Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: bezpieczne schronienie

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Informacje o zakwaterowaniu

Organy publiczne i organizacje charytatywne bezzwłocznie zapewniają uchodźcom bezpieczne schronienie. Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony gwarantuje potrzebującym prawo do odpowiedniego zakwaterowania. W średniej perspektywie czasowej konieczne będzie zatem znalezienie odpowiednich rozwiązań, łączących publiczny system zakwaterowania i prywatne oferty.

Komisja zamierza:

  • nadal wspierać państwa członkowskie w rozbudowie ich zdolności przyjmowania uchodźców
  • rozpocząć realizację nowej inicjatywy „Bezpieczny dom”, która ma wesprzeć inicjatywy już realizowane na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, również we współpracy z sektorem prywatnym.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pomaga zapewnić mieszkania socjalne rodzinom i osobom samotnym oraz pokrywa koszty zakupu i remontu nieruchomości. 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego można również finansować inwestycje w mieszkalnictwo komunalne, zwłaszcza dla osób mających szczególne potrzeby, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i osób starszych.