Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Коридори на солидарността между ЕС и Украйна

Жизненоважни за украинската икономика и световната продоволствена сигурност

За Украйна е жизненоважно да поддържа отворени търговските си маршрути, така че стоките да могат да се движат в двете посоки. Агресивната война на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., доведе до блокиране на движението на стоките.

През май 2022 г. Комисията даде начало на Плана за действие за коридорите на солидарността с цел установяване на алтернативни логистични маршрути (наричани коридори на солидарността) чрез железопътен, автомобилен и вътрешноводен транспорт.

Значението на коридорите на солидарността

alt=""
От голямо значение за защитата на световната продоволствена сигурност
Agricultural goods
От голямо значение за износа на украински стоки
Fuel, humanitarian aid
Много важна възможност за Украйна да внася всички стоки, от които се нуждае (гориво, хуманитарна помощ)

Украйна е сред водещите световни износители на зърнени култури

Barley
Третият по големина производител на ечемик в света
Maize
Четвъртият по големина производител на царевица в света
Wheat
Петият по големина производител на пшеница в света

Производството на зърнени култури е основата на украинската икономика и допринася за изхранването на много страни по света.

Как помогнаха коридорите на солидарността?

Между май 2022 г. и януари 2024 г. коридорите на солидарността позволиха на Украйна да изнесе около 136 милиона тона стоки, включително 70 милиона тона зърно, маслодайни семена и свързани с тях продукти. От началото на войната те дадоха възможност за износ на около 54 % от зърното на Украйна. Около 46 % от украинското зърно е изнесено през черноморските пристанища на Украйна.

Коридорите на солидарността също така дадоха възможност на Украйна да внесе около 52 милиона тона стоки, от които се нуждае — от военна и хуманитарна помощ до гориво и други продукти.

Общата стойност на търговията през коридорите на солидарността се оценява на около 157 млрд. евро, като износът от Украйна възлиза на повече от 50 млрд. евро, а вносът — на над 107 млрд. евро.

Износ на зърно от Украйна (2022—2024 г.)

88,1 милиона тона зърнени култури
са изнесени от ЕС за държави извън Съюза между март 2022 г. и декември 2023 г.

Финансиране

Европейската комисия заедно с партньорски финансови институции инвестира в увеличаване на капацитета, ремонти и ликвидност за операторите Досега повече от 2 млрд. евро са мобилизирани за коридорите на солидарността с цел повишаване на световната продоволствена сигурност и предоставяне на жизненоважна помощ за украинската икономика. 

Важни събития

 1. Септември 2023 г.

  ЕС предоставя 7 млрд. евро за ключови инфраструктурни проекти, като за първи път поканата дава възможност за участие и на субекти от Украйна и Молдова.

 2. Юли 2023 г.
  • Русия слага край на Черноморската инициатива за зърното
  • В ново проучване на железопътните връзки на ЕС с Украйна и Молдова се предлага като първа стъпка да се създаде европейска железопътна връзка със стандартно междурелсие от Краков/Катовице (Полша) до Лвов (Украйна), както и от Яш (Румъния) до Кишинев (Молдова).
 3. Юни 2023 г.
  • 250 милиона евро са инвестирани в 9 проекта за коридори на солидарността за подобряване на трансграничните връзки между Украйна, Молдова и ЕС.
  • Асоцииране на Украйна към програмата на ЕС за финансиране на инфраструктурата — Механизма за свързване на Европа, който позволява на Украйна да кандидатства за финансиране от ЕС в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии — за по-добри връзки между ЕС и Украйна. Подобно споразумение е подписано между ЕС и Молдова през май 2023 г.
 4. януари 2023 г.

  В рамките на покана за представяне на предложения в областта на военната мобилност са предоставени 226 милиона евро за подобряване на дългосрочната свързаност с Украйна и Молдова и за укрепване на коридорите на солидарността в Полша, Румъния и Германия.

 5. Декември 2022 г.

  Допълнителни 240 милиона евро са инвестирани в проекти за военна мобилност, като по този начин се подобрява инфраструктурата по коридорите на солидарността в Германия, Полша и Румъния.

 6. Юли 2022 г.

  Предложение за разширяване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), така че да обхване Украйна и Молдова.

 7. Юни 2022 г.

  Новите споразумения в областта на автомобилния транспорт между ЕС, Украйна и Република Молдова позволяват допълнителни превози с автомобилен транспорт. Превозвачите вече могат да преминават транзитно и да извършват дейност на чужда територия, без да са необходими разрешителни.

Информационни документи

22 MАЙ 2024 Г.
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform