Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: opieka zdrowotna

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Opieka zdrowotna w UE

Osoby, którym przyznano tymczasową ochronę, uzyskają dostęp do systemu opieki zdrowotnej w przyjmującym państwie członkowskim. Po zarejestrowaniu się i uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy mają prawo dostępu do systemu opieki zdrowotnej w przyjmującym państwie członkowskim.

Osobom, które w danym publicznym systemie opieki zdrowotnej przyjmującego państwa członkowskiego zostaną uznane za w pełni ubezpieczone, będzie również przysługiwać europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego, która daje prawo do niezbędnego leczenia podczas tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim.

Specjalistyczne leczenie szpitalne

Aby zapewnić wszystkim potrzebującym specjalistyczne leczenie szpitalne i opiekę zdrowotną, Komisja:

  • ustanowiła mechanizm solidarności na potrzeby transferów medycznych wewnątrz UE – uchodźcy i wysiedleńcy wymagający opieki szpitalnej będą przenoszeni wewnątrz UE z państw członkowskich graniczących z Ukrainą. Przygotowano dla nich 10 tys. miejsc w szpitalach.
  • wspiera dostęp do rutynowych szczepień dla dzieci, co powinno być traktowane priorytetowo, jak również specjalną pomoc psychiczną i pourazową dla uchodźców wojennych.

Choroby rzadkie i złożone

24 europejskie sieci referencyjne (ESR) zajmujące się chorobami rzadkimi i złożonymi solidarnie wspierają wszystkich ukraińskich pacjentów. Sieci ESR specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu rzadkich i bardzo rzadkich chorób w prawie wszystkich dziedzinach medycyny, łącznie z rzadkimi nowotworami.

W ponad 300 szpitalach w UE działa 1600 ośrodków specjalistycznych ESR. Mieszczą się one w prawie wszystkich państwach UE (w tym w sąsiadujących z Ukrainą) oraz w Norwegii. Sieci ESR zobowiązały się do centralnej obsługi pacjentów cierpiących na rzadkie choroby, przebywających w Ukrainie lub poza jej granicami.

Więcej informacji i porad można znaleźć na specjalnej stronie europejskiej sieci referencyjnej.

Informacje krajowych ministerstw i agencji ds. zdrowia

Austria
Węgry

Krajowy Instytut Onkologii – strona internetowa i ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (e-mail)

Litwa

Ministerstwo Zdrowia
Informacje na temat usług zdrowotnych +370 5 232 2222

Informacje o zasięgu ogólnounijnym

„Treatment4Ukraine” – informacje na temat dostępności opieki zdrowotnej w Europie zgromadzone przez delegaturę UE na Ukrainie

Dokumenty

Zestawienie informacji12 kwietnia 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine