Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: dostęp do rynku pracy

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Dostęp do rynku pracy

Komisja Europejska współpracuje z różnymi podmiotami, m.in. z władzami Ukrainy i ukraińską diasporą, aby zapewnić beneficjentom tymczasowej ochrony szybką i skuteczną integrację na rynku pracy. Jak przypomniano w wytycznych mających ułatwić osobom uciekającym przed napaścią Rosji na Ukrainę dostęp do rynku pracy, szkoleń i kształcenia dorosłych, na poziomie UE istnieje kilka narzędzi wspierających ten cel.

Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać ze strony EU Talent Pool pilot, którą Komisja stworzyła we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Pracy. Ponadto mogą rozwijać umiejętności językowe i podstawowe umiejętności cyfrowe za pośrednictwem sieci będących częścią paktu na rzecz umiejętności.

Język ukraiński został dodany do unijnego narzędzia do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich, by pomóc osobom zainteresowanych znalezieniem pracy lub kontynuacją nauki. 

Po opublikowaniu przez Komisję zalecenia mającego ułatwić uznawanie kwalifikacji akademickich i zawodowych uzyskanych w Ukrainie pracodawcy i instytucje kształcenia i szkolenia mają mniej trudności z oceną umiejętności osób przybywających z Ukrainy do UE. 

Komisja stworzyła centrum zasobów, które ma pomóc osobom z Ukrainy w uzyskaniu uznania ich kwalifikacji, a osobom i podmiotom z UE – w interpretacji ukraińskich dyplomów. Ponadto Komisja razem z Europejską Fundacją Kształcenia i państwami członkowskimi UE porównała ukraińskie ramy kwalifikacji z europejskimi.

Komisja nadal wspiera publiczne służby zatrudnienia w państwach członkowskich, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu aktywnej polityki rynku pracy w celu jak najlepszego wykorzystania umiejętności nowo przybyłych osób.

Za pośrednictwem różnych unijnych funduszy zapewnia również wsparcie na staże zawodowe, kursy językowe, doradztwo, kształcenie i szkolenie zawodowe. 

Unijna pula talentów

Komisja uruchomiła internetową unijną pulę talentów, aby pomóc osobom uciekającym przed rosyjską inwazją na Ukrainę w znalezieniu pracy w UE.

Pilotażowa unijna pula talentów, dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim, jest realizowana za pośrednictwem portalu EURES. Portal skupia krajowe służby zatrudnienia, prywatne agencje zatrudnienia i pracodawców z całej UE. EURES zawiera ponad 3 mln ofert pracy i skupia jak dotąd 4 tys. pracodawców.

Projekt pilotażowy unijnej puli talentów jest otwarty dla wszystkich osób poszukujących pracy, które korzystają z tymczasowej ochrony przewidzianej w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony lub odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym, zapewniających im prawo do pracy.

Po dokonaniu rejestracji narzędzie umożliwia osobom poszukującym pracy określenie posiadanych umiejętności i załadowanie swojego życiorysu. Życiorysy opublikowane w ramach projektu pilotażowego unijnej puli talentów będą widoczne dla publicznych służb zatrudnienia we wszystkich krajach uczestniczących oraz dla zarejestrowanych pracodawców we wszystkich krajach należących do europejskiej sieci współpracy służb zatrudnienia (EURES). Osoby poszukujące pracy mogą również przeglądać wszystkie oferty pracy publikowane na portalu EURES.

Unijna pula talentów