Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Възстановяване и реконструкция на Украйна

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Възстановяване и реконструкция на Украйна

Текуща подкрепа от ЕС

За да се възстанови Украйна след края на войната, ще са необходими значителни финансови усилия в световен мащаб. ЕС вече допринася значително за повишаване на устойчивостта на страната в момента, но в средносрочен и дългосрочен план ще бъде необходима по-голяма помощ, за да се положат отново основите на свободна и просперираща страна, основана на европейските ценности и добре интегрирана в европейската и световната икономика, и за да бъде подкрепена по пътя ѝ към Европа.

От началото на агресивната война на Русия ЕС, държавите членки и европейските финансови институции — в рамките на подхода „Екип Европа“ — предоставят 99 милиарда евро финансова, хуманитарна, спешна, бюджетна и военна подкрепа:

  • 50 млрд. евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост
  • 32 млрд. евро военна помощ
  • до 17 млрд. евро предоставени на държавите членки за посрещане на нуждите на хората, които бягат от войната

ЕС също така насърчава екологичните реформи, както и екологосъобразното изграждане и модернизиране на Украйна на двустранно равнище в рамките на Източното партньорство и Енергийната общност.

Докато продължава руската агресия, общите нужди за възстановяването на Украйна все още не са известни. Въпреки това още сега е важно да се разработят основните градивни елементи на това международно усилие.

Механизмът за Украйна

За да подпомогне усилията на Украйна за възстановяване, реконструкция и модернизация, ЕС ще създаде нов механизъм за подкрепа за периода 2024-2027 г. Механизмът за Украйна е специален инструмент, който ще позволи на ЕС да предостави на Украйна стабилна и предвидима финансова подкрепа в размер до 50 млрд. евро за този период.

Механизмът подчертава твърдия ангажимент на ЕС да подкрепя Украйна в контекста на продължаващата агресивна война на Русия и по пътя ѝ към членство в ЕС.

Прочетете повече за механизма за Украйна

Междуведомствена платформа за координация на донорите

Междуведомствената платформа за координация на донорите за подпомагане на процеса на укрепването, възстановяването и реконструкцията на Украйна започна работа на 26 януари 2023 г. Платформата дава възможност за тясно сътрудничество между международните донори и финансовите организации и осигурява съгласуваност, прозрачност и отчетност при предоставянето на подкрепата.

Нейната цел е да се гарантира засилена координация между всички основни участници, които предоставят както краткосрочна финансова подкрепа, така и дългосрочна подкрепа за фазата на реконструкция. По този начин платформата използва резултатите на конференциите в Лугано, Берлин и Париж, за да помогне за преодоляване на разминаването между нуждите и ресурсите.

Повече за платформата за координация на донорите за Украйна

Мобилизиране на международна подкрепа

Точно сега Украйна се нуждае най-много от помощ. Европейската комисия и нейните партньори мобилизират международна подкрепа за икономическото и социалното стабилизиране, реконструкцията и възстановяването на Украйна от последиците от войната. 

Подкрепа за училищата в Украйна

Тъй като бъдещето на Украйна започва в нейните училища, ЕС подкрепя възстановяването на повредените училища със 100 млн. евро, обяви председателят в своята реч за състоянието на Съюза за 2022 г.

Европейската комисия е предоставила около 14 млн. евро за покупка на училищни автобуси с цел безопасен превоз на украинските деца до училище. Комисията започна чрез Механизма за гражданска защита на Съюза кампания в целия ЕС за даряване на училищни автобуси за Украйна.

Успоредно с това Комисията ще работи с Украйна, за да се гарантира безпрепятственият достъп на страната до единния пазар, като се даде възможност на Украйна да се възползва максимално от своя потенциал, помогне се за ускоряване на растежа и се създават възможности.

Научете повече за училищните автобуси за Украйна