Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: dostęp do rynku pracy

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Dostęp do rynku pracy

Osoby objęte tymczasową ochroną powinny mieć możliwość podjęcia pracy, również w ramach samozatrudnienia, a także dostęp do kształcenia zawodowego. Ponadto powinny być traktowane na równi z pracownikami z państw członkowskich, jeśli chodzi o płace i inne warunki. 

Komisja: 

  • pomaga osobom przybywającym z Ukrainy w uzyskaniu umiejętności niezbędnych do wejścia na unijny rynek pracy. Wsparcie może być finansowane z funduszy polityki spójności i nowego Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), a także z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Pomoc ta może być przeznaczona np. na kursy językowe, doradztwo lub szkolenie podstawowe. 
  • Umiejętności językowe i podstawowe umiejętności cyfrowe mogą być wspierane również poprzez sieci działające w ramach paktu na rzecz umiejętności. W ramach tych sieci mogą współpracować ze sobą władze regionalne, organizacje edukacyjne i organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc dla uciekinierów z Ukrainy. 
  • Komisja udostępnia teraz także w języku ukraińskim unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich, by pomóc osobom poszukującym pracy lub chcącym kontynuować naukę. 
  • Komisja opublikowała zalecenie mające ułatwić uznawanie kwalifikacji akademickich i zawodowych uzyskanych w Ukrainie. Dzięki nim pracodawcy i instytucje kształcenia i szkolenia lepiej będą mogli ocenić umiejętności ludności przybywającej z Ukrainy do UE. 
  • Europejska Fundacja Kształcenia wspiera unijne, krajowe i ukraińskie organy w porównywaniu ukraińskich ram kwalifikacji z europejskimi. Stworzyła centrum zasobów, które ma pomagać osobom z Ukrainy w uzyskaniu uznania ich kwalifikacji, a innym osobom – w interpretacji ukraińskich dyplomów. 
  • Publiczne służby zatrudnienia odegrają kluczową rolę w aktywnej polityce rynku pracy, aby wykorzystać umiejętności nowo przybyłych osób i wprowadzić je na rynek pracy. 
  • Komisja uruchomi również internetową unijną pulę talentów dla osób przesiedlonych z Ukrainy, na której można będzie dopasowywać umiejętności do wolnych miejsc pracy.

Unijna pula talentów

Komisja uruchomiła internetową unijną pulę talentów, aby pomóc osobom uciekającym przed rosyjską inwazją na Ukrainę w znalezieniu pracy w UE.

Pilotażowa unijna pula talentów, dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, jest realizowana za pośrednictwem portalu EURES. Portal skupia krajowe służby zatrudnienia, prywatne agencje zatrudnienia i pracodawców z całej UE. EURES zawiera ponad 3 mln ofert pracy i skupia jak dotąd 4 tys. pracodawców.

Projekt pilotażowy unijnej puli talentów jest otwarty dla wszystkich osób poszukujących pracy, które korzystają z tymczasowej ochrony przewidzianej w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym, zapewniających im prawo do pracy.

Po dokonaniu rejestracji narzędzie umożliwia osobom poszukującym pracy określenie posiadanych umiejętności i załadowanie swojego życiorysu. Życiorysy opublikowane w ramach projektu pilotażowego unijnej puli talentów będą widoczne dla publicznych służb zatrudnienia we wszystkich krajach uczestniczących oraz dla zarejestrowanych pracodawców we wszystkich krajach należących do europejskiej sieci współpracy służb zatrudnienia (EURES). Osoby poszukujące pracy mogą również przeglądać wszystkie oferty pracy publikowane na portalu EURES.

Unijna pula talentów