľúčovým programom EÚ, napríklad k Nástroju na prepájanie Európy, ktoré môžu podporiť Ukrajinu pri prepájaní jej energetickej, dopravnej a digitálnej infraštruktúry s EÚ.

Nová iniciatíva „Phoenix“ podporí prácu v rámci Nového európskeho Bauhausu zameranú na podporu pri udržateľnej a inkluzívnej obnove ukrajinských miest. Okamžite zmobilizuje najmenej 7 miliónov EUR určených predovšetkým na rozvoj a výmenu špičkových odborných znalostí v oblasti rekonštrukcie ukrajinských miest.

Circular Graphic
Posilnená spolupráca v oblasti výskumu

Pridruženie Ukrajiny k programu Horizont Európavýskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu je kľúčovým nástrojom na zachovanie a podporu jej výskumného a inovačného ekosystému.

Komisia takisto otvorí kanceláriu programu Horizont Európa v Kyjeve s cieľom propagovať možnosti financovania EÚ a ponúknuť technickú podporu ukrajinským výskumníkom a inovátorom.

Circular Graphic
Obnova a rekonštrukcia

V januári 2023 bola zriadená multiagentúrna platforma na koordináciu darcov s cieľom koordinovať krátkodobú a dlhodobejšiu podporu od medzinárodných darcov a finančných inštitúcií v prospech ukrajinského hospodárstva.

Príbehy ľudí

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Ljudmyla, ktorá bola nútená utiecť zo svojho domova v Mykolajeve, našla útočisko v Moldavsku, u svojej sesternici Tatiany.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Vysídlené ženy a deti zúfalo dúfajú, že sa jedného dňa vrátia domov, príbehy organizácie Člověk v tísni.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Zina pomohla deťom skrývajúcim sa pred vojnou v stanici charkovského metra hračkami a vzdelávacími materiálmi.

Dokumenty

 • Factsheet
 • Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting