Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Помощ от ЕС за Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

In focus

Силен и всеобхватен отговор на ЕС

От началото на руската агресия ЕС, неговите държави членки и финансови институции мобилизираха над 19 млрд. евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост на Украйна. Това се прави под формата на макрофинансова помощ, подкрепа на бюджета, спешна помощ, реакция при кризи и хуманитарна помощ. В процес на подготовка е допълнителна макрофинансова помощ в размер до 3 млрд. евро.

Освен това в рамките на Европейския механизъм за подкрепа на мира бе предоставена военна помощ в размер на 3,1 млрд. евро. Тези средства ще бъдат използвани за възстановяване на разходите на държавите от ЕС за тяхната военна помощ в натура за Украйна.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Хуманитарна помощ

523 млн. евро са предоставени за проекти за хуманитарна помощ, за да се подпомогнат засегнати от войната в Украйна цивилни лица. Това включва съответно 485 млн. евро за Украйна и 38 млн. евро за Молдова, за да се помага на хората, бягащи от агресията. С тази хуманитарна помощ от ЕС се осигуряват храна, вода, здравни грижи и подслон и се помага за посрещане на основните нужди на хората.

Освен това 332 милиона евро са насочени към програма за спешна подкрепа, чрез която се подпомага осигуряването на достъп до основни стоки и услуги, например образование, здравни грижи и храни. Подпомага се и защитата на населението — както на вътрешно разселените лица, така и на приемащите ги общности, а също така се подкрепят малките и средните предприятия и селското стопанство. Друга важна цел е възстановяването на гражданската инфраструктура с малък мащаб, гарантирането на енергийната сигурност и укрепването на киберсигурността, свободата на медиите и действията за борба с дезинформацията. Бяха извършени корекции в предишни текущи проекти на стойност 185 млн. евро, за да се отговори на спешни нужди на място.

 

Механизъм за гражданска защита на ЕС

31 държави
предложиха помощ
над 70 000 тона
помощ в натура, изпратена в Украйна

Чрез Механизма за гражданска защита на ЕС изпращаме помощ на Украйна от 31 държави — 27-те държави от ЕС, Норвегия, Турция, Северна Македония и Исландия. Това включва животоспасяващи консумативи, като лекарства, храни и средства за подслон, както и стратегическо оборудване, като пожарни коли, електрогенератори, линейки и подвижни болници.

Извънредни логистични центрове и помощ по линия на rescEU

Заради експоненциално нарастващите нужди мобилизирахме за Украйна медицинско оборудване и оборудване за подслон, както и специализирано оборудване за рискове за общественото здраве, като химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи, чрез резервите в rescEU, намиращи се в Германия, Унгария, Нидерландия, Гърция, Румъния, Швеция и Дания. Подкрепата по линия на rescEU, която е на обща стойност близо 34 млн. евро, включва жилища, защитни костюми, обеззаразители, апарати за вентилация, инфузионни помпи, монитори за пациенти, ултразвукови изделия и други. ЕС координира медицинската евакуация на украински пациенти, които спешно се нуждаят от лечение, като досега е прехвърлил повече от 1 000 пациенти в болници в цяла Европа, за да получат специализирани грижи. Нов център на ЕС за медицинска евакуация на украински пациенти бе открит през септември в Жешов, Полша. Центърът ще предлага безопасно пространство за пациентите, пристигащи от Украйна, преди да бъдат транспортирани, за да получат лечение в болница в друга европейска държава.

Освен това Комисията създаде логистични центрове за гражданска защита в Полша, Румъния и Словакия, за да може необходимата помощ да достига до Украйна възможно най-бързо. Тези центрове ще помогнат за насочване на помощта, предоставяна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. 

Механизъм за временна закрила

Временната закрила включва:

 • право на пребиваване
 • достъп до пазара на труда в зависимост от политиките на държавите членки в областта на пазара на труда
 • достъп до жилищно настаняване
 • социално подпомагане
 • медицинска или друга помощ
 • право на законно настойничество и достъп до образование за непридружените деца и юноши.

Информация за хората, бягащи от войната

Коридори на солидарността

Комисията изготви план за действие за създаване на коридори на солидарността, за да се гарантира, че Украйна може да изнася зърно и да внася стоки, от които се нуждае, като се започне от хуманитарна помощ и се стигне до фуражи и торове. 

От май досега коридорите на солидарността:

 • помогнаха за износа на повече от 12,5 млн. тона от Украйна, осигурявайки на страната така необходимите приходи и давайки възможност зърното да достигне до нуждаещите се
 • само през септември са изнесени общо 6,6 млн. тона украински селскостопански продукти, като 2,6 млн. тона от тях – през коридорите на солидарността, а 4 млн. тона – през Черно море.
 • подпомогнаха предоставянето на техническа подкрепа на Украйна, Молдова и държави от ЕС с цел улесняване и ускоряване на процедурите и премахване на затрудненията по границата
 • допринесоха за подписването на 29 юни 2022 г. на споразумения за превоз на товари с Украйна и Молдова с цел допълнително улесняване на транзита и транспорта от и до двете държави.

Други видове подкрепа

 • В сектора на енергетиката електроенергийната мрежа на Украйна бе синхронизирана с тази на ЕС. ЕС ще продължи да подкрепя Украйна в сектора на енергетиката, като осигурява обратни потоци на газ за страната. Украйна ще може да се възползва от съвместното закупуване на газ, втечнен природен газ (ВПГ) и водород от ЕС.
 • Комисията предложи да се суспендират за една година вносните мита за целия украински износ за ЕС. Предложението предвижда и суспендиране за една година на всички действащи антидъмпингови и защитни мерки на ЕС спрямо износа на украинска стомана. Тази мярка с големи последици има за цел да се подпомогне увеличаването на износа на Украйна за ЕС и да се облекчи тежкото положение на украинските производители и износители.
 • Комисията призова европейските телекомуникационни оператори да удължат срока на споразумението си за временно преустановяване или значително намаляване на таксите за роуминг за украинците в ЕС, което е в сила през последните 3 месеца.
 • От началото на войната ЕС засили незабавната си подкрепа за укрепване на киберустойчивостта на Украйна с 10 млн. евро за оборудване, софтуер и други свързани с това видове подкрепа. Още 15 млн. евро от пакета на стойност 330 млн. евро бяха предоставени в подкрепа на устойчивата цифрова трансформация.
 • ЕС предоставя подкрепа чрез гаранции на ЕС, издадени от финансови институции като ЕИБ и ЕБВР. Това би трябвало да даде възможност на украинското правителство да отпуска заеми и да позволи на дружествата да предоставят основни услуги.

Подкрепа за бъдещо възстановяване

Ukraine public administration building

За да се възстанови страната след щетите от войната ще са необходими големи финансови усилия в световен мащаб. Начело на усилията за възстановяване трябва да бъдат украинските органи, в тясно сътрудничество с ЕС и ключови партньори, като Г-7 и Г-20, както и други трети държави, международни финансови институции и международни организации.

Бе оповестено и създаването на международна платформа за координация — Платформата за възстановяване на Украйна, ръководена съвместно от Комисията и правителството на Украйна. Платформата ще отговаря за одобряването на план за възстановяване, изготвен и изпълнен от Украйна, с подкрепа за административния капацитет и техническа помощ от ЕС. Тя ще обедини оказващи подкрепа партньори и организации, включително страните от ЕС, други партньори на двустранно и многостранно равнище и международни финансови институции. Украинският парламент и Европейският парламент ще участват като наблюдатели.

В подкрепа на плана за възстановяване Комисията предлага да се създаде механизмът RebuildUkraine като основен правен инструмент за подпомагане от Европейския съюз чрез комбинация от безвъзмездни средства и заеми. Той ще залегне в бюджета на ЕС, като по този начин ще се гарантира прозрачността, отчетността и доброто финансово управление на тази инициатива, с ясна връзка с инвестициите и реформите.

Прочетете повече за възстановяването на Украйна

Документи