Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Помощ от ЕС за Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

ЕС е единен в непоколебимата си подкрепа за Украйна в контекста на агресивната война на Русия и незаконните опити за анексиране на украинска територия. Решени сме да продължим да предоставяме политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа на Украйна и нейния народ толкова дълго, колкото е необходимо.

Силен и всеобхватен отговор на ЕС

Като цяло подкрепата на ЕС за Украйна от началото на агресивната война на Русия възлиза на почти 108 млрд. евро. Това включва: 

 • почти 52 млрд. евро, предоставени до момента от „Екип Европа“ в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна 

 • 39 млрд. евро под формата на мерки за военна помощ

 • До 17 млрд. евро за подпомагане на държавите членки да посрещнат нуждите на украинците, които бягат в ЕС от войната 

ЕС, неговите държави членки и финансовите му институции решиха да възприемат подход „Екип Европа“ в отговор на агресивната война на Русия. Това означава, че работим заедно и обединяваме нашите ресурси и експертен опит, за да постигнем по-голяма полза за Украйна. 

От началото на агресията „Екип Европа“ е предоставил почти 52 млрд. евро в подкрепа на Украйна. Това включва:

 • макрофинансова помощ 
 • бюджетна подкрепа 
 • спешно подпомагане 
 • финансови средства за реагиране при кризи 
 • хуманитарна помощ. 

Макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа

През 2023 г., за да продължи подкрепата за Украйна, в бюджета на ЕС бяха предвидени 19,5 млрд. евро краткосрочна помощ, включително безпрецедентен пакет от мерки за подкрепа в размер на 18 млрд. евро под формата на преференциални заеми. Това бе в допълнение към сумата от 11,6 млрд. евро, предоставена под формата на заеми и безвъзмездни средства през 2022 г. Благодарение на това Украйна е в състояние да:

 • продължава да изплаща заплати и пенсии
 • възстановява критичната инфраструктура, повредена от войната
 • поддържа основни обществени услуги, като болници, училища и жилища за преместени лица
 • осигурява макроикономическа стабилност.

Механизъм за Украйна: подкрепа за възстановяването и реконструкцията на страната и за пътя ѝ към присъединяване към ЕС

За да подпомогне дългосрочните усилия на Украйна за възстановяване от войната и за членство в ЕС, ЕС създаде специален финансов инструмент за периода 2024—2027 г. Механизмът за Украйна ще позволи на ЕС да предостави на Украйна предвидима и гъвкава финансова подкрепа в размер до 50 милиарда евро през този период. До момента Украйна е получила 7,9 млрд. евро от тази изключително важна подкрепа под формата на спешно мостово финансиране и предварително финансиране.

Механизмът подчертава твърдия ангажимент на ЕС да подкрепя Украйна в контекста на продължаващата агресивна война на Русия и по пътя ѝ към присъединяване към ЕС.

Прочетете повече за механизма за Украйна

Мерки в подкрепа на украинската икономика

През февруари 2023 г. Европейската комисия и Украйна подписаха споразумение за присъединяване на Украйна към програмата „Единен пазар“. Чрез това споразумение ще се подкрепят украинските предприятия, като се улеснят: 

 • достъпът до пазари  
 • развитието на благоприятна бизнес среда 
 • устойчивият растеж  
 • интернационализацията. 

Освен това ЕС удължи спирането на вносните мита и квоти върху украинския износ до 5 юни 2025 г. Тези търговски мерки са в сила от юни 2022 г. и осигуряват жизненоважна помощ за икономиката на страната. 

ЕС също така предоставя подкрепа чрез гаранции, издадени от финансови институции, като например ЕИБ и ЕБВР. Това ще даде възможност на украинското правителство да отпуска кредити и позволява на предприятията да предоставят основни услуги. 

