Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
EU-solidariteit met Oekraïne

Wederopbouw van Oekraïne

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Wederopbouw van Oekraïne

Bouwstenen voor herstel

Lopende EU-steun

Er zal een grootschalige wereldwijde financiële inspanning nodig zijn om Oekraïne na de oorlog weer op te bouwen. De EU draagt nu al aanzienlijk bij om de huidige veerkracht van het land te vergroten, maar op middellange tot lange termijn zal meer steun nodig zijn om de fundamenten van een vrij en welvarend land te herstellen, verankerd in Europese waarden en goed geïntegreerd in de Europese en mondiale economie, en om het land op het Europese traject te ondersteunen.

Sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog stellen de EU en haar lidstaten en de Europese financiële instellingen, in een “Team Europa”-aanpak, tot 49 miljard euro aan financiële, humanitaire, nood-, begrotings- en militaire steun beschikbaar:

  • 37,3 miljard euro ter ondersteuning van de algemene economische, sociale en financiële veerkracht. Dit omvat een ongekend financieel steunpakket van maximaal 18 miljard euro voor 2023.
  • tot 11,5 miljard euro extra aan militaire bijstand in het kader van de Europese Vredesfaciliteit en rechtstreeks van de lidstaten

Zolang de Russische agressieoorlog voortduurt, is moeilijk in te schatten hoeveel nodig zal zijn voor de wederopbouw van Oekraïne. Toch is het belangrijk om nu al de belangrijkste bouwstenen van deze internationale inspanning te ontwerpen. Volgens ramingen van de Wereldbank bedragen de huidige kosten van wederopbouw en herstel in Oekraïne 349 miljard euro tot 1 juni.

Werken aan de toekomst

Op 25 oktober 2022 organiseerden de Europese Commissie en Duitsland, als voorzitter van de G7, samen de internationale deskundigenconferentie over het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne in Berlijn. De conferentie was een belangrijke stap meer die blijk gaf van de onwrikbare steun van de EU en de internationale gemeenschap aan Oekraïne wegens de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland. Zij toonde ook aan dat de Commissie en de internationale gemeenschap Oekraïne zullen blijven steunen, ook nadat aan zijn onmiddellijke behoeften zal zijn voldaan en op weg naar toetreding tot de EU.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benadrukte drie elementen die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle wederopbouw van Oekraïne:

Gezien de omvang van de uitdaging waar het om gaat, moeten de herstelinspanningen een inclusief proces zijn, waarbij zowel de publieke als de particuliere sector en internationale organisaties betrokken worden. Daarom bracht de conferentie wereldwijd gerenommeerde deskundigen uit verschillende disciplines en achtergronden, evenals vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector, samen met de Oekraïense regering. De aanbevelingen van de conferentie zullen bijdragen tot het vormgeven van de wereldwijde inspanningen voor de groene, veerkrachtige, welvarende en democratische toekomst van Oekraïne.

Lees verder

Steun voor Oekraïense scholen

Aangezien de toekomst van Oekraïne op school begint, steunt de EU het herstel van beschadigde scholen met 100 miljoen euro, zoals voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie heeft aangekondigd.

De Europese Commissie heeft ongeveer 14 miljoen euro uitgetrokken om schoolbussen te kopen om Oekraïense kinderen veilig naar school te brengen. De Commissie heeft ook een Uniebrede campagne gelanceerd om schoolbussen aan Oekraïne te doneren, via het EU-mechanisme voor civiele bescherming.

Tegelijkertijd zal de Commissie met Oekraïne samenwerken om ervoor te zorgen dat het land naadloos toegang heeft tot de interne markt, zodat het zijn potentieel optimaal kan benutten, de groei kan versnellen en kansen kan creëren.