Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Przygotowanie się do wyjazdu z Ukrainy

Informacje ogólne

Zanim wyjedziesz z Ukrainy i podejmiesz decyzję o przyjeździe do jednego z krajów UE, jeśli to możliwe zabierz ze sobą ważne dokumenty podróży. Brak dokumentów podróży lub dokumentów medycznych (zaświadczenia o szczepieniu lub testu na COVID-19) nie powinien jednak uniemożliwić Ci wjazdu na terytorium UE.

Wszystkie kraje UE graniczące z Ukrainą umożliwiają wjazd na swoje terytorium wszystkim osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ze względów humanitarnych, niezależnie od tego, czy mają paszport biometryczny, czy nie. Dotyczy to również dzieci. Jeżeli masz obywatelstwo ukraińskie i paszport biometryczny, możesz wjechać na terytorium do UE, okazując paszport na granicy. We wszystkich innych przypadkach kraje UE przyjmą Cię ze względów humanitarnych.

Jak mogę udowodnić swoje obywatelstwo?

Oto orientacyjny wykaz dokumentów, które można wykorzystać do udowodnienia obywatelstwa ukraińskiego, nawet jeżeli upłynął okres ich ważności:

  • paszporty każdego rodzaju (paszporty krajowe, paszporty dyplomatyczne, paszporty służbowe, paszporty zbiorowe i paszporty zastępcze, włącznie z paszportami dla dzieci),
  • krajowe dokumenty tożsamości (w tym wystawione na czas określony i tymczasowe),
  • służbowe książeczki wojskowe i wojskowe dowody tożsamości,
  • książeczki żeglarskie, legitymacje służbowe kapitanów jednostek morskich, paszporty marynarza,
  • zaświadczenia o obywatelstwie,
  • inne dokumenty urzędowe, w których wymieniono obywatelstwo lub które je wskazują.

Osoby z obywatelstwem innego kraju i podlegające obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do UE muszą przedłożyć wizę krótkoterminową, jeżeli ją mają. Jeżeli nie masz wizy krótkoterminowej, kraje UE powinny mimo to umożliwić Ci wjazd na swoje terytorium i ułatwić powrót do kraju pochodzenia.

Czy będę podlegać kontroli granicznej?

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie kraje UE mogą przeprowadzać kontrole graniczne na granicy, jak również w innych bezpiecznych miejscach oddalonych od granicy. Kontrole mogą być przeprowadzane podczas transportu do bezpiecznego miejsca lub po dotarciu na miejsce. Organy publiczne mogą wymagać od osób poddawanych kontroli pozostania do ich dyspozycji w bezpiecznym miejscu docelowym.

Jakie są moje prawa i obowiązki?

Niezależnie od obywatelstwa masz prawo do natychmiastowej pomocy i uzyskania informacji o przysługujących Ci prawach. Masz prawo do tymczasowego schronienia oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb (np. żywność i leki). Możliwość korzystania z dodatkowych praw zależy od statusu, jaki otrzymasz w UE – istnieją różne przypadki.

Ze względu na bezpieczeństwo i kontrolę migracji na terytorium państw członkowskich możliwe są w każdej chwili kontrole policyjne i inne kontrole administracyjne. Policja, straż graniczna i inne właściwe organy proszą wszystkich o współpracę oraz przedkładanie odpowiednich dokumentów i informacji. W niektórych okolicznościach konieczne może być oddanie się do dyspozycji organów podczas kontroli w wyznaczonych obiektach.

Jeżeli dzieci same przekraczają granice zewnętrzne, tj. nie towarzyszą im ani nie oczekują na nich rodzice, inne osoby dorosłe za nie odpowiedzialne ani inne znane im osoby dorosłe, należy o tym poinformować właściwe organy, które skontaktują się ze służbami ochrony dziecka.