Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou

Životne dôležitá pomoc pre ukrajinské hospodárstvo, hlavný predpoklad zaistenia globálnej potravinovej bezpečnosti

Je mimoriadne dôležité, aby si Ukrajina zachovala svoje obchodné trasy otvorené, vďaka čomu bude môcť tovar prúdiť oboma smermi. Ruská vojenská agresia proti Ukrajine tento tok tovaru od februára 2022 zablokovala.

V máji 2022 Komisia spustila akčný plán koridorov solidarity na vytvorenie alternatívnych logistických trás po železnici, po ceste a vnútrozemskou vodnou cestou, známych ako koridory solidarity.

Význam koridorov solidarity

alt=""
Majú zásadný význam pre ochranu celosvetovej potravinovej bezpečnosti
Agricultural goods
Majú zásadný význam pre vývoz ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru
Fuel, humanitarian aid
Hlavná možnosť pre Ukrajinu, ako dovážať všetok tovar, ktorý potrebuje (palivo, humanitárnu pomoc)

Ukrajina patrí k najväčším vývozcom obilia na svete

Barley
Je tretím najväčším svetovým producentom jačmeňa
Maize
Je štvrtým najväčším svetovým producentom kukurice
Wheat
Je piatym najväčším svetovým producentom pšenice

Produkcia obilnín je základom ukrajinského hospodárstva a zásobuje mnohé krajiny sveta.

Ako pomohli koridory solidarity?

V období od mája 2022 do apríla 2024 koridory solidarity umožnili Ukrajine vyviezť približne 136 miliónov ton tovaru vrátane 70 miliónov ton obilia, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov. Koridory umožnili vyviezť od začiatku vojny okolo 54 % ukrajinského obilia. Približne 46 % ukrajinského obilia sa vyviezlo cez ukrajinské čiernomorské prístavy.

Koridory solidarity takisto umožnili Ukrajine vyviezť približne 52 miliónov ton tovaru, ktorý potrebuje: od vojenskej a humanitárnej pomoci po palivo a iné výrobky.

Celková hodnota obchodu uskutočneného prostredníctvom koridorov solidarity sa odhaduje na približne 157 miliárd eur, z toho viac ako 50 miliárd eur tvorí ukrajinský vývoz a viac ako 107 miliárd eur tvorí ukrajinský dovoz.

Vývoz obilia z Ukrajiny za roky 2022 – 2024

88,1 milióna ton obilnín
vyvezených Úniou do tretích krajín od marca 2022 do decembra 2023

Finančné príspevky

Európska komisia spolu s partnerskými finančnými inštitúciami investujú prostriedky do zvyšovania kapacít, opráv a likvidity prevádzkovateľov. S cieľom zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť a poskytnúť vitálnu pomoc ukrajinskému hospodárstvu sa doposiaľ na koridory solidarity zmobilizovali 2 miliardy eur. 

Hlavné udalosti

 1. September 2023

  EÚ sprístupňuje 7 miliárd eur na kľúčové projekty v oblasti infraštruktúry, pričom po prvýkrát sa na výzve môžu zúčastniť aj ukrajinské a moldavské subjekty.

 2. Júl 2023
  • Rusko ukončuje Čiernomorskú iniciatívu pre obilniny.
  • V novej štúdii o železničných spojeniach EÚ s Ukrajinou a Moldavskom sa ako prvý krok navrhuje vytvorenie európskeho traťového spojenia z Krakova/Katovíc (Poľsko) do Ľvova (Ukrajina), ako aj z Iasi (Rumunsko) do Kišiňova (Moldavsko).
 3. Jún 2023
  • Na zlepšenie cezhraničného prepojenia medzi Ukrajinou, Moldavskom a EÚ bolo v rámci 9 projektov koridorov solidarity investovaných 250 miliónov eur.
  • Pridruženie Ukrajiny k Nástroju na prepájanie Európy – programu EÚ na financovanie infraštruktúry, čo Ukrajine umožňuje požiadať o finančné prostriedky EÚ v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií na zaistenie lepšieho prepojenia medzi EÚ a Ukrajinou. Podobná dohoda bola podpísaná medzi EÚ a Moldavskou republikou v máji 2023.
 4. Január 2023

  V rámci výzvy na vojenskú mobilitu sa sprístupnilo 226 miliónov eur na zlepšenie dlhodobej prepojenosti s Ukrajinou a Moldavskom a posilnenie koridorov solidarity v Poľsku, Rumunsku a Nemecku.

 5. December 2022

  Do projektov vojenskej mobility na zlepšenie infraštruktúry v rámci koridorov solidarity v Nemecku, Poľsku a Rumunsku bolo investovaných ďalších 240 miliónov eur.

 6. Júl 2022

  Návrh na rozšírenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) o Ukrajinu a Moldavsko.

 7. Jún 2022

  Nové dohody o cestnej doprave medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskou republikou umožňujú ďalšiu prepravu s využitím ciest. Dopravcovia teraz môžu prechádzať cez územia zmluvných strán a pôsobiť na týchto územiach bez toho, aby potrebovali povolenia.

Prehľady

22. MÁJA 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11. SEPTEMBRA 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform