Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou

Životne dôležitá pomoc pre ukrajinské hospodárstvo, hlavný predpoklad zaistenia globálnej potravinovej bezpečnosti

Je mimoriadne dôležité, aby si Ukrajina zachovala svoje obchodné trasy otvorené, vďaka čomu bude môcť tovar prúdiť oboma smermi. Ruská vojenská agresia proti Ukrajine tento tok tovaru od februára 2022 zablokovala.

V máji 2022 Komisia spustila akčný plán koridorov solidarity na vytvorenie alternatívnych logistických trás po železnici, po ceste a vnútrozemskou vodnou cestou, známych ako koridory solidarity.

Ukrajina patrí k najväčším vývozcom obilia na svete

Barley
Je tretím najväčším svetovým producentom jačmeňa
Maize
Je štvrtým najväčším svetovým producentom kukurice
Wheat
Je piatym najväčším svetovým producentom pšenice

Produkcia obilnín je základom ukrajinského hospodárstva a zásobuje mnohé krajiny sveta.

Význam koridorov solidarity

alt=""
Majú zásadný význam pre ochranu celosvetovej potravinovej bezpečnosti
Agricultural goods
Majú zásadný význam pre vývoz ukrajinského poľnohospodárskeho tovaru
Fuel, humanitarian aid
Jediná možnosť pre Ukrajinu, ako dovážať všetok tovar, ktorý potrebuje (palivo, humanitárnu pomoc)

Ako pomohli koridory solidarity?

Od marca 2022 do januára 2024 bolo cez koridory solidarity z Ukrajiny vyvezených viac ako 61 miliónov ton obilia, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov. Koridory umožnili vyviezť od začiatku vojny okolo 60 % ukrajinských obilnín. Približne 30 % ukrajinských obilnín sa vyviezlo cez ukrajinské čiernomorské prístavy.

Koridory solidarity takisto umožnili Ukrajine vyviezť približne 40 miliónov ton tovaru, ktorý potrebuje: od vojenskej a humanitárnej pomoci po palivo a iné výrobky.

Celková hodnota obchodu uskutočneného prostredníctvom koridorov solidarity sa odhaduje na približne 120 miliárd eur, z toho viac ako 40 miliárd eur tvorí ukrajinský vývoz a viac ako 80 miliárd eur tvorí ukrajinský dovoz.

Vývoz obilia z Ukrajiny za roky 2022 – 2023

70,9 milióna ton
Vývoz obilnín z EÚ do tretích krajín od marca 2022

Finančné príspevky

Európska komisia spolu s partnerskými finančnými inštitúciami investujú prostriedky do zvyšovania kapacít, opráv a likvidity prevádzkovateľov.

 

Hlavné udalosti

 1. September 2023

  EÚ sprístupňuje 7 miliárd eur na kľúčové projekty v oblasti infraštruktúry, pričom po prvýkrát sa na výzve môžu zúčastniť aj ukrajinské a moldavské subjekty.

 2. Júl 2023
  • Rusko ukončuje Čiernomorskú iniciatívu pre obilniny.
  • V novej štúdii o železničných spojeniach EÚ s Ukrajinou a Moldavskom sa ako prvý krok navrhuje vytvorenie európskeho traťového spojenia z Krakova/Katovíc (Poľsko) do Ľvova (Ukrajina), ako aj z Iasi (Rumunsko) do Kišiňova (Moldavsko).
 3. Jún 2023
  • Na zlepšenie cezhraničného prepojenia medzi Ukrajinou, Moldavskom a EÚ bolo v rámci 9 projektov koridorov solidarity investovaných 250 miliónov eur.
  • Pridruženie Ukrajiny k Nástroju na prepájanie Európy – programu EÚ na financovanie infraštruktúry, čo Ukrajine umožňuje požiadať o finančné prostriedky EÚ v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií na zaistenie lepšieho prepojenia medzi EÚ a Ukrajinou. Podobná dohoda bola podpísaná medzi EÚ a Moldavskou republikou v máji 2023.
 4. December 2022

  Do projektov vojenskej mobility na zlepšenie infraštruktúry v rámci koridorov solidarity v Nemecku, Poľsku a Rumunsku bolo investovaných 220 miliónov eur.

 5. Júl 2022

  Návrh na rozšírenie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) o Ukrajinu a Moldavsko.

 6. Jún 2022

  Nové dohody o cestnej doprave medzi EÚ, Ukrajinou a Moldavskou republikou umožňujú ďalšiu prepravu s využitím ciest. Dopravcovia teraz môžu prechádzať cez územia zmluvných strán a pôsobiť na týchto územiach bez toho, aby potrebovali povolenia.

Prehľady

15. AUGUSTA 2023
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
English
(6.32 KB - HTML)
Stiahnuť
11. SEPTEMBRA 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform
English
(6.32 KB - HTML)
Stiahnuť