Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou

Životně důležitá pomoc ukrajinskému hospodářství a zásadní článek celosvětového potravinového zabezpečení

Zachování průchodnosti obchodních tras je pro Ukrajinu nesmírně důležité, aby mohlo zboží proudit oběma směry. Útočná válka Ruska proti Ukrajině tento tok zboží od února 2022 zablokovala.

Komise proto v květnu 2022 spustila Akční plán pro trasy solidarity, na jehož základě byly otevřeny alternativní logistické trasy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, známé jako trasy solidarity.

Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilovin

Barley
Ječmen – třetí největší producent na světě
Maize
Kukuřice – čtvrtý největší producent na světě
Wheat
Pšenice – pátý největší producent na světě

Produkce obilovin je stěžejní částí ukrajinského hospodářství a přispívá k výživě mnoha zemí světa.

Význam tras solidarity

alt=""
Zásadní pro ochranu celosvětového potravinového zabezpečení
Agricultural goods
Nezbytné pro export ukrajinského zemědělského zboží
Fuel, humanitarian aid
Jediná možnost, jak může Ukrajina dovážet veškeré potřebné zboží (pohonné hmoty, humanitární pomoc)

Jak trasy solidarity doposud pomohly?

Od března 2022 do ledna 2024 opustilo Ukrajinu přes trasy solidarity 61 mil. tun obilí, olejnin a souvisejících produktů. Tyto trasy umožnily od vypuknutí války vývoz přibližně 60 % ukrajinského obilí. Přibližně 30 % ukrajinského obilí bylo vyvezeno přes ukrajinské černomořské přístavy.

Trasy solidarity rovněž umožnily Ukrajině dovézt přibližně 40 mil. tun potřebného zboží: od vojenské a humanitární pomoci až po paliva a další produkty.

Celková hodnota obchodu prostřednictvím tras solidarity se odhaduje na přibližně 120 mld. eur, z toho více než 40 mld. eur tvoří ukrajinský vývoz a více než 80 mld. eur ukrajinský dovoz.

Vývoz obilovin z Ukrajiny v období 2022–2023

70,9 mil. tun
Vývoz obilovin z EU do třetích zemí od března 2022

Finanční příspěvky

Evropská komise spolu s partnerskými finančními institucemi investuje do zvyšování kapacit, oprav a likvidity provozovatelů.

 

Důležité milníky

 1. září 2023

  EU uvolnila 7 mld. eur na důležité projekty v oblasti infrastruktury, přičemž poprvé se o zakázky mohou ucházet také ukrajinské a moldavské subjekty.

 2. červenec 2023
  • Rusko ukončilo Černomořskou obilnou iniciativu
  • Nová studie o železničních spojeních EU s Ukrajinou a Moldavskem navrhuje jako první krok vytvoření trati s evropským rozchodem kolejí z Krakova/Katovic (Polsko) do Lvova (Ukrajina) a z Jasy (Rumunsko) do Kišiněva (Moldavsko).
 3. červen 2023
  • S cílem zlepšit přeshraniční spojení mezi Ukrajinou, Moldavskem a EU bylo do 9 projektů týkajících se tras solidarity investováno 250 mil. eur.
  • Přidružení Ukrajiny k Nástroji pro propojení Evropy, programu EU pro financování infrastruktury, který Ukrajině umožňuje žádat o finanční prostředky EU v oblasti dopravy, energetiky a digitálních technologií s cílem zajistit lepší spojení mezi EU a Ukrajinou. Podobná dohoda byla v květnu 2023 podepsána mezi EU a Moldavskou republikou.
 4. prosinec 2022

  Do projektů vojenské mobility bylo investováno 220 mil. eur, čímž se zlepšila infrastruktura na trasách solidarity v Německu, Polsku a Rumunsku.

 5. červenec 2022

  Návrh na rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) na Ukrajinu a Moldavsko.

 6. červen 2022

  Nové dohody o silniční dopravě mezi EU, Ukrajinou a Moldavskou republikou umožňují další silniční přepravu, neboť dopravci nyní mohou projíždět a působit na území smluvních stran, aniž by potřebovali povolení.

Faktografické přehledy

15. SRPNA 2023
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
English
(6.32 KB - HTML)
Stáhnout
11. ZÁŘÍ 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform
English
(6.32 KB - HTML)
Stáhnout