Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

ELi–Ukraina solidaarsuskoridorid

Ukraina majanduse päästerõngas, maailma toiduga kindlustatuse võti

Ukraina jaoks on äärmiselt oluline hoida oma kaubateed avatuna, et kaubad saaksid liikuda mõlemas suunas. Venemaa Ukraina-vastane agressioonisõda alates 2022. aasta veebruarist blokeeris selle voo.

2022. aasta mais käivitas komisjon solidaarsuskoridoride tegevuskava, et luua alternatiivsed logistikamarsruudid raudteede, maanteede ja siseveeteede kaudu. Neid nimetatakse solidaarsuskoridorideks.

Ukraina on üks maailma suurimaid teravilja eksportijaid

Barley
Maailma suuruselt kolmas odra tootja
Maize
Maailma suuruselt neljas maisi tootja
Wheat
Maailma suuruselt viies nisu tootja

Teraviljatootmine on Ukraina majanduse alustala ja aitab toita paljusid maailma riike.

Solidaarsuskoridoride tähtsus

alt=""
Üliolulised ülemaailmse toiduga kindlustatuse tagamisel
Agricultural goods
Üliolulised Ukraina põllumajandustoodete ekspordiks
Fuel, humanitarian aid
Ainus võimalus Ukrainal importida kõiki kaupu, mida ta vajab (kütust, humanitaarabi)

Kuidas on solidaarsuskoridorid Ukrainat aidanud?

2022. aasta märtsist kuni 2024. aasta jaanuarini on solidaarsuskoridoride kaudu Ukrainast väljunud üle 61 miljoni tonni teravilja, õliseemneid ja nendega seotud tooteid. Sõja algusest saadik on eksporditud ligikaudu 60% Ukraina teraviljast. Ligikaudu 30% Ukraina teraviljast on eksporditud Ukrainale kuuluvate Musta mere sadamate kaudu.

Solidaarsuskoridorid on võimaldanud Ukrainal eksportida ligikaudu 40 miljonit tonni vajaminevat kaupa alates sõjalisest ja humanitaarabist kuni kütuse ja muude toodeteni.

Solidaarsuskoridoride kaudu toimuva kaubanduse koguväärtus on hinnanguliselt ligikaudu 120 miljardit eurot, millest üle 40 miljardi euro läheb Ukraina ekspordi ja üle 80 miljardi euro Ukraina impordi arvele.

Teravilja eksport Ukrainast (2022–2023)

70,9 miljonit tonni
ELi teraviljaeksport kolmandatesse riikidesse alates 2022. aasta märtsist

Rahaline panus

Euroopa Komisjon investeerib koos partnerfinantsasutustega suutlikkuse suurendamisse, võimsuse suurendamisse, remonti ja ettevõtete likviidsusse.

 

Põhisuundumused

 1. September 2023

  EL eraldab peamistele taristuprojektidele 7 miljardit eurot, avades projektikonkursi esimest korda ka Ukraina ja Moldova üksustele.

 2. Juuli 2023
  • Venemaa lõpetab Musta mere teraviljaalgatuse
  • Uues uuringus ELi raudteeühenduste kohta Ukraina ja Moldovaga soovitatakse esimese sammuna luua Euroopa rööpmelaiusega ühendus Krakówist/Katowicest (Poola) Lvivi (Ukraina) ning Iasist (Rumeenia) Chisinăusse (Moldova).
 3. Juuni 2023
  • 250 miljonit eurot investeeriti üheksasse solidaarsuskoridori projekti, et parandada piiriüleseid ühendusi Ukraina, Moldova ja ELi vahel.
  • Ukraina assotsieerumine Euroopa ühendamise rahastuga – ELi taristurahastusprogrammiga, mis võimaldab Ukrainal taotleda transpordi-, energia- ja digivaldkonnas ELi rahastust, et luua paremaid ühendusi ELi ja Ukraina vahel. Samalaadne leping allkirjastati ELi ja Moldova Vabariigi vahel mais 2023.
 4. Detsember 2022

  220 miljonit eurot investeeriti sõjaväelise liikuvuse projektidesse ja parandati nõnda solidaarsuskoridoride taristut Saksamaal, Poolas ja Rumeenias.

 5. Juuli 2022

  Ettepanek laiendada üleeuroopalist transpordivõrku TEN-T Ukrainasse ja Moldovasse.

 6. Juuni 2022

  Uued maanteetranspordi lepingud ELi, Ukraina ja Moldova Vabariigi vahel võimaldavad täiendavat maanteetransporti. Vedajad võivad nüüd läbida üksteise territooriumi ja tegutseda üksteise territooriumil, ilma et selleks oleks vaja luba.

Teabelehed

15. AUGUST 2023
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
English
(6.32 KB - HTML)
Laadige alla
11. SEPTEMBER 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform
English
(6.32 KB - HTML)
Laadige alla