Pereiti prie pagrindinio turinio
ES solidarumas su Ukraina

Su transportu susijusios sankcijos

alt=""
FAKTAS

Trys ketvirtadaliai dabartinio Rusijos komercinio oro laivyno lėktuvų pagaminta ES, JAV ir Kanadoje. Tai reiškia, kad Rusija negalės užtikrinti savo oro laivyno techninės priežiūros pagal tarptautinius standartus.

Priemonės, nukreiptos prieš Rusijos transporto sektorių

Siekdama apriboti Rusijos pramonės pajėgumą įsigyti pagrindinių prekių ir žlugdyti kelių, aviacijos ir jūrų sektorius, ES nustatė šiuos reikalavimus:

 • uždraudžiama į Rusiją eksportuoti, jai parduoti, tiekti ar perduoti bet kokius orlaivius, orlaivių dalis ir įrangą;
 • uždraudžiama teikti visas susijusias remonto, techninės priežiūros ar finansines paslaugas;
 • ES oro erdvė uždaroma visiems Rusijai priklausantiems, joje registruotiems ar jos kontroliuojamiems orlaiviams, įskaitant privačius oligarchų lėktuvus;
 • nustatomi jūrų laivybos prekių eksporto ir radijo ryšio technologijų apribojimai;
 • visapusiškai uždraudžiamos Rusijos ir Baltarusijos krovinių vežimo keliais operacijos ES (taikomos tam tikros išimtys svarbiausioms sritims, pavyzdžiui, žemės ūkio ir maisto produktų, humanitarinės pagalbos ir energetikos sektoriams);
 • visiškai uždraudžiama sunkvežimiams su Rusijos priekabomis ir puspriekabėmis vežti prekes į ES. Taip bus suvaržytos krovinius keliais vežančių Rusijos vežėjų galimybės apeiti draudimą vežti prekes į ES;
 • uždraudžiama su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams įplaukti į ES uostus (išskyrus medicinos, maisto, energijos aprūpinimo ir humanitariniais tikslais);
 • ES lygmeniu panaikinamas Rusijos jūrų laivybos registro pripažinimas ir draudžiama atvykti; tai taikoma visiems to registro sertifikuotiems laivams, neatsižvelgiant į tai, su kokia vėliava jie plaukioja;
 • uždraudžiama visiems ES veiklos vykdytojams teikti jūrų transporto paslaugas Rusijos ir trečiųjų šalių tarpusavio prekybos nafta operacijoms, išskyrus atvejus, kai paisoma naftos kainos viršutinės ribos;
 • Rusijos geležinkeliams apribojama galimybė naudotis finansinėmis paslaugomis;
 • nustatomos sankcijos keliems su transporto sektoriumi susijusiems asmenims, įskaitant Rusijos transporto ministrą.
 • uždraudžiama į ES uostus įplaukti laivams, vykdantiems perdavimą iš laivo į laivą, kuriuo, įtariama, pažeidžiamas draudimas importuoti Rusijos naftą arba G7 sutartos viršutinės kainos ribos reikalavimą;
 • uždraudžiama į ES uostus įplaukti laivams, kurie bent prieš 48 valandas nepraneša kompetentingai institucijai apie perdavimą iš laivo į laivą valstybės narės išskirtinėje ekonominėje zonoje arba 12 jūrmylių atstumu nuo tos valstybės narės pakrantės linijos;
 • uždraudžiama į ES uostus patekti laivams, kurie, gabendami Rusijos naftą, kuriai taikomas importo draudimas arba G7 sutarta viršutinė kainos riba, manipuliuoja savo navigacijos sistema arba ją išjungia.