Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Bendras Europos Komisijos narių kolegijos ir Ukrainos vyriausybės posėdis

Solidarumas su Ukrainos žmonėmis

Kolegijai atvykus į Kyjivą, ES šiandien siunčia Ukrainai ir už jos ribų labai aiškią žinią apie mūsų kolektyvinę stiprybę ir ryžtą brutalios Rusijos agresijos akivaizdoje. Toliau remsime Ukrainą tol, kol reikės. Ir toliau versime Rusiją mokėti didelę kainą, kol ji nutrauks agresiją. Ukraina gali pasikliauti Europos pagalba atstatant atsparesnę šalį, einančią narystės ES link.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

Spaudos konferencijos vaizdo įrašai

Pagrindiniai rezultatai

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen 2023 m. vasario 2 d. kartu su 15 Komisijos narių vyko į Kyjivą, kur įvyko pirmasis Kolegijos ir Ukrainos vyriausybės susitikimas.

Šis susitikimas buvo aiškus ženklas, kad ES yra tvirtai pasiryžusi palaikyti Ukrainą tol, kol to reikės. Be kita ko, vizito metu paskelbta apie naują 450 mln. EUR paramos paketą 2023 m. Kartu su šiuo paketu ES, jos valstybės narės ir Europos finansų įstaigos nuo Rusijos agresijos pradžios Ukrainai skyrė apie 50 mlrd. EURBe to, Komisija deda pastangas, kad greitam atsigavimui būtų skirta 1 mlrd. EUR.

Kolegijos ir vyriausybės posėdyje, kuriam bendrai pirmininkavo Pirmininkė U. von der Leyen ir Ministras Pirmininkas D. Šmyhalas, apžvelgta ES parama Ukrainai įvairiose srityse, įskaitant finansinę, humanitarinę pagalbą, paramą energetikos srityje, paramą biudžetui ir diplomatinę informavimo veiklą. Be to, per jį nagrinėtos Ukrainos pastangos vykdyti reformas siekiant pažangos kelyje į ES ir nurodyti tolesni veiksmai sektorių bendradarbiavimui stiprinti. Taip pat diskutuota apie tai, kaip Rusija turi sumokėti už savo brutalų griovimą, be kita ko, apie būsimą dešimtąjį sankcijų rinkinį.

Be to, Pirmininkė U. von der Leyen susitiko su Prezidentu V. Zelenskiu aptarti svarbiausių ES ir Ukrainos darbotvarkės klausimų.

Pagrindinės paramos ir bendradarbiavimo sritys

Circular Graphic
Tolesnė ES parama

Be makrofinansinės paramos, kuri 2023 m. sieks iki 18 mlrd. EUR, ES paskelbė apie dar 450 mln. EUR vertės paramą:

 • 305 mln. EUR dvišalę paramą Ukrainos atsparumui didinti ir reformoms remti;
 • 145 mln. EUR humanitarinę pagalbą.
Circular Graphic
Skubi energijos parama

ES teikia gyvybiškai svarbią paramą Ukrainai, kad ji galėtų įveikti itin didelius sunkumus energetikos sektoriuje. Ši parama – tai:

 • 2 400 generatorių, kurie papildo 3 000 nuo agresijos pradžios jau pristatytų generatorių;
 • 157,5 mln. EUR iš Energijos bendrijos įsteigto Energetikos rėmimo fondo;
 • 35 milijonus šviesos diodų lempučių, kurias ES nupirko, kad padėtų ukrainiečiams sumažinti energijos suvartojimą.
Circular Graphic
Ekonominis bendradarbiavimas ir patekimas į bendrąją rinką

Komisija toliau padeda Ukrainai pasinaudoti visais asociacijos susitarimo, įskaitant jo išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, teikiamais privalumais. Ji tai daro, be kita ko, šiomis priemonėmis:

 • pasiūlymu pratęsti Ukrainos eksportui taikomų importo muitų taikymo sustabdymą po 2023 m. birželio mėn.;
 • 2023–2024 m. prioritetinių veiksmų planu – Ukrainos galimybių patekti į bendrąją rinką gerinimo veiksmų gairėmis;
 • su tarptinkliniu ryšiu susijusiomis priemonėmis – ES ir Ukrainos operatorių savanoriškų priemonių dėl įperkamų arba nemokamų skambučių tarp ES ir Ukrainos pratęsimu šešiems mėnesiams.
Circular Graphic
Strateginė partnerystė biometano, vandenilio ir kitų sintezės dujų srityje

Šia partneryste bus išplėstas ES ir Ukrainos bendradarbiavimas energetikos srityje, į jį įtraukiant dujas iš atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., biometaną, vandenilį ir kitas tvariai pagamintas sintezės dujas. Ja dar kartą patvirtinamas abiejų šalių įsipareigojimas mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, ypač Rusijos dujų, importo ir siekti poveikio klimatui neutralumo.

Circular Graphic
Reformų rėmimas ir didesnis suderinimas su ES

Aptarti ir reformų prioritetai bei veiksmai, būtini siekiant padėti Ukrainai toliau derinti savo teisės aktus su ES acquis.

Komisija taip pat paskelbė, kad Ukraina prisijungs prie pagrindinių ES programų.

 • Komisija ir Ukraina pasirašė Ukrainos prisijungimo prie Bendrosios rinkos programos susitarimą, dėl kurio bus remiamos Ukrainos įmonės, sudaromos palankesnės sąlygos patekti į rinkas, kuriama palanki verslo aplinka, sudaromos tvaraus augimo ir tarptautinimo sąlygos.
 • Netrukus prasidės diskusijos dėl Ukrainos prisijungimo prie kitų pagrindinių ES programų, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kurios gali padėti Ukrainai sujungti savo energetikos, transporto ir skaitmeninę infrastruktūrą su ES.

Nauja iniciatyva „Phoenix“ bus paskatintas naujojo europinio bauhauzo darbas siekiant padėti Ukrainai tvariai ir įtraukiai atkurti savo miestus. Ja bus greitai sutelkta ne mažiau kaip 7 mln. EUR, visų pirma Ukrainos miestų atstatymo pažangiausių ekspertinių žinių plėtojimui ir dalijimuisi jomis.

Circular Graphic
Tvirtesnis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje

Ukrainos prisijungimas prie programos „Europos horizontas“ ir Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos yra pagrindinė priemonė jos mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemai išsaugoti ir puoselėti.

Komisija atidarys programos „Europos horizontas“ biurą Kyjive, propaguosiantį ES finansavimo galimybes, ir siūlys techninę paramą Ukrainos tyrėjams ir novatoriams.

Circular Graphic
Atkūrimas ir atstatymas

2023 m. sausio mėn. pradėjo veikti įvairių agentūrų paramos teikėjų koordinavimo platforma, kurios paskirtis – koordinuoti trumpalaikę ir ilgalaikę tarptautinių paramos teikėjų ir finansų įstaigų paramą Ukrainos ekonomikai remti.

Pasakojimai

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Priversta bėgti iš namų Mykolajive Liudmila rado prieglobstį Moldovoje pas savo pusseserę Tatjaną.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Perkeltosios moterys ir vaikai svajoja vieną dieną grįžti namo (organizacijos People in Need pasakojimai).

 

Dokumentai

 • Factsheet
 • Komunikacijos generalinis direktoratas

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting