Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Dlúthpháirtíocht an Aontais Eorpaigh leis an Úcráin

Ag teitheadh ón Úcráin: Do Chearta san Aontas Eorpach

A luaithe agus a thrasnaíonn tú an teorainn isteach san Aontas, tá roinnt roghanna agat, iad ag brath ar do chúinsí pearsanta. Cuirfidh na húdaráis do chearta in iúl duit dá réir.

Tá an t-eolas seo ar fáil sna teangacha seo a leanas chomh maith: Úcráinis | українська | Rúisis | русский

Féadfar cosaint shealadach a bhronnadh ort

I gcás ina raibh cónaí buan ort san Úcráin, agus gur fhág tú an tír chun éalú ón gcogadh ón 24 Feabhra 2022 i leith, d’fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal cosaint shealadach a fháil in aon tír ar bith den Aontas. Mairfidh an chosaint shealadach sin ar feadh bliana ar a laghad, agus d’fhéadfaí síneadh a chur leis ag brath ar an staid san Úcráin. Is measc na gceart faoin Treoir um Chosaint Shealadach, tá cead cónaithe, rochtain ar an margadh saothair agus tithíocht, cúnamh leighis, agus rochtain ar oideachas do pháistí. Tá sé de cheart ag aon duine ar a bhfuil cónaí dlíthiúil san Aontas bunchuntas bainc a oscailt freisin. Beidh sé de cheart agat freisin bunchuntas bainc a oscailt.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chosaint idirnáisiúnta

Tá an ceart ag tairbhithe de chosaint shealadach iarratas ar chosaint idirnáisiúnta (tearmann) a dhéanamh tráth ar bith.

Má roghnaíonn tú é sin a dhéanamh, d’fhéadfadh sé go gcuirfí do chosaint shealadach ar fionraí fad a bheidh stádas agus cearta an iarratasóra ar thearmann agat. Má dhiúltaítear d’iarratas ar thearmann ag deireadh an scrúdaithe agus má tá an chosaint shealadach atá ann faoi láthair fós i bhfeidhm san Aontas Eorpach, athbhunófar do stádas cosanta sealadaí.

Ba cheart duit tú féin a chur ar an eolas faoi na cleachtais a chuireann an Ballstát i bhfeidhm chun cinneadh a dhéanamh cé acu a iarrfaidh tú cosaint idirnáisiúnta sa bhreis ar chead cónaithe a léiríonn do stádas cosanta sealadaí.

Féadfaidh tú cúnamh a iarraidh ar aisdúichiú

Gan beann ar do náisiúntacht agus an ceart chun cosanta idirnáisiúnta, i gcás ina raibh cónaí ort san Úcráin agus go bhfuil tú ag teitheadh ón gcogadh, ba cheart go mbeifeá in ann dul trasna theorainn an Aontais Eorpaigh. Má tá sé sábháilte filleadh ar do thír dhúchais, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis nó na heagraíochtaí ábhartha chun cabhrú leat filleadh.

Chun cúnamh aisdúichithe a fháil, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hambasáid/consalacht do thíre dúchais sa tír den Aontas ina bhfuil tú ag fanacht faoi láthair. Na húdaráis náisiúnta sa tír sin, féadfaidh siad cuidiú leat freisin teagmháil a dhéanamh le d’ambasáid/do chonsalacht má bhíonn fadhbanna agat, agus féadfaidh siad cúnamh a thabhairt duit i dtaca leis an aisdúichiú.

Tá cearta tomhaltóirí agat

Tá tú faoi chosaint ag dlí an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí agus tú san Aontas Eorpach. Coinníonn an tsraith dlíthe sin táirgí contúirteacha ón margadh agus cinntíonn sé go gcaitear leat go cothrom cibé an bhfuil tú ag oscailt cuntas bainc, ag taisteal, ag síniú conartha fón póca nó ag ceannach ar líne.

Bíodh do chearta mar thomhaltóir ar eolas agat