Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Wspólne posiedzenie kolegium komisarzy UE i rządu Ukrainy

Ramię w ramię z narodem ukraińskim

Wraz z wizytą kolegium w Kijowie UE wysyła do Ukrainy i poza nią bardzo wyraźny sygnał naszej zbiorowej siły i determinacji w obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji. Wsparcie UE dla Ukrainy potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Rosja będzie płaciła wysoką cenę za swoje działania do momentu, aż nie zaprzestanie agresji. Ukraina może liczyć na pomoc Europy w odbudowywaniu bardziej odpornego państwa, które zmierza do przystąpienia do UE.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Nagrania z konferencji prasowej

Najważniejsze wnioski

2 lutego 2023 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wraz z 15 komisarzami, udała się do Kijowa na pierwsze w historii spotkanie kolegium z rządem Ukrainy.

Posiedzenie było wyraźnym potwierdzeniem niezachwianego zobowiązania UE do niesienia pomocy Ukrainie tak długo, jak długo będzie to konieczne. Wsparcie to obejmuje m.in. zapowiedziany podczas wizyty nowy pakiet pomocy finansowej o wartości 450 mln euro na 2023 r. Tym samym UE, jej państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe przekazały Ukrainie około 50 mld euro od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresjiKomisja przygotowuje się do przekazania dodatkowego 1 mld euro na rzecz szybkiej odbudowy gospodarczej.

Posiedzeniem kolegium i ukraińskiego rządu kierowali wspólnie przewodnicząca Ursula von der Leyen i premier Szmyhal. Podsumowano na nim bieżące wsparcie UE dla Ukrainy w różnych obszarach, w tym w dziedzinie finansów, pomocy humanitarnej, energii, wsparcia budżetowego, a także działań dyplomatycznych. Przeanalizowano również działania podejmowane przez Ukrainę w kierunku członkostwa w UE i nakreślono dalsze kroki na rzecz zacieśnienia współpracy sektorowej. Jednocześnie dyskutowano również o tym, w jaki sposób ukarać Rosję za brutalne zniszczenie, którego się dopuszcza, w tym o planowanym dziesiątym pakiecie sankcji.

Przewodnicząca von der Leyen spotkała się również z prezydentem Zełenskim, aby omówić kluczowe kwestie relacji UE-Ukraina.

Główne obszary wsparcia i współpracy

Circular Graphic
Dalsze wsparcie ze strony UE

Oprócz pomocy makrofinansowej, która w 2023 r. wyniesie do 18 mld euro, UE zapowiedziała przekazanie kolejnych 450 mln euro, w tym:

 • 305 mln euro w ramach wsparcia dwustronnego, aby zwiększyć odporność Ukrainy i na potrzeby reform
 • 145 mln euro w ramach pomocy humanitarnej.
Circular Graphic
Kryzysowe wsparcie energetyczne

UE udziela Ukrainie niezbędnego wsparcia, aby mogła stawić czoła szczególnym trudnościom w sektorze energetycznym. Obejmuje to przekazanie:

 • 2 400 dodatkowych generatorów, oprócz 3 000 dostarczonych już od początku agresji
 • 157,5 mln euro z Funduszu Wsparcia Energetyki stworzonego przez Wspólnotę Energetyczną
 • 35 mln żarówek LED zakupionych przez UE, aby pomóc Ukraińcom zmniejszyć zużycie energii.
Circular Graphic
Współpraca gospodarcza i dostęp do jednolitego rynku

Komisja nadal wspiera Ukrainę, aby ta czerpała pełne korzyści z układu o stowarzyszeniu, w tym z pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, poprzez m.in.:

 • wniosek w sprawie przedłużenia po czerwcu 2023 r. zawieszenia ceł przywozowych na ukraińskie produkty eksportowe
 • priorytetowy plan działania na lata 2023–2024 – program ułatwienia Ukrainie dostępu do jednolitego rynku
 • roaming – przedłużenie o sześć miesięcy dobrowolnych środków wprowadzonych przez operatorów z UE i Ukrainy, które umożliwiają tanie lub darmowe połączenia między UE a Ukrainą.
Circular Graphic
Partnerstwo strategiczne na rzecz biometanu, wodoru i innych gazów syntetycznych

W ramach partnerstwa obecna współpraca w dziedzinie energetyki między UE a Ukrainą zostanie rozszerzona na gazy odnawialne, takie jak biometan, wodór oraz inne gazy syntetyczne i wytworzone w sposób zrównoważony. Jest to potwierdzenie zobowiązania obu stron do zmniejszenia uzależnienia od importu paliw kopalnych, zwłaszcza gazu z Rosji, oraz do działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Circular Graphic
Wsparcie reform i ściślejszego dostosowania do UE

Omówiono również priorytety reform i kroki niezbędne, aby pomóc Ukrainie w dalszym dostosowaniu jej przepisów do dorobku prawnego UE.

Komisja zapowiedziała również, że Ukraina dołączy do kluczowych programów UE:

 • Komisja i Ukraina podpisały decyzję o stowarzyszeniu w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku. Zapewni to Ukrainie wsparcie dla jej przedsiębiorstw, dostęp do rynków, sprzyjające otoczenie biznesowe, zrównoważony wzrost gospodarczy i lepszą pozycję międzynarodową
 • wkrótce rozpoczną się dyskusje na temat przystąpienia Ukrainy do innych kluczowych programów UE, takich jak instrument „Łącząc Europę”, co ułatwi Ukrainie przyłączenie jej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej do infrastruktury unijnej.

Nowa inicjatywa „Feniks” pobudzi działania prowadzone w ramach nowego europejskiego Bauhausu w celu wsparcia odbudowy ukraińskich miast w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Dzięki tej inicjatywie na rozwój i udostępnienie ekspertyzy w zakresie odbudowy miast w Ukrainie zostanie przeznaczone co najmniej 7 mln euro.

Circular Graphic
Ściślejsza współpraca w dziedzinie badań naukowych

Stowarzyszenie Ukrainy w ramach programu „Horyzont Europa” i programu badawczo-szkoleniowego Euratomu jest kluczowym instrumentem służącym zachowaniu i pielęgnowaniu jej ekosystemu badań naukowych i innowacji.

Komisja otworzy również biuro programu „Horyzont Europa” w Kijowie, aby promować informacje o możliwościach pozyskania finansowania unijnego i oferować wsparcie techniczne ukraińskim naukowcom i innowatorom.

Circular Graphic
Ożywienie gospodarcze i odbudowa

W styczniu 2023 r. uruchomiono wielostronną platformę koordynacji darczyńców, aby organizować krótko- i długoterminowe wsparcie udzielane ukraińskiej gospodarce przez międzynarodowych wspomożycieli i instytucje finansowe.

Historie ludzi

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Zmuszona do opuszczenia swojego domu w Mikołajowie Ludmiła znalazła schronienie w Mołdawii, gdzie dołączyła do kuzynki Tatiany.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Przesiedlone kobiety i dzieci marzą o powrocie do domu: historie People in Need.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Podczas ukrywania się na dworcu metra w Charkowie Zina rozdawała dzieciom zabawki i materiały edukacyjne.

Dokumenty

 • Factsheet
 • Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting