Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

EU:n ja Ukrainan solidaarisuuskaistat

Ukrainan talouden ja maailman ruokaturvan elinehto

On erittäin tärkeää, että Ukrainan kauppareitit pysyvät avoimina, jotta tavaraa voidaan toimittaa molempiin suuntiin. Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota on helmikuusta 2022 alkaen estänyt tavarantoimituksia.

Komissio käynnisti toukokuussa 2022 solidaarisuuskaistoja koskevan toimintasuunnitelman tarkoituksenaan avata vaihtoehtoisia logistiikkareittejä rautatie-, maantie- ja sisävesiväylien kautta. Näitä reittejä kutsutaan solidaarisuuskaistoiksi.

Solidaarisuuskaistojen merkitys

alt=""
Elintärkeitä maailmanlaajuisen elintarviketurvan kannalta
Agricultural goods
Elintärkeitä Ukrainan viennille
Fuel, humanitarian aid
Ensisijainen väylä Ukrainan tarvitsemien tuotteiden tuonnille (esim. polttoaine, humanitaarinen apu)

Ukraina on yksi maailman tärkeimmistä viljojen viejistä

Barley
Ohra: kolmanneksi suurin tuottaja maailmassa
Maize
Maissi: neljänneksi suurin tuottaja maailmassa
Wheat
Vehnä: viidenneksi suurin tuottaja maailmassa

Viljantuotanto on Ukrainan talouden kulmakivi, ja maa on tärkeä elintarvikkeiden toimittaja monille maailman maille.

Mitä apua solidaarisuuskaistoista on ollut?

Ukrainasta on toukokuun 2022 ja huhtikuun 2024 välisenä aikana viety solidaarisuuskaistojen kautta noin 136 miljoonaa tonnia hyödykkeitä, mm. 70 miljoonaa tonnia viljaa, öljysiemeniä ja niihin liittyviä tuotteita. Sodan alkamisen jälkeen noin 54 % Ukrainan viljanviennistä on kulkenut solidaarisuuskaistojen kautta ja noin 46 % Ukrainan Mustanmeren satamien kautta.

Solidaarisuuskaistojen ansiosta Ukraina on myös voinut tuoda noin 52 miljoonaa tonnia tarvitsemiaan tuotteita: sotilaallista ja humanitaarista apua, polttoaineita ja muita tuotteita.

Solidaarisuuskaistojen kautta käytävän kaupan kokonaisarvoksi arvioidaan noin 157 miljardia euroa, josta yli 50 miljardia euroa on Ukrainasta lähtevää vientiä ja noin 107 miljardia euroa Ukrainaan tulevaa tuontia.

Viljan vienti Ukrainasta 2022–2024

88,1 miljoonaa tonnia viljaa
viety EU:n avustuksella EU:n ulkopuolisiin maihin maaliskuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana

Rahoitus

Euroopan komissio yhdessä kumppanirahoituslaitosten kanssa investoi kapasiteetin lisäämiseen, korjauksiin ja toimijoiden maksuvalmiuden parantamiseen. Tähän mennessä on mobilisoitu noin 2 miljardia euroa solidaarisuuskaistojen kehittämiseen maailman elintarviketurvan parantamiseksi ja Ukrainan talouden tukemiseksi. 

Keskeiset vaiheet

 1. Syyskuu 2023

  EU myöntää 7 miljardia euroa keskeisiin infrastruktuurihankkeisiin ja avaa ehdotuspyynnön ensimmäistä kertaa myös ukrainalaisille ja moldovalaisille yhteisöille.

 2. Heinäkuu 2023
  • Venäjä lopettaa Mustanmeren viljasopimuksen
  • Uudessa tutkimuksessa EU:n rautatieyhteyksistä Ukrainaan ja Moldovaan ehdotetaan aluksi eurooppalaisen raideleveyden yhteyden luomista Krakovasta/Katowicesta (Puola) Lviviin (Ukraina) sekä Iasista (Romania) Chisinăuhun (Moldova).
 3. Kesäkuu 2023
  • 250 miljoonan euron investoinnit 9 solidaarisuuskaistahankkeeseen Ukrainan, Moldovan ja EU:n välisten rajatylittävien yhteyksien parantamiseksi.
  • Ukrainan assosioituminen EU:n infrastruktuurirahoitusohjelmaan – Verkkojen Eurooppa -välineeseen, jonka avulla Ukraina voi hakea EU:n rahoitusta liikenne-, energia- ja digitaalialalla – EU:n ja Ukrainan välisten yhteyksien parantamiseksi. Vastaava sopimus allekirjoitettiin EU:n ja Moldovan tasavallan välillä toukokuussa 2023.
 4. Tammikuu 2023

  Sotilaallisen liikkuvuuden hankkeen ehdotuspyynnöstä osoitetaan 226 miljoonaa euroa toimiin, joilla parannetaan yhteyksiä Ukrainaan ja Moldovaan pitkällä aikavälillä ja vahvistetaan solidaarisuuskaistoja Puolassa, Romaniassa ja Saksassa.

 5. Joulukuu 2022

  240 miljoonan euron lisäinvestoinnit sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin, joilla parannetaan solidaarisuuskaistojen infrastruktuuria Saksassa, Puolassa ja Romaniassa.

 6. Heinäkuu 2022

  Ehdotus Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajentamisesta Ukrainaan ja Moldovaan.

 7. Kesäkuu 2022

  EU:n, Ukrainan ja Moldovan tasavallan väliset uudet tieliikennesopimukset mahdollistavat maantieliikenteen lisäämisen. Liikenteenharjoittajat voivat nyt kulkea näiden alueiden kautta ja liikennöidä niiden välillä ilman erillistä lupaa.

Tietokoosteet

22. TOUKOKUUTA 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11. SYYSKUUTA 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform