Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Az Ukrajna elleni inváziót követően Oroszországgal szemben hozott uniós szankciók

#StandWithUkraine

Ezeket az információkat a következő nyelveken is közzétesszük: ukrán | українська | orosz | русский

Szövetségeseinkkel egyeztetve hathatós és célzott intézkedéseket hoztunk, melyek ott okoznak kárt Oroszországnak, ahol az a legjobban fáj, és a lehető legnagyobb mértékben sújtják az orosz politikai elitet.

A szankciókat az alábbi felsorolás ismerteti.

Személyek és szervezetek egyedi jegyzékbe vétele

Pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtásának tilalma a következőkre:

Személyek

 • Utazási tilalom
 • Vagyoni eszközök befagyasztása
 • Források biztosításának tilalma

Szervezetek

 • Vagyoni eszközök befagyasztása
 • Források biztosításának tilalma
TÉNY

A szankciókkal sújtott személyek között vannak vezető politikai képviselők, oligarchák, a katonai személyzet tagjai és propagandisták. Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető lépések miatt bevezetett korlátozó intézkedések által jelenleg érintett személyek, illetve szervezetek száma:

1473
személy
205
szervezet
 • A jegyzékbe vételi kritériumok bővítése lehetővé teszi számunkra, hogy könnyebben célba vegyük a teljes orosz kormányt és a kormánytagok hozzátartozóit, az oligarchákat, az üzletembereket, a propagandistákat és a dezinformációterjesztőket, valamint azokat az orosz gazdaság vezető ágazataiban tevékenykedő személyeket, akik támogatják a katonai agressziót.
 • A jelentéstétel megerősítése, azt jelenti, hogy a jegyzékbe vett személyeknek nyilvánosságra kell hozniuk az EU-n belüli valamennyi vagyoni eszközüket. Ez segít annak biztosításában, hogy a vagyoni eszközök nyomon követése és befagyasztása sokkal hatékonyabb legyen.

Pénzügyi és üzleti szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedések

Ellehetetlenítjük Oroszország hozzáférését az uniós tőkepiacokhoz, növelve a szankcionált szervezetek hitelfelvételi költségeit, és fokozatosan gyengítve Oroszország ipari bázisát az alábbiak révén:

 • A kormányzat és egyes orosz bankok (köztük a Központi Bank) részére történő hitelezés minden formájának és az általuk kibocsátott értékpapírok vásárlásának tilalma
 • Több orosz bank finanszírozásának betiltása és vagyoni eszközeik befagyasztása
 • Egyes – a Kreml katonai-ipari komplexumát alkotó – orosz állami tulajdonú vállalatokkal folytatott ügyletek teljes körű tilalma különböző ágazatokban
 • Annak egyértelművé tétele, hogy a kriptoeszközök az „átruházható értékpapírok” kategóriájába tartoznak
 • A bankjegyek kivitelére és az átruházható értékpapírok értékesítésére vonatkozó tilalom kiterjesztése az EU összes hivatalos pénznemére; valamennyi kriptoeszköztárca betiltása, összegtől függetlenül
 • Oroszország és az orosz vállalatok uniós hitelminősítő intézetek általi minősítésének tilalma, valamint az orosz ügyfeleknek nyújtott hitelminősítési szolgáltatások tilalma
 • A nagy értékű kriptoeszköz-szolgáltatások Oroszország részére történő nyújtásának tilalma
 • A bizalmi vagyonkezelési konstrukciókkal kapcsolatos tanácsadás tilalma vagyonos orosz ügyfelek esetében, amely megnehezíti számukra, hogy vagyonukat az EU-ban tárolják
 • Egyes, az orosz kormánynak és az oroszországi székhelyű jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek közvetlenül vagy közvetve nyújtott üzleti szolgáltatások, köztük a következők betiltása: számvitel, könyvvizsgálat (a kötelező könyvvizsgálatot is ideértve), könyvelés és adótanácsadás, informatikai és jogi tanácsadás, építészeti és mérnöki szolgáltatások, üzletviteli és vezetési tanácsadás, PR-szolgáltatások, piac- és közvélemény-kutatási szolgáltatások, műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások, valamint hirdetési és reklámszolgáltatások
 • Az orosz elittel szembeni fellépés a nagy összegű betétek uniós bankokban történő elhelyezésének betiltása révén

Blokkoljuk Oroszország unióbeli devizatartalékait is az alábbiak révén:

Ez az intézkedés megakadályozza, hogy ezek a bankok gyorsan és hatékonyan bonyolítsák pénzügyi tranzakcióikat világszerte.

TÉNY

Az orosz bankrendszer eszközállományának 70%-át szankciók sújtják

Energetikai ágazat

Bizonyos finomítási technológiák exportjának betiltása – amely kiegészíti az olajipari berendezések kivitelének 2014-től érvényes tilalmát – megnehezíti és költségesebbé teszi Oroszország számára az olajfinomítók korszerűsítését.

Az orosz szén valamennyi formájára vonatkozó behozatali tilalom.

Az orosz energiaágazatba irányuló új beruházások széles körű tilalma, kivéve a polgári célú nukleáris energiát és bizonyos energiatermékek EU-ba történő szállítását, amelyekre korlátozott kivételek vonatkoznak.

Teljes importtilalom az orosz tengeri nyersolaj és kőolajtermékek összességére. A tilalomra bizonyos átmeneti időszakok vonatkoznak, amelyek lehetővé teszik az ágazat és a globális piacok alkalmazkodását, továbbá átmeneti mentesség érvényes a csővezetéken szállított nyersolajra, hogy az orosz olaj behozatalát rendezett módon lehessen kiiktatni. Ez lehetővé teszi az EU és partnerei számára, hogy alternatív ellátási lehetőségeket biztosítsanak, továbbá minimálisra csökkentsék a globális olajárakra gyakorolt hatást.

Az EU nem eszközölhet új beruházásokat az orosz bányászati ágazatban, egyes nyersanyagok bányászatának kivételével.

A G7-es csoport és az összes uniós tagállam árplafont vezetett be a tengeren szállított orosz nyersolaj exportjára vonatkozóan, amelyet hordónként 60 USA-dollárban maximalizáltak. Az intézkedés arra irányul, hogy tovább csökkentse Oroszország bevételeit, fenntartsa a globális energiapiacok stabilitását, valamint segítse az infláció kezelését és az energiaköltségek stabilizálását.

TÉNY

Ez az Oroszországból származó jelenlegi olajimport 90%-át fedi le.

Közlekedési ágazat

 • Valamennyi légi jármű, légijármű-alkatrész és -berendezés Oroszország részére történő kivitelének, értékesítésének, szállításának vagy átadásának tilalma
 • Valamennyi kapcsolódó javítási, karbantartási vagy pénzügyi szolgáltatás nyújtásának tilalma
 • Az uniós légtér lezárása minden orosz tulajdonban lévő, Oroszországban nyilvántartásba vett vagy orosz ellenőrzés alatt álló légi jármű – köztük az oligarchák magánrepülőgépei – előtt
 • A tengerhajózási termékek és rádiókommunikációs technológiák exportjára vonatkozó korlátozások
 • Az orosz és fehérorosz közúti árufuvarozási műveletek teljes körű betiltása az EU-ban (kivételek vonatkoznak egyes alapvető fontosságú termékekre, pl. a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre, valamint a humanitárius segélyszállítmányokra és az energiára)
 • Az orosz lobogó alatt közlekedő hajók uniós kikötőkbe való behajózásának tilalma (kivételt képeznek ezalól az orvosi eszközöket és felszereléseket, illetve élelmiszert, energetikai termékeket vagy humanitárius segélyszállítmányt szállító hajók)
TÉNY

Oroszország jelenlegi kereskedelmi légi flottájának háromnegyedét az EU-ban, az Egyesült Államokban és Kanadában gyártott gépek teszik ki. Ez azt jelenti, hogy Oroszország nem fogja tudni fenntartani repülőgépekből álló flottáját a nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kettős felhasználású termékek és fejlett technológiájú árucikkek

A kettős felhasználású termékekre vonatkozó kiviteli ellenőrzések szigorítása és kiterjesztése az orosz katonai-ipari komplexum érzékeny ágazatainak célzott meggyengítése érdekében, valamint Oroszország hozzáférésének korlátozása a kulcsfontosságú fejlett technológiákhoz, például a következőkhöz:

 • drónok és drónokhoz való szoftverek,
 • titkosítási eszközök szoftverei,
 • félvezetők és fejlett elektronikai eszközök,
 • drónmotorok,
 • vegyi fegyverekhez felhasználható vegyi anyagok,
 • bűnüldözéshez kapcsolódó felszerelések,
 • speciális anyagok és ipari berendezések,
 • álcázást szolgáló termékek és tömegoszlató anyagok, orosz fegyverekben azonosított elektronikus alkatrészek.

A szigorúbb korlátozások hatálya alá tartozó szankcionált szervezetek listájának bővítése, a katonai és védelmi területeken tevékenykedő, az inváziót logisztikailag és anyagilag támogató vállalatokat is ideértve.

TÉNY

A szankciók a kettős felhasználású termékek és technológiák körén túl is hatással vannak Oroszországnak a fontos technológiákhoz való hozzáférésére, és idővel le fogják rontani technológiai képességeit.

A szankciók véget vetnek az Oroszországgal folytatott kereskedelem vagy az oroszországi beruházástámogatás állami finanszírozásának vagy pénzügyi támogatásának, ideértve a nemzeti exporttámogatást is.

Kereskedelemkorlátozó intézkedések: behozatali és kiviteli tilalom

Az EU a G7-országokkal és más hasonló gondolkodású partnerekkel együttműködve 2022. március 15-től megvonta Oroszországtól a legnagyobb kedvezményes elbánást a WTO keretein belül. Ez megfosztja Oroszországot attól, hogy WTO-tagként kulcsfontosságú kereskedelmi előnyöket élvezzen.

Az EU úgy döntött, hogy az importvámok emelése helyett inkább olyan szankciókkal lép fel, amelyek az áruk behozatalára vagy kivitelére vonatkozó tilalmakat foglalnak magukban. Ezek a szankciók:

 • Uniós importtilalom bevezetése a kész és a félkész acéltermékekre
 • Uniós exporttilalom bevezetése a luxuscikkekre – az intézkedés célkeresztjében az orosz elit áll
 • További behozatali tilalmak, többek között a cementre, a gumitermékekre, a fára, a szeszes italokra és a csúcsminőségű tengeri élelmiszerekre
 • További célzott kiviteli tilalom – 10 milliárd euró értékben – olyan területeken, ahol Oroszország nagyban függ az uniós ellátástól, és ezért kiszolgáltatott helyzetben van – idetartoznak például a kvantumszámítógépek, a fejlett félvezetők, az érzékeny gépek, a szállítóberendezések és a vegyipari termékek, továbbá a finomítóiparban használt speciális katalizátorok is; ez a tilalom tovább csökkenti Oroszország technológiai bázisát és ipari kapacitását
 • A kiviteli tilalom kiterjesztése az orosz hadsereg által felhasználható sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékokra
 • Az orosz eredetű arany közvetlen vagy közvetett vásárlásának, behozatalának és átadásának tilalma
 • Kiviteli tilalom a katonaság által használt, alacsonyabb technológiai szintet képviselő termékekre, köztük a következőkre: játék-/hobbidrónok, komplex generátorok, laptopok, kamerák és lencsék, rádiónavigációs segédkészülékek, valamint hang, kép vagy egyéb adat továbbítására és vételére szolgáló készülékek

TÉNY

 • Az uniós luxuscikkekre vonatkozó kiviteli tilalom megfosztja az orosz elitet az olyan áruktól, mint a luxusgépkocsik, órák és ékszerek. A behozatali tilalom jellegzetes orosz termékek, például a vodka és a kaviár importjára vonatkozik.
 • Az orosz szénre kivetett importtilalom az összes orosz szénkivitel egynegyedét érinti, és évente 8 milliárd euró bevételkiesést jelent Oroszország számára.
 • Ami a kivitelt illeti, az árukra és technológiákra vonatkozóan eddig bevezetett exportkorlátozások becsült összértéke eléri a 32,5 milliárd eurót. Ez az invázió előtti uniós export 36%-át teszi ki.
 • A háború előtti behozatal 57%-ára vonatkoznak korlátozó intézkedések, ami összegszerűen 89,9 milliárd eurót jelent.
 • A szolgáltatásokra vonatkozó exportkorlátozások összértéke 3,28 milliárd euró (ez a 2021-ben Oroszországba exportált uniós szolgáltatások 16%-ának felel meg).
 • Az EU által elfogadott intézkedések egyike sem irányul semmilyen módon a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek – köztük a búza és a műtrágyák – harmadik országok és Oroszország közötti kereskedelmére.

 

Oroszország kizárása a közbeszerzési szerződésekből és az európai forrásokból

 • Teljes körű tilalom érvényes az orosz állampolgárok és szervezetek uniós közbeszerzési szerződésekben történő részvételére.
 • Az orosz állami tulajdonban vagy ellenőrzés alatt álló szervezetek csak korlátozások mellett részesülhetnek pénzügyi vagy nem pénzügyi támogatásban az uniós, Euratom- és tagállami programok keretében. Az EU nem köt új szerződéseket és megállapodásokat orosz állami szervekkel vagy kapcsolódó szervezetekkel.

TÉNY

A Bizottság megszünteti az orosz állami szerveknek vagy kapcsolódó szervezeteknek a folyamatban lévő támogatási megállapodásokban való részvételét, és felfüggeszti az összes kapcsolódó kifizetést a Horizont 2020 keretprogram, az Euratom és az Erasmus+ keretében. 

A Horizont Európa esetében (az Európai Kutatási Tanács és az Európai Innovációs Tanács kivételével) az Oroszországban, Belaruszban vagy Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein letelepedett (közjogi- és magánjogi) szervezetek nem jogosultak a részvételre.

A vízumokkal kapcsolatos intézkedések

A Tanács 2022. szeptember 9-én megállapodott az EU és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodás teljes felfüggesztéséről. Ez azt jelenti, hogy az orosz állampolgárok nem élvezhetik a vízumkönnyítési rendelkezések előnyeit, amelyek lehetővé tették számukra az egyszerűbb beutazást az EU területére. Az orosz állampolgárok ezért hosszabb, drágább és nehezebb vízumkérelmezési eljárásnak néznek majd elébe. A tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek az orosz állampolgárok rövid távú tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmeinek elbírálása terén, és fokozottabban ellenőrizhetik az EU-ba utazó orosz állampolgárokat. Az EU továbbra is nyitva marad az alapvető célokból utazni kívánó orosz vízumkérelmezők bizonyos kategóriái (pl. uniós polgárok családtagjai, újságírók, politikai disszidensek és a civil társadalom képviselői) előtt.

A Bizottság ezenfelül jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Ukrajna megszállt területein kiállított orosz útlevelek el nem ismeréséről. Most az Európai Parlament és a Tanács feladata, hogy döntsenek a javaslatról.

A dezinformációt folytató szereplők szankcionálása

A szándékos félretájékoztatást művelő állami tulajdonú, Kreml-párti médiaszolgáltatók alapvető szerepet játszanak Oroszország Ukrajna elleni agressziójának támogatásában. Ezek a médiumok jelentős és közvetlen fenyegetést jelentenek az EU közrendjére és biztonságára nézve. Az EU ezért úgy döntött, hogy szankcionálja a Kreml dezinformációs és információmanipulációs eszközeit.

A Russia Today, a Szputnyik, a Rosszija RTR/RTR Planeta, a Rosszija 24/Russia 24, a TV Centre International, az NTV/NTV Mir, a Rosszija 1, a REN TV és a Pervij Kanal – például kábelen, műholdon, IPTV-n, platformokon, weboldalakon és alkalmazásokon keresztüli – sugárzásának és terjesztésének felfüggesztése. Minden vonatkozó engedély és műsorterjesztési megállapodás felfüggesztésre kerül. Ez a harmadik országokba irányuló műsorszolgáltatást is érinti.

Ugyancsak tilos termékeket vagy szolgáltatásokat a szankciók hatálya alá tartozó műsorszolgáltatóknál és csatornákon reklámozni.

  EUvsDisinfo: az Ukrajnát célzó dezinformáció
   

  Ezek az intézkedések kiegészítik a Donyeck és Luhanszk tekintetében 2022.február 23-ánelfogadott szankciókat, különösen az alábbiakat:

  • Importtilalom az ezekről a területekről származó árukra
  • Kereskedelmi és beruházási korlátozások egyes gazdasági ágazatokkal kapcsolatban
  • A turisztikai szolgáltatásnyújtás tilalma
  • Egyes árucikkek és technológiák kivitelének tilalma

  Belarusz

  Az orosz háborús erőfeszítéseket támogató legfontosabb ágazatokat és egyéneket sújtó szankciócsomag Belarusszal szemben.

  A meglévő kiskapuk megszüntetését, valamint a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokra vonatkozó további import- és exportkorlátozások bevezetését célzó szankciók:

  • A hatályos szankciók elfogadása előtt megkötött szerződésekre vonatkozó mentesség megszüntetése
  • Új behozatali tilalmak bevezetése a hamuzsírra, a fára, a cementre, a vasra és az acélra, valamint a gumitermékekre, továbbá kiviteli tilalmak bevezetése bizonyos géptípusokra, kettős felhasználású termékekre és technológiákra, valamint egyéb fejlett termékekre és technológiákra, amelyek hozzájárulhatnak Belarusz katonai, technológiai, védelmi és biztonsági fejlődéséhez
  • A belarusz katonai állomány magas rangú tagjai ellen irányuló célzott korlátozó intézkedések
  • Az Oroszországra kivetett szankciók részét képező intézkedésekhez hasonló SWIFT-tilalmak, valamint a már életbe léptetett pénzügyi korlátozások kiterjesztése, összhangban az Oroszország vonatkozásában már érvényben lévő szankciókkal

  Ezek a szankciók 2022. október 6-tól Ukrajna azon térségeire is kiterjednek, amelyek nem kormányzati ellenőrzés alatt állnak Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon területén.

  A WTO-hoz való csatlakozás folyamata

  Tekintettel arra, hogy Belarusz anyagilag támogatja az orosz inváziót, az ország csatlakozási folyamata felfüggesztésre kerül, és az EU nem vesz részt semmilyen, a csatlakozással kapcsolatos munkában. Ezt a hasonló gondolkodású WTO-tagokkal együtt 2022. március 22-én tett együttes nyilatkozat is megerősítette. 

  TÉNY

  A belarusz gazdaság tíz legnagyobb exportágazata közül ötöt sújtó, és a Belaruszba irányuló uniós export legfontosabb szegmenseit korlátozó szankciók jelentősen felerősítik a jelenlegi ágazati intézkedéseket. Az intézkedések mostantól az EU-ba irányuló teljes belarusz export közel 70%-át fedik le.

  „Freeze and Seize” („Befagyasztás és lefoglalás”) munkacsoport

  A Bizottság létrehozta a „Freeze and Seize” munkacsoportot, melynek feladata, hogy feltárja az uniós szankciók hatálya alá tartozó személyek vagyoni eszközei és a bűnözői tevékenységek közötti kapcsolatokat. A munkacsoport azért jött létre, hogy javítsa a műveletek összehangolását, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy EU-szerte hatékonyan érvényt lehessen szerezni a szankcióknak. A nyomozás és a büntetőeljárások lefolytatása ugyanakkor a tagállamok hatáskörébe tartozik.

  A munkacsoport a Bizottság képviselőiből, az egyes tagállamok kapcsolattartóiból, valamint az Eurojust és az Europol képviselőiből áll. Munkáját össze fogja hangolni a G7-országok, Ausztrália és az Európai Unió között létrejött „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)” („Orosz elit, szövetségesek és oligarchák”) munkacsoport tevékenységével. Hetente ülésezik, és mindaddig folytatja tevékenységét, amíg arra szükség lesz.

  Vagyonvisszaszerzés és -elkobzás

  Az uniós korlátozó intézkedések végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság azt javasolta, hogy ezen intézkedések megsértése minősüljön uniós dimenziójú bűncselekménynek, továbbá javaslatot tett a vagyonvisszaszerzésre és -elkobzásra vonatkozó szabályok megerősítésére. Miközben tovább folytatódik az Ukrajna elleni orosz agresszió, rendkívül fontos, hogy az uniós korlátozó intézkedések maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, és hogy ezeknek az intézkedéseknek a megsértése ne legyen kifizetődő. A Bizottság javaslatai azt hivatottak biztosítani, hogy a korlátozó intézkedéseket megsértő személyek és szervezetek vagyona a jövőben ténylegesen elkobozható legyen.