Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou

Životně důležitá pomoc ukrajinskému hospodářství a zásadní článek celosvětového potravinového zabezpečení

Zachování průchodnosti obchodních tras je pro Ukrajinu nesmírně důležité, aby mohlo zboží proudit oběma směry. Útočná válka Ruska proti Ukrajině tento tok zboží od února 2022 zablokovala.

Komise proto v květnu 2022 spustila Akční plán pro trasy solidarity, na jehož základě byly otevřeny alternativní logistické trasy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, známé jako trasy solidarity.

Význam tras solidarity

alt=""
Zásadní pro ochranu celosvětového potravinového zabezpečení
Agricultural goods
Nezbytné pro export ukrajinského zemědělského zboží
Fuel, humanitarian aid
Hlavní možnost, jak může Ukrajina dovážet veškeré potřebné zboží (pohonné hmoty, humanitární pomoc)

Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilovin

Barley
Ječmen – třetí největší producent na světě
Maize
Kukuřice – čtvrtý největší producent na světě
Wheat
Pšenice – pátý největší producent na světě

Produkce obilovin je stěžejní částí ukrajinského hospodářství a přispívá k výživě mnoha zemí světa.

Jak trasy solidarity doposud pomohly?

V období od května 2022 do dubna 2024 umožnily trasy solidarity Ukrajině vyvézt přibližně 136 mil. tun zboží, včetně 70 mil. tun obilí, olejnatých semen a souvisejících produktů. Tyto trasy umožnily od vypuknutí války vývoz přibližně 54 % ukrajinského obilí. Přibližně 46 % ukrajinského obilí bylo vyvezeno přes ukrajinské černomořské přístavy.

Trasy solidarity rovněž umožnily Ukrajině dovézt přibližně 52 mil. tun potřebného zboží: od vojenské a humanitární pomoci až po paliva a další produkty.

Celková hodnota obchodu prostřednictvím tras solidarity se odhaduje na přibližně 157 mld. eur, z toho více než 50 mld. eur tvoří ukrajinský vývoz a více než 107 mld. eur ukrajinský dovoz.

Vývoz obilovin z Ukrajiny v období 2022–2024

88,1 mil. tun obilovin
vyvezených Unií do třetích zemí od března 2022 do prosince 2023

Finanční příspěvky

Evropská komise spolu s partnerskými finančními institucemi investuje do zvyšování kapacit, oprav a likvidity provozovatelů. Dosud zmobilizovaly 2 mld. eur na tzv. trasy solidarity s cílem zvýšit dodávky potravin ve světě a poskytnout životně důležitou pomoc ukrajinskému hospodářství. 

Důležité milníky

 1. září 2023

  EU uvolnila 7 mld. eur na důležité projekty v oblasti infrastruktury, přičemž poprvé se o zakázky mohou ucházet také ukrajinské a moldavské subjekty.

 2. červenec 2023
  • Rusko ukončilo Černomořskou obilnou iniciativu
  • Nová studie o železničních spojeních EU s Ukrajinou a Moldavskem navrhuje jako první krok vytvoření trati s evropským rozchodem kolejí z Krakova/Katovic (Polsko) do Lvova (Ukrajina) a z Jasy (Rumunsko) do Kišiněva (Moldavsko).
 3. červen 2023
  • S cílem zlepšit přeshraniční spojení mezi Ukrajinou, Moldavskem a EU bylo do 9 projektů týkajících se tras solidarity investováno 250 mil. eur.
  • Přidružení Ukrajiny k Nástroji pro propojení Evropy, programu EU pro financování infrastruktury, který Ukrajině umožňuje žádat o finanční prostředky EU v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií s cílem zajistit lepší spojení mezi EU a Ukrajinou. Podobná dohoda byla v květnu 2023 podepsána mezi EU a Moldavskou republikou.
 4. leden 2023

  226 mil. eur uvolněných v rámci výzvy k podávání návrhů na vojenskou mobilitu, zlepšení dlouhodobé konektivity s Ukrajinou a Moldavskem a posílení tras solidarity v Polsku, Rumunsku a Německu.

 5. prosinec 2022

  Do projektů vojenské mobility bylo investováno dalších 240 mil. eur, čímž se zlepšila infrastruktura na trasách solidarity v Německu, Polsku a Rumunsku.

 6. červenec 2022

  Návrh na rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) na Ukrajinu a Moldavsko.

 7. červen 2022

  Nové dohody o silniční dopravě mezi EU, Ukrajinou a Moldavskou republikou umožňují další silniční přepravu, neboť dopravci nyní mohou projíždět a působit na území smluvních stran, aniž by potřebovali povolení.

Faktografické přehledy

22. KVĚTNA 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11. ZÁŘÍ 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform