Skip to main content
Europos Komisijos logotipas
ES solidarumas su Ukraina

ES sankcijos Rusijai po įsiveržimo į Ukrainą

#StandWithUkraine

Šios priemonės yra apgalvotos ir tikslinės, nukreiptos į jautriausias Rusijai sritis (didžiausią poveikį darant politiniam Rusijos elitui) ir gerai koordinuojamos su sąjungininkais.

Sankcijos išvardytos toliau.

Fizinių asmenų ir subjektų sąrašai

Draudimas teikti lėšas ar ekonominius išteklius:

fiziniams asmenims

 • draudimas keliauti
 • turto įšaldymas
 • draudimas teikti lėšas

subjektams

 • turto įšaldymas
 • draudimas teikti lėšas
FAKTAS

Tarp tų, kuriems pritaikytos sankcijos, yra aukščiausio lygio politikai, oligarchai, kariškiai ir propagandininkai. Ribojamosios priemonės dėl veiksmų, kuriais pakertamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė arba į juos kėsinamasi, dabar taikomos:

1473
fiziniams asmenims
205
juridiniams subjektams
 • Išplėsti įtraukimo į sąrašus kriterijai mums suteikia galimybę lengvai įvesti sankcijas visiems Rusijos valdžios atstovams ir jų šeimos nariams, oligarchams, verslininkams, propagandininkams ir dezinformacijos skleidėjams, taip pat asmenims, kurie veikdami pagrindiniuose Rusijos ekonomikos sektoriuose remia karinę agresiją.
 • Ataskaitų teikimo stiprinimas, reikalaujant, kad į sąrašus įtraukti asmenys be išlygų atskleistų, kokį turtą turi ES. Tai padeda užtikrinti, kad turtas būtų atsekamas ir įšaldomas daug veiksmingiau.

Priemonės finansinių ir verslo paslaugų srityje

Siekdami nutraukti Rusijos prieigą prie ES kapitalo rinkų, didinti subjektų, kuriems taikomos sankcijos, skolinimosi išlaidas ir laipsniškai ardyti Rusijos pramoninę bazę:

 • uždraudžiame bet kokia forma skolinti tam tikriems Rusijos bankams ir vyriausybei (įskaitant Centrinį banką) ir pirkti jų išleistus vertybinius popierius;
 • įšaldome daugelio Rusijos bankų turtą ir jiems taikome finansavimo draudimą;
 • visiškai uždraudžiame bet kokius sandorius su tam tikromis įvairių sektorių Rusijos valstybinėmis įmonėmis – Kremliaus kariniu pramoniniu kompleksu;
 • paaiškiname, kad kriptoturtas patenka į „perleidžiamųjų vertybinių popierių“ kategoriją;
 • draudimą eksportuoti banknotus ir parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius pradedame taikyti visoms oficialiosioms ES valiutoms; uždraudžiame visas kriptoturto pinigines, neatsižvelgiant į jų sumą;
 • uždraudžiame ES kredito reitingų agentūroms nustatyti Rusijos ir Rusijos bendrovių reitingus ir teikti reitingavimo paslaugas klientams iš Rusijos;
 • uždraudžiame teikti didelės vertės kriptoturto paslaugas Rusijai;
 • uždraudžiame teikti konsultacijas dėl patikos fondų turtingiems Rusijos piliečiams, todėl savo turtus saugoti ES jiems bus sunkiau;
 • uždraudžiame tiesiogiai ar netiesiogiai Rusijos valdžios institucijoms ir Rusijoje įsteigtiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms teikti tam tikras verslui svarbias paslaugas, pavyzdžiui, apskaitos, audito, teisės aktų nustatyto audito, buhalterijos ir konsultavimo mokesčių klausimais paslaugas, IT konsultavimo paslaugas, teisinio konsultavimo paslaugas, architektūros ir inžinerijos paslaugas, verslo bei valdymo konsultacijas, viešųjų ryšių paslaugas, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės tyrimo paslaugas, techninio testavimo bei analizės paslaugas ir reklamos paslaugas;
 • Rusijos elitui uždraudžiame laikyti didelius indėlius ES bankuose.

Be to, siekdami blokuoti Europos Sąjungoje laikomas Rusijos užsienio valiutos atsargas:

Dėl šios priemonės šie bankai nebegali greitai ir veiksmingai vykdyti savo finansinius sandorius visame pasaulyje.

FAKTAS

Sankcijos taikomos 70 proc. Rusijos bankų sistemos turto

Energetikos sektorius

Draudimu eksportuoti konkrečias naftos perdirbimo technologijas papildžius 2014 m. nustatytą naftos įrangos draudimą, Rusijai dabar sunkiau ir brangiau modernizuoti savo naftos perdirbimo gamyklas.

Draudimas iš Rusijos importuoti bet kokias anglis.

Plataus masto draudimas investuoti į Rusijos energetikos sektorių, išskyrus nedideles išimtis dėl civilinės branduolinės energetikos ir tam tikrų energetikos produktų gabenimo atgal į ES.

Visiškas visos Rusijos jūromis vežamos žalios naftos ir naftos produktų importo draudimas. Draudimas bus taikomas su tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais, kad sektorius ir pasaulinės rinkos galėtų prisitaikyti, taip pat numatyta laikina išimtis naftotiekiams skirtai žaliai naftai, kad būtų sudarytos sąlygos laipsniškai jos atsisakyti. Taip ES ir jos partneriai gali užsitikrinti alternatyvų tiekimą ir kuo labiau sumažinti poveikį pasaulinėms naftos kainoms.

Bus uždraustos naujos ES investicijos į Rusijos kasybos sektorių, išskyrus tam tikras žaliavas.

G7 ir visos ES valstybės narės nustatė didžiausią Rusijos jūromis vežamos žalios naftos eksporto kainų ribą – ne daugiau kaip 60 USD už barelį. Taip siekiama toliau mažinti Rusijos pajamas, išsaugoti pasaulinių energijos rinkų stabilumą, padėti mažinti infliaciją ir išlaikyti stabilias energijos kainas.

FAKTAS

Tai apima 90 proc. mūsų dabar iš Rusijos importuojamo naftos kiekio.

Transporto sektorius

 • Uždraudžiama į Rusiją eksportuoti, jai parduoti, tiekti ar perduoti bet kokius orlaivius, orlaivių dalis ir įrangą.
 • Uždraudžiama teikti visas susijusias remonto, techninės priežiūros ar finansines paslaugas.
 • ES oro erdvė uždaroma visiems Rusijai priklausantiems, joje registruotiems ar jos kontroliuojamiems orlaiviams, įskaitant privačius oligarchų lėktuvus.
 • Jūrų laivybos prekių eksporto ir radijo ryšio technologijų apribojimai.
 • Visapusiškas Rusijos ir Baltarusijos krovinių vežimo keliais operacijų draudimas ES (taikomos tam tikros išimtys svarbiausioms sritims, pavyzdžiui, žemės ūkio ir maisto produktų, humanitarinės pagalbos ir energetikos sektoriams).
 • Draudimas su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams įplaukti į ES uostus (išskyrus medicinos, maisto, energijos aprūpinimo ir humanitariniais tikslais).
FAKTAS

Trys ketvirtadaliai dabartinio Rusijos komercinio oro laivyno lėktuvų pagaminta ES, JAV ir Kanadoje. Tai reiškia, kad Rusija negalės užtikrinti savo oro laivyno techninės priežiūros pagal tarptautinius standartus.

Dvejopo naudojimo prekės ir pažangiosios technologijos

Griežtinamos ir išplečiamos dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės priemonės, siekiant daryti įtaką jautriems Rusijos karinės pramonės komplekso sektoriams, ir apribojama Rusijos prieiga prie itin svarbių pažangiųjų technologijų, pvz.:

 • bepiločių orlaivių ir jų programinės įrangos,
 • šifravimo prietaisų programinės įrangos,
 • puslaidininkių ir pažangiosios elektronikos,
 • bepiločių orlaivių variklių,
 • cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos cheminiams ginklams,
 • teisėsaugos priemonių,
 • specialiųjų medžiagų ir pramonės mašinų,
 • maskuotės reikmenų ir riaušėms malšinti skirtų medžiagų, elektroninių komponentų, identifikuotų Rusijos ginkluotėje.

Išplečiamas subjektų, kuriems taikomos sankcijos ir griežtesni apribojimai (įskaitant karinėje ir gynybos srityse veikiančias įmones, kurios logistiškai ir materialiai remia invaziją), sąrašas.

FAKTAS

Sankcijomis suduodamas smūgis Rusijos prieigai ne tik prie dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, bet ir prie kitų svarbių technologijų, taip siekiant ilgainiui sumažinti technologinius pajėgumus

Sankcijomis nutraukiamas viešasis finansavimas arba finansinė parama prekybai su Rusija arba investicijoms Rusijoje, įskaitant nacionalinę paramą eksportui

Ribojamosios prekybos priemonės – eksporto ir importo draudimas.

ES, bendradarbiaudama su G7 šalimis ir kitais bendraminčiais partneriais, nuo 2022 m. kovo 15 d. Rusijai nebetaiko PPO didžiausio palankumo statuso. Dėl to Rusija, kaip PPO narė, netenka svarbių prekybos pranašumų.

ES nusprendė ne padidinti importo tarifus, o nustatyti sankcijas, kurios apima prekių importo ar eksporto draudimą, visų pirma:

 • visų gatavų plieno gaminių ir pusgaminių importo į ES draudimą;
 • ES draudimą eksportuoti prabangos prekes, kuris tiesiogiai nutaikytas į Rusijos elitą;
 • papildomą cemento, gumos produktų, medienos, spiritinių gėrimų, alkoholinių gėrimų, aukščiausios klasės jūros gėrybių ir kitų prekių importo draudimą;
 • papildomą tikslinį 10 mlrd. EUR vertės eksporto draudimą srityse, kuriose dėl didelės priklausomybės nuo ES tiekiamų prekių Rusija yra pažeidžiama, pvz., kvantinių kompiuterių, pažangių puslaidininkių, jautrių mašinų, transportavimo įrangos ir cheminių produktų. Toks draudimas taikomas ir specialiems katalizatoriams, skirtiems naudoti naftos perdirbimo pramonėje. Dėl to dar labiau susitrauks Rusijos technologinė bazė ir pramonės pajėgumai;
 • reaktyvinių degalų ir degalų priedų, kurie gali būti naudojami Rusijos kariuomenės, įtraukimą į esamą eksporto draudimą;
 • draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, importuoti arba perduoti Rusijos kilmės auksą;
 • draudimą eksportuoti karinių pajėgų naudojamus žemesniųjų technologijų objektus, pavyzdžiui, žaislinius / mėgėjiškus bepiločius orlaivius, kompleksinius generatorius, nešiojamuosius kompiuterius, kameras ir lęšius, radionavigacinius aparatus ir aparatus, skirtus balsui, vaizdui ar duomenims perduoti arba priimti.

FAKTAS

 • Uždraudus ES prabangos prekių eksportą, Rusijos elitas nebegali įsigyti prabangių automobilių, laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių. Importo draudimas taikomas tradiciniams Rusijos produktams, pvz., degtinei ir ikrams.
 • Rusijos anglių importo draudimas paveiks ketvirtadalį viso Rusijos anglių eksporto, todėl Rusija per metus negaus iki 8 mlrd. EUR pajamų.
 • Eksporto srityje bendra apskaičiuota prekių ir technologijų eksporto apribojimų vertė iki šiol yra 32,5 mlrd. EUR. Tai sudaro 36 proc. prieškarinės ES eksporto apimties.
 • Priemonės taikomos 57 proc. ikikarinio importo, arba 89,9 mlrd. EUR.
 • Bendra paslaugų eksporto apribojimų vertė yra 3,28 mlrd. EUR (16 proc. ES paslaugų eksporto į Rusiją 2021 m.).
 • Nė viena iš ES įvestų priemonių niekaip nenukreipta prieš trečiųjų šalių ir Rusijos tarpusavio prekybą žemės ūkio ir maisto produktais, įskaitant kviečius ir trąšas.

 

Rusijos pašalinimas iš viešųjų sutarčių ir Europos lėšų teikimo nutraukimas

 • Visiškas draudimas Rusijos piliečiams ir subjektams dalyvauti vykdant viešųjų pirkimų sutartis ES.
 • Finansinės ir nefinansinės paramos pagal Sąjungos, Euratomo ar valstybių narių programas teikimo Rusijos valstybės valdomiems arba kontroliuojamiems subjektams ribojimai. Jokių naujų sutarčių ar susitarimų su Rusijos viešosiomis įstaigomis ar susijusiais subjektais.

FAKTAS

Komisija nutraukia Rusijos viešųjų įstaigų ar susijusių subjektų dalyvavimą visuose vykdomuose dotacijų susitarimuose ir sustabdo visus susijusius mokėjimus pagal programą „Horizontas 2020“, Euratomo programas ir programą „Erasmus+“. 

Programoje „Europos horizontas“ (išskyrus Europos mokslinių tyrimų tarybą ir Europos inovacijų tarybą) negali dalyvauti jokie Rusijoje, Baltarusijoje arba vyriausybės nekontroliuojamose Ukrainos teritorijose įsisteigę teisės subjektai (viešieji ir privatieji).

Vizų priemonės

2022 m. rugsėjo 9 d. Taryba susitarė visiškai sustabdyti ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo taikymą. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai nebegali naudotis privilegijuotomis sąlygomis patekti į ES ir jiems taikoma ilgesnė, brangesnė ir sudėtingesnė prašymų išduoti vizą procedūra. Valstybės narės turi plačią diskreciją tvarkydamos Rusijos piliečių prašymus išduoti trumpalaikę vizą ir gali užtikrinti griežtesnį į ES keliaujančių Rusijos piliečių tikrinimą. ES tebebus atvira tam tikrų kategorijų prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims iš Rusijos, keliaujantiems būtiniausiais tikslais, be kita ko, visų pirma ES piliečių šeimos nariams, žurnalistams, disidentams ir pilietinės visuomenės atstovams.

Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl okupuotose Ukrainos teritorijose išduotų Rusijos pasų nepripažinimo. Dabar sprendimą dėl šio pasiūlymo turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Sankcijos dezinformacijos skleidėjams

Valstybinės ir prokremliškos dezinformacijos priemonės „Russia Today“ ir „Sputnik“ yra labai svarbios palaikant Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Jos kelia didelę tiesioginę grėsmę ES viešajai tvarkai ir saugumui. Todėl ES nusprendė imtis sankcijų prieš Kremliaus dezinformacijos ir manipuliavimo informacija priemones.

Stabdomas „Russia Today“, „Sputnik“, „Rossiya RTR / RTR Planeta“, „Rossiya 24 / Russia 24“, „TV Centre International“, „NTV / NTV Mir“, „Rossiya 1“, „REN TV“ ir „Pervyi Kanal“ turinio perdavimas ir platinimas, pavyzdžiui, naudojantis kabeliniu, palydoviniu ryšiu, IPTV, platformomis, interneto svetainėmis ir programėlėmis. Visų atitinkamų licencijų, leidimų ir platinimo susitarimų galiojimas sustabdomas. Tai taip pat taikoma ir transliavimui į trečiąsias šalis.

Taip pat uždrausta reklamuoti produktus ar paslaugas sankcionuojamuose kanaluose.

  „EUvsDisinfo“ – Dezinformacija prieš Ukrainą
   

  Šios priemonės papildo sankcijas Doneckui ir Luhanskui, dėl kurių susitarta 2022 m. vasario 23 d.  , visų pirma:

  • draudimą importuoti prekes iš šių sričių;
  • su tam tikrais ekonomikos sektoriais susijusius prekybos ir investicijų apribojimus;
  • draudimą teikti turizmo paslaugas;
  • draudimą eksportuoti tam tikras prekes ir technologijas.

  Baltarusija

  Baltarusijai skirtų sankcijų paketas, kuriuo suduodamas smūgis jos svarbiausiems sektoriams ir asmenims, kurie Rusijai padeda kariauti.

  Sankcijos siekiant pašalinti esamas spragas ir taikyti tolesnius importo ir eksporto apribojimus pagrindiniams ekonomikos sektoriams:

  • nutraukiamas išimties taikymas sutartims, sudarytoms iki esamų sankcijų priėmimo dienos;
  • nustatomas naujas kalio chlorido, medienos, cemento, geležies bei plieno ir gumos gaminių importo draudimas ir tam tikrų tipų įrangos, dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat kitų pažangiųjų prekių ir technologijų, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Baltarusijos karinio, technologinio, gynybos ir saugumo sektoriaus vystymo, eksporto draudimas;
  • nustatomos tikslinės ribojamosios priemonės aukšto rango Baltarusijos kariškiams;
  • draudimas naudotis sistema SWIFT, panašus į taikomą Rusijai, ir tolesnis esamų finansinių apribojimų išplėtimas, atitinkantis Rusijai jau taikomas sankcijų priemones.

  2022 m. spalio 6 d. šios sankcijos buvo išplėstos, kad apimtų visas vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos teritorijas Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono srityse.

  Stojimo į PPO procesas

  Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusija teikia materialinę paramą Rusijos invazijai, jos stojimo procesas sustabdytas, o ES nedalyvaus jokiame su tuo susijusiame darbe. Tai buvo patvirtinta 2022 m. kovo 22 d. bendrame pareiškime su kitomis panašios nuomonės PPO narėmis. 

  FAKTAS

  Sankcijomis, kurios yra nukreiptos į 5 iš 10 pagrindinių Baltarusijos ekonomikos eksporto sektorių ir į svarbiausius ES eksporto į Baltarusiją sektorius, labai sustiprintos esamos sektorinės priemonės. Priemonės dabar taikomos beveik 70 proc. viso Baltarusijos eksporto į ES.

  Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė

  Komisija įsteigė turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupę, kuri tirs asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, turto ir nusikalstamos veiklos sąsajas. Nors už tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingos valstybės narės, šios darbo grupės tikslas – stiprinti veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ES sankcijų taikymas visose valstybėse narėse.

  Šią darbo grupę sudaro Komisijos atstovai, kiekvienos valstybės narės kontaktiniai asmenys, Eurojusto ir Europolo atstovai. Savo veiklą ji koordinuos su G7 šalių, Australijos ir Europos Sąjungos sudaryta Rusijos elito, tarpininkų ir oligarchų klausimų darbo grupe. Ji rengs posėdžius kas savaitę ir dirbs tiek, kiek reikės.

  Nusikalstamo turto susigrąžinimas ir konfiskavimas

  Siekdama prisidėti prie ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimo, Komisija pasiūlė ES ribojamųjų priemonių pažeidimus įtraukti į ES nusikaltimų sąrašą ir sugriežtinti nusikalstamo turto susigrąžinimo ir konfiskavimo taisykles. Tęsiantis Rusijos agresijai prieš Ukrainą, labai svarbu, kad ES ribojamosios priemonės būtų visiškai įgyvendintos ir kad šių priemonių pažeidimai neapsimokėtų. Šiais pasiūlymais siekiama užtikrinti, kad ribojamąsias priemones pažeidusių asmenų ir subjektų turtas ateityje galėtų būti faktiškai konfiskuotas.