Хуманитарна помощ и гражданска защита

32 държави
предложиха помощ
Над 148 000 тона
помощ в натура, изпратена в Украйна

Освен това чрез Механизма за гражданска защита на ЕС държавите от Съюза и техните партньори доставиха на Украйна повече от 148 000 тона помощ в натура на стойност над 839 млн. евро. ЕС и държавите членки също така предоставиха над 110 млн. евро за хуманитарно разминиране, включително 21,5 млн. евро от бюджета на ЕС.

През 2022 г. ЕС мобилизира 330 млн. евро за програма за спешна подкрепа, чрез която бе подпомогнато осигуряването на достъп до основни стоки и услуги, например образование, здравно обслужване и храни. Чрез програмата също така бе подпомогната защитата на населението — както на вътрешно разселените лица, така и на приемащите ги общности, и бяха подкрепени малки и средни предприятия и селското стопанство.  

Сред другите важни цели са възстановяването на гражданската инфраструктура с малък мащаб, гарантирането на енергийната сигурност и укрепването на киберсигурността, свободата на медиите и действията за борба с дезинформацията. Бяха извършени корекции по текущи проекти на стойност 286 млн. евро, за да се посрещнат спешни нужди на място. 

Извънредни логистични центрове и помощ по линия на rescEU

Поради бързо нарастващите нужди предоставихме на Украйна медицински консумативи, оборудване за временен подслон и електрогенератори, както и специализирано оборудване за действие при рискове за общественото здраве, като химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, от резервите в rescEU.  

От началото на войната подкрепата за Украйна по линия на rescEU възлиза на 157 млн. евро.

ЕС координира медицинската евакуация на украински пациенти, които спешно се нуждаят от лечение, като досега е прехвърлил повече от 3400 пациенти в болници в цяла Европа, за да получат специализирани грижи.  

През септември 2022 г. в Жешов, Полша, беше открит център на ЕС за медицинска евакуация. Центърът предлага безопасно пространство за пациентите, пристигащи от Украйна, преди да бъдат транспортирани, за да получат лечение в болница в друга европейска държава. 

Освен това Комисията създаде логистични центрове за гражданска защита в Полша, Румъния и Словакия, за да може помощта да достига до Украйна възможно най-бързо. Тези центрове ще помогнат за насочване на помощта, предоставяна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. 

На 21 април 2023 г. Украйна стана държава участник в Механизма за гражданска защита на ЕС — европейската рамка за солидарност, чрез която се оказва помощ на държави, засегнати от бедствие. 

Временна закрила

След нашествието в Украйна ЕС незабавно задейства Директивата за временната закрила. Това дава на разселените лица, бягащи от войната в Украйна, определени права в ЕС, включително:

 • Разрешения за пребиваване

 • Средства за достъп до подходящо настаняване

 • Медицинско обслужване

 • Образование за децата

До момента държавите от ЕС са посрещнали над четири милиона души от Украйна в рамките на тази схема за временна закрила, която беше удължена до март 2026 г.

Комисията въведе максимална гъвкавост, така че държавите членки да могат използват и неизразходваните средства по политиката за сближаване, за да подпомагат хората, бягащи от войната. Благодарение на това бяха осигурени до 17 млрд. евро. 

Информация за хората, бягащи от войната

Коридори на солидарността

В рамките на действията на Европейския съюз в отговор на руската агресия срещу Украйна, на 12 май 2022 г. Европейската комисия и съседните държави от ЕС създадоха коридорите на солидарността между ЕС и Украйна. Коридорите на солидарността са много важни за износа на селскостопански продукти от Украйна, както и за вноса на стоки, от които страната се нуждае — от хуманитарна помощ до фуражи и торове. 

От май 2022 г. досега коридорите на солидарността: 

 • помогнаха за износа на около 136 млн. тона украински стоки, включително около 70 милиона тона зърно, маслодайни семена и други свързани продукти
 • помогнаха на Украйна да внесе над 52 млн. тона стоки, от които се нуждае — от военна и хуманитарна помощ до гориво и други продукти
 • подпомогнаха предоставянето на техническа подкрепа на Украйна, Молдова и държави от ЕС с цел улесняване и ускоряване на процедурите и премахване на затрудненията по границата 
 • доведоха до подписването на 29 юни 2022 г. на споразумения за превоз на товари с Украйна и Молдова с цел допълнително улесняване на транзита и транспорта до и от двете държави. 

До момента са мобилизирани над 2 млрд. евро за увеличаване на капацитета на коридорите на солидарността, включително средства от Комисията, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Повече информация за коридорите на солидарността между ЕС и Украйна

Подкрепа за украинските ученици

Подкрепа за енергийния сектор

През март 2022 г. електроенергийната мрежа на Украйна бе синхронизирана с тази на ЕС. ЕС ще продължи да подкрепя Украйна в сектора на енергетиката, като осигурява обратни потоци на газ за страната. Украйна ще може също така да се възползва от съвместното закупуване от ЕС на газ, втечнен природен газ (ВПГ) и водород. 

ЕС също така предостави на Украйна над 10 000 електрогенератора и 35 милиона LED крушки. 

По искане на Европейската комисия бяха предоставени около 500 млн. евро за покриване на непосредствените нужди на украинския енергиен сектор в рамките на Фонда за енергийна подкрепа на Украйна, създаден от Енергийната общност.  

Подкрепа за подобряване на свързаността и технологиите

През юли 2022 г. Комисията призова европейските телекомуникационни оператори да удължат срока на споразумението си за временно преустановяване или значително намаляване на таксите за роуминг за украинците в ЕС

През юни 2023 г. ЕС и Украйна подписаха споразумение за асоцииране на Украйна към програмата „Механизъм за свързване на Европа“. Това ще даде възможност на украинските организатори на проекти да кандидатстват за финансиране от ЕС в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии и ще доведе до допълнително подобряване на свързаността на Украйна със съседните ѝ държави от ЕС. 

През декември 2023 г. Комисията откри нов офис на „Хоризонт Европа“ в Киев. Участието на Украйна в „Хоризонт Европа“ и Програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия ще помогне за опазване и развитие на екосистемата за научни изследвания и иновации в страната.  

От началото на войната ЕС увеличи подкрепата си за укрепване на киберустойчивостта на Украйна с 10 млн. евро за оборудване, софтуер и друга свързана помощ. Допълнителни 19 млн. евро бяха предоставени за подпомагане на цифровата трансформация. 

Подкрепа за бъдещо възстановяване

Подкрепа за търсене на отговорност от Русия

ЕС подкрепя борбата срещу безнаказаността в Украйна с проект на стойност 7,25 млн. евро в подкрепа на разследванията на Международния наказателен съд на военни престъпления, извършени от Русия. Освен това Евроюст подпомага съвместен екип на ЕС, създаден от Полша, Латвия, Естония, Словакия, Румъния, Литва и Украйна (в него участват и Международният наказателен съд и Европол), да разследва международните престъпления, извършени в Украйна.

Европейската комисия също така създаде Международния център за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна. Центърът се намира в Хага, част е от съществуващия съвместен екип за разследване и подпомага координацията на разследванията и събирането на доказателства за военните престъпления, извършени в Украйна. 

Около 210 млрд. евро активи на Руската централна банка са блокирани в ЕС. До момента са замразени над 28 млрд. евро частни активи на санкционирани лица и образувания.

ЕС взе решение да използва печалбите от блокираните руски активи за подпомагане на Украйна. В зависимост от лихвените проценти приходите, генерирани от тези блокирани активи, вероятно ще възлизат на около 2,5—3 милиарда евро годишно.

Научете повече за търсенето на отговорност от Русия

Тази страница е актуализирана за последно на 27 юни 2024 г.

Документи

24 MАРТ 2023 Г.
Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment