Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: wsparcie na rzecz edukacji

   

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська |  rosyjskim | русский

Wsparcie na rzecz edukacji

Children in a school class

Wielu uchodźców z Ukrainy to dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczanie do szkoły pomaga im złagodzić stres psychiczny, a także zapewnia poczucie stabilności i normalności oraz perspektywy na przyszłość.  

Komisja:

  • finansuje wsparcie na rzecz szkół, kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem za pośrednictwem funduszy spójności UE oraz programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
  • koordynuje grupę solidarności UE z Ukrainą w dziedzinie edukacji, która ma określić potrzeby ukraińskich dzieci i wesprzeć przyjmujące je państwa członkowskie, również w formie wzajemnego uczenia się i wytycznych politycznych
  • zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych w języku ukraińskim i proponuje nauczycielom zasoby i kursy online za pośrednictwem europejskiej platformy internetowej dla szkół School Education Gateway
  • wspiera nauczycieli, którzy są wśród uchodźców, zapewniając im dostęp do programów UE i wymiany informacji w ramach społeczności eTwinning

Europejska Fundacja Kształcenia przygotowała zestawienie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia i szkolenia w krajach UE dla osób, które uciekły z Ukrainy. Można tam również znaleźć informacje o interpretacji i uznawaniu kwalifikacji do celów zawodowych i edukacyjnych oraz o możliwościach zatrudnienia.

Piktogramy polsko-ukraińskie dla uczniów i nauczycieli

alt=""

Ta praktyczna książeczka z piktogramami może pomóc osobom posługującym się językiem ukraińskim i polskim w pokonaniu początkowych barier komunikacyjnych.

Pobierz

Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy

Portal „Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy” to punkt kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla ukraińskich naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. Portal skupia inicjatywy na szczeblu UE w podziale na kraje oraz inicjatywy grup pozarządowych. Jego celem jest pomoc naukowcom w znalezieniu zakwaterowania i możliwości zatrudnienia, ułatwienie uznawania ich dyplomów oraz oferowanie innych usług.

Portal został uruchomiany w ramach istniejącej sieci EURAXESS, która wspiera naukowców poprzez połączenie ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”. 

Inne inicjatywy UE obejmują dostęp do Science4Refugees, istniejącej inicjatywy EURAXESS, która zapewnia uchodźcom staże, pracę w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, a także dostęp do Europejskiej Wspólnoty Badawczej i portalu MSCA – Researchers at risk, który wspiera naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dokumenty

4 STYCZNIA 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English