Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Laqgħa konġunta bejn il-Kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej u l-Gvern tal-Ukrajna

Nibqgħu magħqudin mal-poplu tal-Ukrajna

Biż-żjara tal-Kulleġġ f’Kiev, illum l-UE qed tibgħat messaġġ ċar ħafna lill-Ukrajna u lil hinn minnha dwar is-saħħa kollettiva u d-determinazzjoni tagħna fid-dawl tal-aggressjoni brutali tar-Russja. Se nkomplu nappoġġjaw lill-Ukrajna sakemm ikun hemm bżonn. U se nkomplu nimponu prezz qawwi fuq ir-Russja sakemm twaqqaf l-aggressjoni tagħha. L-Ukrajna tista’ sserraħ fuq l-Ewropa biex tgħin fil-bini mill-ġdid ta’ pajjiż aktar reżiljenti, li jimxi ’l quddiem fi triqtu biex jissieħeb fl-UE.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

Videos tal-konferenzi għall-istampa

Eżiti ewlenin

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, ivvjaġġat lejn Kiev fit-2 ta’ Frar 2023, akkumpanjata minn 15-il Kummissarju, għall-ewwel laqgħa li qatt saret bejn il-Kulleġġ u l-Gvern Ukren.

Din il-laqgħa bagħtet sinjal qawwi tal-impenn sod tal-UE li tiddefendi lill-Ukrajna sakemm ikun hemm bżonn, inkluż b’pakkett ġdid ta’ assistenza ta’ €450 miljun għall-2023 imħabbar matul iż-żjara. B’dan il-mod, l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej għamlu disponibbli madwar €50 biljun għall-Ukrajna, mill-bidu tal-aggressjoni tar-RussjaBarra minn hekk, il-Kummissjoni qed taħdem lejn kontribuzzjoni ta’ €1 biljun għal irkupru rapidu.

Il-laqgħa tal-Kulleġġ mal-Gvern kopreseduta mill-President von der Leyen u l-Prim Ministru Shmyhal, evalwat l-appoġġ kontinwu tal-UE lill-Ukrajna f’oqsma differenti, inkluż l-appoġġ finanzjarju, umanitarju, tal-enerġija, tal-appoġġ baġitarju kif ukoll is-sensibilizzazzjoni diplomatika. Barra minn hekk, hija eżaminat l-isforzi ta’ riforma mill-Ukrajna biex tavvanza fit-triq tagħha lejn l-UE, u ddeskriviet passi ulterjuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni settorjali. Fl-istess ħin, kien hemm ukoll diskussjonijiet dwar kif ir-Russja tista’ tħallas għall-qerda brutali li qed tikkawża, inkluż dwar l-għaxar pakkett ta’ sanzjonijiet li jmiss.

Il-President von der Leyen iltaqgħet ukoll mal-President Zelensky biex tiddiskuti kwistjonijiet ewlenin fuq l-aġenda bejn l-UE u l-Ukrajna.

Oqsma ewlenin ta’ appoġġ u kooperazzjoni

Circular Graphic
Aktar appoġġ tal-UE

Minbarra t-€18-il biljun f’assistenza makrofinanzjarja għall-2023, l-UE ħabbret €450 miljun oħra f’assistenza li tinkludi:

 • €305 miljun f’appoġġ bilaterali biex tiżdied ir-reżiljenza tal-Ukrajna u jiġu appoġġati r-riformi
 • €145 miljun f’għajnuna umanitarja
Circular Graphic
Appoġġ għall-enerġija ta’ emerġenza

L-UE qed tipprovdi appoġġ vitali lill-Ukrajna biex tiffaċċja d-diffikultajiet partikolari fis-settur tal-enerġija. Dan jinkludi:

 • il-forniment ta’ 2,400 ġeneratur addizzjonali, minbarra t-3,000 li diġà ingħataw mill-bidu tal-aggressjoni
 • €157.5 miljun mill-Fond ta’ Appoġġ għall-Enerġija stabbilit mill-Komunità tal-Enerġija
 • 35 miljun bozza tad-dawl LED mixtrija mill-UE, biex jgħinu lill-Ukreni jnaqqsu l-konsum tal-enerġija
Circular Graphic
Kooperazzjoni ekonomika u aċċess għas-Suq Uniku

Il-Kummissjoni tkompli tassisti lill-Ukrajna biex taħsad il-benefiċċji kollha offruti mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, inkluż il-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv tiegħu, inkluż permezz ta’:

 • Proposta biex tiġi estiża s-sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni fuq l-esportazzjonijiet Ukreni lil hinn minn Ġunju 2023
 • Pjan ta’ Azzjoni Prijoritarju għall-2023-2024 - pjan direzzjonali għat-tisħiħ tal-aċċess tal-Ukrajna għas-Suq Uniku
 • Roaming - estensjoni b’sitt xhur tal-miżuri volontarji mill-operaturi tal-UE u tal-Ukrajna għal telefonati affordabbli jew bla ħlas bejn l-UE u l-Ukrajna
Circular Graphic
Sħubija Strateġika dwar il-Bijometan, l-Idroġenu u Gassijiet Sintetiċi Oħra

Din is-Sħubija se tespandi l-kooperazzjoni kontinwa fl-enerġija bejn l-UE u l-Ukrajna għal gassijiet rinnovabbli bħall-bijometan, l-idroġenu u gassijiet sintetiċi u prodotti sostenibbli oħra. Hija tafferma mill-ġdid l-impenn taż-żewġ naħat li jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili, speċjalment il-gass Russu, u jaħdmu lejn in-newtralità klimatika.

Circular Graphic
Appoġġ għar-riformi u allinjament aktar mill-qrib mal-UE

Il-prijoritajiet ta’ riforma u l-passi meħtieġa biex jgħinu lill-Ukrajna tkompli tallinja l-leġiżlazzjoni tagħha mal-acquis tal-UE ġew diskussi wkoll.

Il-Kummissjoni ħabbret ukoll li l-Ukrajna se tissieħeb fi programmi ewlenin tal-UE:

 • il-Kummissjoni u l-Ukrajna ffirmaw l-assoċjazzjoni tagħha mal-Programm tas-Suq Uniku, u pprovdew lill-Ukrajna b’appoġġ lin-negozji, biex jiffaċilita l-aċċess għas-swieq, ambjent tan-negozju favorevoli, it-tkabbir sostenibbli u l-internazzjonalizzazzjoni.
 • Dalwaqt se jibdew diskussjonijiet dwar is-sħubija tal-Ukrajna fi programmi ewlenin oħra tal-UE bħall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jistgħu jappoġġjaw lill-Ukrajna biex tgħaqqad l-infrastruttura diġitali, tal-enerġija u tat-trasport tagħha mal-UE.

Inizjattiva ġdida “Phoenix” se tagħti spinta lill-ħidma tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida biex tappoġġja lill-Ukrajna fil-bini mill-ġdid tal-bliet tagħha b’mod sostenibbli u inklużiv. Immedjatament se timmobilizza mill-inqas €7 miljun, b’mod partikolari għall-iżvilupp u l-kondiviżjoni tal-għarfien espert l-aktar avvanzat fir-rikostruzzjoni għall-bliet Ukreni.

Circular Graphic
Kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tar-riċerka

L-assoċjazzjoni tal-Ukrajna ma’ Orizzont Ewropa u l-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom hija strument ewlieni biex tippreserva u trawwem l-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha.

Il-Kummissjoni se tiftaħ ukoll uffiċċju ta’ Orizzont Ewropa f’Kiev biex tippromwovi l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE, u toffri appoġġ tekniku lir-riċerkaturi u lill-innovaturi Ukreni.

Circular Graphic
Irkupru u rikostruzzjoni

Il-pjattaforma ta’ Koordinazzjoni tad-Donaturi b’Diversi Aġenziji tnediet f’Jannar 2023 biex tikkoordina l-appoġġ għal żmien qasir u fit-tul minn donaturi internazzjonali u istituzzjonijiet finanzjarji b’appoġġ għall-ekonomija Ukrena.

Stejjer tan-nies

Lyudmilla in Moldova with her cousin

Imġiegħla taħrab minn darha f’Mykolaiv, Lyudmilla sabet rifuġju fil-Moldova, fejn ingħaqdet mal-kuġina tagħha Tatiana.

Civilian infrastructure including power plants, radio towers and bridges, has been destroyed in the war. The impact of such attacks will have long-lasting consequences.

Nisa u tfal spostati li qed jittamaw ħafna li xi darbajirritornaw id-dar, stejjer minn Persuni fil-Bżonn.

 

Zina and a group of kids in the metro station in Karkhiv, Ukraine

Waqt li kienet qed tieħu kenn fl-istazzjon tal-metro ta’ Kharkiv, Zina għenet lit-tfal jinħbew mill-gwerra b’ġugarelli u materjali edukattivi.

Dokumenti

 • Factsheet
 • Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting