Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina

En livlina för Ukrainas ekonomi och viktiga för livsmedelstryggheten i världen

Det är mycket viktigt att Ukraina kan hålla sina handelsvägar öppna så att landet kan exportera och importera varor. När Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 blockerades handeln.

I maj 2022 lade kommissionen fram en handlingsplan för solidaritetskorridorer för att skapa alternativa transportvägar – solidaritetskorridorer – på järnväg, väg och inre vattenvägar.

Ukraina är en av världens främsta spannmålsexportörer

Barley
Korn – världens tredje största producent
Maize
Majs – världens fjärde största producent
Wheat
Vete – världens femte största producent

Spannmålsproduktionen utgör grunden för Ukrainas ekonomi och bidrar till livsmedelsförsörjningen i många länder i världen.

Solidaritetskorridorernas betydelse

alt=""
Avgörande för den globala livsmedelstryggheten
Agricultural goods
Avgörande för export av ukrainska varor
Fuel, humanitarian aid
Enda sättet för Ukraina att få in allt som landet behöver (bränsle och humanitärt bistånd)

Hur har solidaritetskorridorerna bidragit?

Mellan mars 2022 och januari 2024 lämnade över 61 miljoner ton spannmål, oljeväxter och liknande varor Ukraina via solidaritetskorridorerna. Cirka 60 procent av Ukrainas spannmål har exporterats den här vägen sedan kriget började. Omkring 30 procent av spannmålet har skeppats från ukrainska hamnar vid Svarta havet.

Tack vare solidaritetskorridorerna har Ukraina också kunnat få in cirka 40 miljoner ton nödvändiga varor i landet, bland annat militär utrustning, humanitärt bistånd och bränsle.

Handeln via solidaritetskorridorerna beräknas omsätta omkring 120 miljarder euro – över 40 miljarder euro i ukrainsk export och över 80 miljarder euro i ukrainsk import.

Export av spannmål från Ukraina 2022–2023

70,9 miljoner ton
Spannmålsexporten från EU till andra länder sedan mars 2022

Ekonomiska bidrag

EU-kommissionen och finansieringsinstitutioner investerar tillsammans i kapacitetsökningar, reparationer och likviditet för operatörerna.

 

Tidslinje

 1. September 2023

  EU avsätter 7 miljarder euro till viktiga infrastrukturprojekt och för första gången kan även Ukraina och Moldavien söka pengar.

 2. Juli 2023
  • Ryssland drar sig ur FN:s spannmålsinitiativ för Svarta havet.
  • I en ny studie om EU:s järnvägsförbindelser med Ukraina och Moldavien föreslås att man som ett första steg upprättar en förbindelse med normal europeisk spårvidd från Kraków/Katowice i Polen till Lviv i Ukraina och från Iasi i Rumänien till Chisinău i Moldavien.
 3. Juni 2023
  • 250 miljoner euro investeras i nio solidaritetskorridorer för att förbättra förbindelserna mellan Ukraina, Moldavien och EU.
  • Ukraina associeras till Fonden för ett sammanlänkat Europa och kan därmed söka EU-finansiering för investeringar i transporter, energi och digitalisering – för bättre förbindelser mellan EU och Ukraina. Ett liknande avtal undertecknades mellan EU och Moldavien i maj 2023.
 4. December 2022

  220 miljoner euro investeras i projekt för militär rörlighet för att förbättra solidaritetskorridorernas infrastruktur i Tyskland, Polen och Rumänien.

 5. Juli 2022

  Förslag om att utvidga det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till Ukraina och Moldavien.

 6. Juni 2022

  Nya vägtransportavtal mellan EU, Ukraina och Moldavien möjliggör ytterligare vägtransporter. Transportföretag kan nu transitera genom och bedriva verksamhet i varandras länder utan krav på tillstånd.

Faktablad

15 AUGUSTI 2023
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
English
(6.32 KB - HTML)
Ladda ner
11 SEPTEMBER 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform
English
(6.32 KB - HTML)
Ladda ner