Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga
From the left, Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, and Denys Shmyhal

Euroopa Komisjoni volinike kolleegiumi ja Ukraina valitsuse ühiskoosolek

Toetame Ukraina rahvast

Kolleegiumi külaskäiguga Kiievisse annab EL täna Ukrainale ja teistele väga selge sõnumi selle kohta, et koos oleme Venemaa jõhkra agressiooni vastu seistes tugevad ja täis otsustavust. Me jätkame Ukraina toetamist nii kaua, kui vaja. Samuti jätkame Venemaa jõulist survestamist, kuni ta oma agressiooni lõpetab. Euroopa lubab, et aitab Ukrainal taastada vastupanuvõimelisema riigi, mis liigub ELiga ühinemise teel.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

Peamised tulemused

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen käis 2. veebruaril 2023 koos 15 volinikuga Kiievis esimesel kolleegiumi ja Ukraina valitsuse kohtumisel.

See kohtumine andis tugeva signaali ELi vankumatust pühendumusest toetada Ukrainat nii kaua, kui vaja, sealhulgas visiidi ajal välja kuulutatud uue miljoni euro suuruse abipaketiga 2023. aastaks. Koos sellega on EL, selle liikmesriigid ja Euroopa finantsasutused alates Venemaa agressiooni algusest teinud Ukrainale kättesaadavaks ligikaudu 50 miljardit eurot. Lisaks töötab komisjon selle nimel, et toetada majanduse kiiret taastumist 1 miljardi euroga.

Volinike kolleegiumi kohtumisel, mida juhatasid ühiselt president von der Leyen ja peaminister Šmõhal, tehti kokkuvõte ELi jätkuvast toetusest Ukrainale eri valdkondades, sealhulgas finants-, humanitaar-, energeetika-, eelarve- ja diplomaatilise teavitustegevuse valdkonnas. Lisaks analüüsiti Ukraina reformipüüdlusi, mille eesmärk on liikuda edasi ELiga ühinemise suunas, ning visandati edasised sammud valdkondliku koostöö tõhustamiseks. Samal ajal arutati ka seda, kuidas panna Venemaa maksma enda põhjustatud jõhkra hävingu eest, sealhulgas eelseisvat kümnendat sanktsioonide paketti.

President von der Leyen kohtus ka president Zelenskõiga, et arutada ELi ja Ukraina koostöö põhiküsimusi.

Peamised toetus- ja koostöövaldkonnad

 • Circular Graphic
  ELi jätkuv toetus

  Lisaks kuni 18 miljardi euro suurusele makromajanduslikule finantsabile 2023. aastal teatas EL veel 450 miljoni euro suurusest abist, mis hõlmab järgmist:

  • 305 miljonit eurot kahepoolset toetust Ukraina vastupanuvõime suurendamiseks ja reformide toetamiseks
  • 145 miljonit eurot humanitaarabi jaoks
 • Circular Graphic
  Erakorraline energiatoetus

  EL annab Ukrainale elutähtsat abi, et aidata ületada probleeme energiasektoris. See hõlmab järgmist:

  • 2400 täiendavat generaatorit lisaks 3000-le, mis on tarnitud juba alates agressiooni algusest
  • 157,5 miljonit eurot energiaühenduse loodud energiatoetusfondist
  • 35 miljonit ELi ostetud LED-lampi, et aidata ukrainlastel energiatarbimist vähendada
 • Circular Graphic
  Majanduskoostöö ja juurdepääs ühtsele turule

  Komisjon aitab jätkuvalt Ukrainal täielikult ära kasutada assotsieerimislepingust, sealhulgas selle põhjalikust ja laiaulatuslikust vabakaubanduslepingust tulenevaid eeliseid, tehes muuhulgas järgmist:

  • ettepanek pikendada Ukraina ekspordi suhtes kohaldatavate imporditollimaksude peatamist ka pärast 2023. aasta juunit
  • prioriteetne tegevuskava aastateks 2023–2024 – kava Ukraina juurdepääsu parandamiseks ühtsele turule
  • rändlus – ELi ja Ukraina operaatorite vabatahtlike meetmete pikendamine kuue kuu võrra, et tagada ELi ja Ukraina vahelised taskukohased või tasuta kõned
 • Circular Graphic
  Biometaani, vesiniku ja muude sünteetiliste gaaside strateegiline partnerlus

  Selle partnerlusega laiendatakse ELi ja Ukraina vahelist käimasolevat energiakoostööd, hõlmates taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasid, nagu biometaan, vesinik ning muud sünteetilised ja säästvalt toodetud gaasid. EL kinnitab veel kord mõlema poole pühendumust vähendada sõltuvust fossiilkütuste, eelkõige Venemaa gaasi impordist ja töötada kliimaneutraalsuse saavutamise nimel.

 • Circular Graphic
  Toetus reformidele ja suurem seotus ELiga

  Samuti on arutatud reformiprioriteete ja vajalikke samme, et aidata Ukrainal oma õigusaktid ELi õigustikuga veelgi paremini vastavusse viia.

  Komisjon teatas ka, et Ukraina ühineb peamiste ELi programmidega:

  • Komisjon ja Ukraina allkirjastasid liitumise ühtse turu programmiga, millest toetatakse Ukraina ettevõtjaid, toetades juurdepääsu turgudele, soodsat ettevõtluskeskkonda, jätkusuutlikku majanduskasvu ja rahvusvahelistumist.
  • Peagi algavad arutelud selle üle, kas Ukraina ühineb teiste oluliste ELi programmidega, nagu Euroopa ühendamise rahastu, mille kaudu saab toetada Ukrainat tema energia-, transpordi- ja digitaristu ühendamisel ELiga.

  Uue algatusega „Phoenix“ hoogustatakse Uue Euroopa Bauhausi tööd toetamaks Ukrainat oma linnade kestlikul ja kaasaval ülesehitamisel. EL eraldab viivitamata vähemalt 7 miljonit eurot, eelkõige selleks, et arendada ja jagada rekonstrueerimisalaseid tippteadmisi Ukraina linnade ülesehitamiseks.

 • Circular Graphic
  Tõhustatud koostöö teadusuuringute valdkonnas

  Ukraina ühinemine programmiga „Euroopa horisont“ ning Euratomi teadus- ja koolitusprogrammiga on peamine viis riigi teadusuuringute ja innovatsiooni ökosüsteemi säilitamiseks ja toetamiseks.

  Samuti avab komisjon Kiievis programmi „Euroopa horisont“ büroo, et tutvustada ELi pakutavaid rahastamisvõimalusi ning pakkuda Ukraina teadlastele ja novaatoritele tehnilist tuge.

 • Circular Graphic
  Taastamine ja ülesehitamine

  2023. aasta jaanuaris käivitati mitut asutust hõlmav rahastajate koordineerimisplatvorm, et koordineerida rahvusvaheliste rahastajate ja finantseerimisasutuste lühi- ja pikemaajalist toetust Ukraina majanduse toetamiseks.

Inimeste lood

Dokumendid

 • Factsheet
 • Teabevahetuse peadirektoraat

Factsheets related to EU-Ukraine College to Government meeting