Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

ELi–Ukraina solidaarsuskoridorid

Ukraina majanduse päästerõngas, maailma toiduga kindlustatuse võti

Ukraina jaoks on äärmiselt oluline hoida oma kaubateed avatuna, et kaubad saaksid liikuda mõlemas suunas. Venemaa Ukraina-vastane agressioonisõda alates 2022. aasta veebruarist blokeeris selle voo.

2022. aasta mais käivitas komisjon solidaarsuskoridoride tegevuskava, et luua alternatiivsed logistikamarsruudid raudteede, maanteede ja siseveeteede kaudu. Neid nimetatakse solidaarsuskoridorideks.

Solidaarsuskoridoride tähtsus

 • alt=""
  Üliolulised ülemaailmse toiduga kindlustatuse tagamisel
 • Agricultural goods
  Üliolulised Ukraina põllumajandustoodete ekspordiks
 • Fuel, humanitarian aid
  Esmane võimalus Ukrainal importida kõiki kaupu, mida ta vajab (kütust, humanitaarabi)

Ukraina on üks maailma suurimaid teravilja eksportijaid

 • Barley
  Maailma suuruselt kolmas odra tootja
 • Maize
  Maailma suuruselt neljas maisi tootja
 • Wheat
  Maailma suuruselt viies nisu tootja

Teraviljatootmine on Ukraina majanduse alustala ja aitab toita paljusid maailma riike.

Kuidas on solidaarsuskoridorid Ukrainat aidanud?

2022. aasta maist kuni 2024. aasta aprillini võimaldasid solidaarsuskoridorid Ukrainal eksportida ligikaudu 136 miljonit tonni kaupu, sealhulgas 70 miljonit tonni teravilja, õliseemneid ja nendega seotud tooteid. Sõja algusest saadik on eksporditud ligikaudu 54% Ukraina teraviljast. Ligikaudu 46% Ukraina teraviljast on eksporditud Ukrainale kuuluvate Musta mere sadamate kaudu.

Solidaarsuskoridorid on võimaldanud Ukrainal eksportida ligikaudu 52 miljonit tonni vajaminevat kaupa alates sõjalisest ja humanitaarabist kuni kütuse ja muude toodeteni.

Solidaarsuskoridoride kaudu toimuva kaubanduse koguväärtus on hinnanguliselt ligikaudu 157 miljardit eurot, millest üle 50 miljardi euro läheb Ukraina ekspordi ja ligikaudu 107 miljardi eurot Ukraina impordi arvele.

Teravilja eksport Ukrainast (2022–2024)

 • 88,1 miljonit tonni
  ELi teraviljaeksport kolmandatesse riikidesse ajavahemikus märts 2022 – detsember 2023

Rahaline panus

Euroopa Komisjon investeerib koos partnerfinantsasutustega suutlikkuse suurendamisse, võimsuse suurendamisse, remonti ja ettevõtete likviidsusse. Seni on solidaarsuskoridoride jaoks eraldatud 2 miljardit eurot, et suurendada maailma toiduga kindlustatust ja toetada Ukraina majandust 

Põhisuundumused

 1. September 2023

  EL eraldab peamistele taristuprojektidele 7 miljardit eurot, avades projektikonkursi esimest korda ka Ukraina ja Moldova üksustele.

 2. Juuli 2023
  • Venemaa lõpetab Musta mere teraviljaalgatuse
  • Uues uuringus ELi raudteeühenduste kohta Ukraina ja Moldovaga soovitatakse esimese sammuna luua Euroopa rööpmelaiusega ühendus Krakówist/Katowicest (Poola) Lvivi (Ukraina) ning Iasist (Rumeenia) Chisinăusse (Moldova).
 3. Juuni 2023
  • 250 miljonit eurot investeeriti üheksasse solidaarsuskoridori projekti, et parandada piiriüleseid ühendusi Ukraina, Moldova ja ELi vahel.
  • Ukraina assotsieerumine Euroopa ühendamise rahastuga – ELi taristurahastusprogrammiga, mis võimaldab Ukrainal taotleda transpordi-, energia- ja digivaldkonnas ELi rahastust, et luua paremaid ühendusi ELi ja Ukraina vahel. Samalaadne leping allkirjastati ELi ja Moldova Vabariigi vahel mais 2023.
 4. Jaanuar 2023

  Sõjaväelise liikuvuse projektikonkursi raames tehti kättesaadavaks 226 miljonit eurot, millega parandatakse pikaajalist ühenduvust Ukraina ja Moldovaga ning tugevdatakse solidaarsuskoridore Poolas, Rumeenias ja Saksamaal.

 5. Detsember 2022

  Täiendavad 240 miljonit eurot investeeriti sõjaväelise liikuvuse projektidesse ja parandati nõnda solidaarsuskoridoride taristut Saksamaal, Poolas ja Rumeenias.

 6. Juuli 2022

  Ettepanek laiendada üleeuroopalist transpordivõrku TEN-T Ukrainasse ja Moldovasse.

 7. Juuni 2022

  Uued maanteetranspordi lepingud ELi, Ukraina ja Moldova Vabariigi vahel võimaldavad täiendavat maanteetransporti. Vedajad võivad nüüd läbida üksteise territooriumi ja tegutseda üksteise territooriumil, ilma et selleks oleks vaja luba.

Teabelehed

22. MAI 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11. SEPTEMBER 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform