Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Ag teitheadh ón Úcráin: rochtain ar phoist

Tá an fhaisnéis seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Rochtain ar an margadh fostaíochta

Daoine a bhfuil cosaint shealadach acu, ba cheart go mbeadh siad in ann dul i mbun gníomhaíochtaí fostaíochta nó féinfhostaíochta, chomh maith le gairmoiliúint. Ba cheart go dtabharfaí cóir chomhionann dóibh le hoibrithe sna Ballstáit i dtaca le pá agus coinníollacha eile. 

Tá an méid seo a leanas á dhéanamh ag an gCoimisiún: 

  • cabhair a thabhairt do dhaoine atá ag teacht ón Úcráin chun na scileanna is gá a fhoghlaim le dul isteach i margadh fostaíochta an Aontais. Féadfar an tacaíocht a mhaoiniú trí chistiú an Bheartais Chomhtháthaithe agus trí Gníomhaíocht Chomhtháthaithe nua do Dhídeanaithe san Eoraip (CARE) chomh maith leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht. D’fhéadfadh cabhair amhail cúrsaí teanga, comhairleoireacht nó oiliúint bhunúsach a bheith san áireamh sa mhéid sin. 
  • Féadfar scileanna teanga agus scileanna digiteacha bunúsacha a fhorbairt freisin trí úsáid a bhaint as na líonraí sa Chomhshocrú um Scileanna chun údaráis réigiúnacha, eagraíochtaí oideachais, agus eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhfuil baint acu le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a theith ón Úcráin a nascadh le chéile. 
  • Chuir an Coimisiún an Úcráinis le hUirlis an Aontais Eorpaigh um Phróifiliú Scileanna do Náisiúnaigh Tríú Tíortha chun cabhrú le cuardaitheoirí poist na hÚcráine agus leo siúd ar mian leo leanúint dá gcuid staidéir. 
  • moladh foilsithe ag an gCoimisiún chun aitheantas a éascú do cháilíochtaí acadúla agus gairmiúla a fuarthas san Úcráin. Ar an gcaoi sin, is éasca a bheidh sé d’fhostóirí agus d’institiúidí oiliúna tuiscint a fháil ar scileanna na ndaoine a thagann isteach san Aontas ón Úcráin. 
  • Tá an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna ag tacú leis an Aontas, le húdaráis náisiúnta agus údaráis na hÚcráine chun comparáid a dhéanamh idir na Creataí um Cháilíochtaí san Úcráin agus san Eoraip. Tá mol acmhainní curtha ar bun aici chun cuidiú le daoine ón Úcráin a bhfuil cabhair uathu aitheantas a fháil dá gcáilíochtaí agus dóibh siúd a bhfuil cabhair uathu iad a thuiscint. 
  • Beidh ról lárnach ag Seirbhísí Poiblí Fostaíochta i mbeartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair chun úsáid a bhaint as scileanna na ndaoine nua a thagann isteach, sin agus chun bheith mar bhasadóirí i margadh an tsaothair. 
  • Seolfaidh an Coimisiún Linn Tallann an Aontais Eorpaigh ar líne freisin do dhaoine a easáitíodh as an Úcráin chun scileanna a mheaitseáil le folúntais.

Linn Tallann an Aontais Eorpaigh

Sheol an Coimisiún Linn Tallann an Aontais Eorpaigh ar líne chun cabhrú le daoine atá ag teitheadh ó ionradh na Rúise ar an Úcráin post a fháil san Aontas.

Tá scéim phíolótach Linn Tallann an Aontais Eorpaigh le fáil i mBéarla, i Úcráinis agus i Rúisis agus cuirtear chun feidhme é trí thairseach EURES. Tugtar le chéile ann seirbhísí fostaíochta náisiúnta, gníomhaireachtaí príobháideacha fostaíochta agus fostóirí ar fud an Aontais. Tá os cionn 3 mhilliún folúntas agus 4 000 fostóir ar fáil ar EURES, agus tá fáilte roimh fhostóirí iad féin a chlárú air.

Tá an tionscnamh píolótach, Linn Tallann an Aontais Eorpaigh, oscailte do na cuardaitheoirí poist uile a thairbhíonn de chosaint shealadach faoin Treoir an Aontais um Chosaint Shealadach, nó de chosaint leordhóthanach faoin dlí náisiúnta lena dtugtar dóibh an ceart chun obair a dhéanamh.

Tar éis do chuardaitheoirí poist iad féin a chlárú, treoraíonn an uirlis iad trí phróiseas inar féidir leo na scileanna atá acu a shainaithint agus a CV a uaslódáil. Beidh na CVanna a fhoilsítear sa tionscnamh píolótach, Linn Tallann an Aontais Eorpaigh, le feiceáil ag seirbhísí fostaíochta poiblí i ngach tír rannpháirteach agus ag fostóirí cláraithe i ngach tír atá ina cuid den líonra comhair Eorpach um sheirbhísí fosaíochta (EURES). Ina theannta sin, is féidir le cuardaitheoirí poist brabhsáil trí gach folúntas a fhoilsítear ar thairseach EURES.

Linn Tallann an Aontais Eorpaigh

Faisnéis ó aireachtaí náisiúnta agus ó gníomhaireachtaí fostaíochta

an Fhrainc