Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy: Twoje prawa w UE

Po przekroczeniu granicy UE masz kilka możliwości, w zależności od sytuacji osobistej. Organy publiczne poinformują Cię o przysługujących Ci prawach.

Te informacje są również dostępne w języku: ukraińskim | українська | rosyjskim | русский

Możesz uzyskać tymczasową ochronę

Osoby, które przebywały na stałe w Ukrainie i opuściły kraj 24 lutego 2022 r. lub później, aby uciec przed wojną, mogą mieć prawo do tymczasowej ochrony w dowolnym kraju UE. Ochrona tymczasowa będzie obowiązywać przez co najmniej jeden rok i może zostać przedłużona w zależności od sytuacji w Ukrainie. Prawa wynikające z dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony to m.in. prawo do pobytu, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczna oraz dostęp dzieci do edukacji. Każdy, kto legalnie mieszka w UE, ma również prawo do otwarcia podstawowego rachunku bankowego. Prawo do otwarcia podstawowego rachunku bankowego przysługuje również Tobie.

W UE możesz wystąpić o ochronę międzynarodową

Osoby korzystające z ochrony tymczasowej mają prawo w każdej chwili złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (azylu).

Jeśli to zrobisz, przyznana Ci ochrona tymczasowa może zostać zawieszona na czas przyznania statusu i praw osoby ubiegającej się o azyl. Jeżeli Twój wniosek o udzielenie azylu zostanie odrzucony, a w UE nadal obowiązywać będzie ochrona tymczasowa, Twój status ochrony tymczasowej zostanie przywrócony.

Dowiedz się, jakie praktyki stosuje dane państwo członkowskie, aby zdecydować, czy oprócz dokumentu pobytowego potwierdzającego status ochrony tymczasowej, chcesz wystąpić o ochronę międzynarodową.

Możesz ubiegać się o pomoc w repatriacji

Osoby, które mieszkały w Ukrainie i uciekły przed wojną, powinny mieć możliwość przekroczenia granicy z UE, niezależnie od obywatelstwa lub od prawa do ochrony międzynarodowej. Jeśli powrót do Twojego kraju pochodzenia jest bezpieczny, skontaktuj się z właściwymi organami lub organizacjami, które pomogą Ci w organizacji powrotu.

Aby uzyskać pomoc w repatriacji, skontaktuj się z ambasadą/konsulatem kraju pochodzenia w kraju UE, w którym obecnie przebywasz. Organy krajowe w kraju pobytu mogą również pomóc w skontaktowaniu się z ambasadą/konsulatem w razie problemów oraz zaoferować pomoc w repatriacji.

Przysługują Ci prawa konsumenckie

Podczas pobytu w UE chronią Cię unijne przepisy z dziedziny ochrony konsumentów. Przepisy te uniemożliwiają wprowadzanie niebezpiecznych produktów na rynek i gwarantują sprawiedliwe traktowanie klientów, którzy przykładowo otwierają rachunek bankowy, podróżują, podpisują umowę na telefon komórkowy czy też robią zakupy przez internet.

Poznaj swoje prawa konsumenckie