Przejdź do treści głównej
Solidarność UE z Ukrainą

Korytarze solidarnościowe między UE a Ukrainą

Ratunek dla ukraińskiej gospodarki, bezpieczeństwo żywnościowe dla świata

Podstawowe znaczenie dla Ukrainy ma utrzymanie otwartych szlaków handlowych, tak aby towary mogły przepływać w obydwu kierunkach. Te szlaki handlowe zostały zablokowane w lutym 2022 r. w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę.

W maju 2022 r. Komisja zainicjowała plan działania dotyczący ustanowienia alternatywnych tras kolejowych, drogowych i żeglugi śródlądowej, czyli korytarzy solidarnościowych.

Dlaczego korytarze solidarnościowe są tak ważne?

alt=""
Niezbędne do ochrony bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Agricultural goods
Niezbędne do eksportu ukraińskich towarów rolnych
Fuel, humanitarian aid
Podstawowa metoda dostawy wszelkich potrzebnych Ukrainie towarów (paliw, pomocy humanitarnej itp.)

Ukraina jest jednym z największych na świecie eksporterów zbóż

Barley
Trzeci co do wielkości producent jęczmienia na świecie
Maize
Czwarty co do wielkości producent kukurydzy na świecie
Wheat
Piąty co do wielkości producent pszenicy na świecie

Produkcja zbóż jest podstawą ukraińskiej gospodarki, a jednocześnie źródłem zasobów żywności dla mieszkańców wielu krajów na świecie.

W czym pomogły korytarze solidarnościowe?

W okresie od maja 2022 r. do kwietnia 2024 r. korytarze solidarnościowe umożliwiły Ukrainie eksport około 136 mln ton towarów, w tym 70 mln ton zbóż, nasion oleistych i podobnych produktów. Od początku wojny wyeksportowano nimi ok. 54 proc. ukraińskiego zboża, a pozostałe 46 proc. wypłynęło z ukraińskich portów na Morzu Czarnym.

Korytarze solidarnościowe umożliwiły Ukrainie import około 52 mln ton potrzebnych towarów: między innymi pomocy wojskowej i humanitarnej oraz paliwa.

Łączna wartość wymiany handlowej korytarzami solidarnościowymi między UE a Ukrainą jest szacowana na około 157 mld euro, z czego eksport z Ukrainy ma wartość ponad 50 mld euro, a import do Ukrainy około 107 mld euro.

Eksport zbóż z Ukrainy w latach 2022–2024

88,1 mln ton zbóż
Eksport zbóż z UE do państw trzecich od marca 2022 r. do grudnia 2023 r.

Pomoc finansowa

Komisja Europejska wraz z partnerskimi instytucjami finansowymi inwestuje w zwiększenie przepustowości, naprawy i płynność przedsiębiorstw. Dotychczas na korytarze solidarnościowe przeznaczono ponad 2 mld euro, aby zwiększyć globalne bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić pomoc dla ukraińskiej gospodarki. 

Najważniejsze wydarzenia

 1. Wrzesień 2023 r.

  UE przeznacza 7 mld euro na kluczowe projekty infrastruktury i po raz pierwszy umożliwia udział w zaproszeniu do składania wniosków również podmiotom z Ukrainy i Mołdawii.

 2. Lipiec 2023 r.
  • Rosja zrywa Porozumienie w sprawie eksportu zboża przez Morze Czarne
  • W nowym opracowaniu na temat połączeń kolejowych UE z Ukrainą i Mołdawią sugeruje się w pierwszej kolejności budowę linii o europejskiej szerokości torów z Krakowa i Katowic do Lwowa, a także z Jass (Rumunia) do Kiszyniowa (Mołdawia).
 3. Czerwiec 2023 r.
  • Zainwestowano 250 mln euro w dziewięć projektów korytarzy solidarnościowych w celu poprawy połączeń transgranicznych między Ukrainą, Mołdawią i UE.
  • Dzięki stowarzyszeniu z unijnym programem finansowania infrastruktury – „Łącząc Europę” – Ukraina może ubiegać się o finansowanie unijne w dziedzinach transportu, energii i technologii cyfrowych, co wzmocni jej powiązania infrastrukturalne z UE. Podobną umowę podpisano w maju 2023 r. między UE a Mołdawią.
 4. Styczeń 2023 r.

  Z projektów mobilności wojskowej przeznaczono 226 mln euro na poprawę długoterminowej łączności z Ukrainą i Mołdawią oraz wzmocnienie korytarzy solidarnościowych w Polsce, Rumunii i Niemczech.

 5. Grudzień 2022 r.

  Zainwestowano dodatkowe 240 mln euro w projekty mobilności wojskowej dla udoskonalenia infrastruktury w korytarzach solidarnościowych w Niemczech, Polsce i Rumunii.

 6. Lipiec 2022 r.

  Propozycja rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na Ukrainę i Mołdawię.

 7. Czerwiec 2022 r.

  Większe możliwości transportu drogowego dzięki nowym umowom między UE, Ukrainą i Mołdawią. Przewoźnicy nie potrzebują już zezwolenia, aby prowadzić działalność (w tym tranzyt) na terytorium innego kraju.

Zestawienia informacji

22 MAJA 2024
Factsheet EU-Ukraine Solidarity Lanes – Lifeline for Ukrainian economy, key for global food security
11 WRZEŚNIA 2023
Factsheet on EU-Ukraine Solidarity Lanes Joint Coordination Platform