Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Solidaritetsbaner mellem EU og Ukraine

En livline for den ukrainske økonomi og en afgørende brik i fødevaresikkerheden

Det er af afgørende betydning for Ukraine at holde sine handelsruter åbne, så varer kan transporteres i begge retninger. Ruslands angrebskrig mod Ukraine har siden februar 2022 blokeret for varestrømmen.

I maj 2022 lancerede Kommissionen handlingsplanen for solidaritetsbaner for at etablere alternative transportruter via jernbane, veje og indre vandveje, også kaldet solidaritetsbaner.

Solidaritetsbanernes betydning

 • alt=""
  De er afgørende for at beskytte den globale fødevaresikkerhed
 • Agricultural goods
  De er afgørende for eksporten af ukrainske landbrugsprodukter
 • Fuel, humanitarian aid
  De er Ukraines primære mulighed for at importere alle de varer, landet har brug for (brændstof og humanitær bistand)

Ukraine er en førende global eksportør af korn

 • Barley
  Verdens tredjestørste producent af byg
 • Maize
  Verdens fjerdestørste producent af majs
 • Wheat
  Verdens femtestørste producent af hvede

Kornproduktion er hjørnestenen i Ukraines økonomi og bidrager til at brødføde mange lande i verden.

Hvordan har solidaritetsbaner hjulpet?

Fra maj 2022 til april 2024 gav solidaritetsbanerne Ukraine mulighed for at eksportere ca. 136 mio. ton varer, herunder 70 mio. ton korn, oliefrø og relaterede produkter. Banerne har muliggjort eksport af ca. 54 % af Ukraines korn siden krigens begyndelse Ca. 46 % af alt ukrainsk korn er blevet eksporteret via ukrainske havne i Sortehavet.

Solidaritetsbanerne har også gjort det muligt for Ukraine at importere mere end 52 millioner ton varer, som landet har brug for: lige fra militær og humanitær bistand og til brændstof og andre produkter.

Den samlede værdi af handelen via solidaritetsbanerne anslås til ca. 157 mia. euro, hvilket omfatter mere end 50 mia. euro til ukrainsk eksport og over 107 mia. euro til ukrainsk import.

Eksport af korn fra Ukraine i 2022-2024

 • 88,1 mio. ton korn
  blev eksporteret fra EU til tredjelande fra marts 2022 til december 2023

Finansielle bidrag

Europa-Kommissionen investerer sammen med finansielle partnerinstitutioner i kapacitetsopbygning, reparationer og likviditet til operatørerne. Indtil nu er 1 mia. euro er blevet afsat til solidaritetsbaner, der øger den globale fødevaresikkerhed og giver Ukraines økonomi en livline 

Den vigtigste udvikling

 1. September 2023

  EU stiller 7 mia. euro til rådighed for centrale infrastrukturprojekter og åbner for første gang også for deltagelse af ukrainske og moldoviske enheder.

 2. Juli 2023
  • Rusland opsiger Sortehavsinitiativet vedrørende korn
  • På baggrund af en ny undersøgelse af EU-landenes jernbaneforbindelser med Ukraine og Moldova foreslås det som et første skridt at etablere en europæisk sporviddeforbindelse fra Kraków/Katowice (Polen) til Lviv (Ukraine) samt fra Iasi (Rumænien) til Chisinău (Moldova).
 3. Juni 2023
  • Der bliver investeret 250 mio. euro i 9 solidaritetsprojekter for at forbedre de grænseoverskridende forbindelser mellem Ukraine, Moldova og EU.
  • Ukraines bliver associeret med EU's program for finansiering af infrastruktur – Connecting Europe-faciliteten, der giver Ukraine mulighed for at ansøge om EU-finansiering til transport, energi og det digitale område – med henblik på bedre forbindelser mellem EU og Ukraine. En lignende aftale blev underskrevet mellem EU og Moldova i maj 2023.
 4. Januar 2023

  226 mio. euro stilles til rådighed via en indkaldelse vedrørende militær mobilitet til forbedring af den langsigtede konnektivitet med Ukraine og Moldova og styrkelse af solidaritetsbanerne i Polen, Rumænien og Tyskland.

 5. December 2022

  Yderligere 240 mio. euro bliver investeret i militære mobilitetsprojekter, der forbedrer infrastrukturen på solidaritetsbaner i Tyskland, Polen og Rumænien.

 6. Juli 2022

  Forslag om udvidelse af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) til Ukraine og Moldova.

 7. Juni 2022

  Nye vejtransportaftaler mellem EU, Ukraine og Republikken Moldova giver mulighed for yderligere vejtransport. Transportvirksomheder kan nu passere gennem og operere mellem hinandens områder uden at skulle have tilladelse til det.

Faktablade

22. MAJ 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11. SEPTEMBER 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform