Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Възстановяване и реконструкция на Украйна

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Възстановяване и реконструкция на Украйна

Текуща подкрепа от ЕС

За да се възстанови Украйна след края на войната, ще са необходими значителни финансови усилия в световен мащаб. ЕС вече допринася значително за повишаване на устойчивостта на страната в момента, но в средносрочен и дългосрочен план ще бъде необходима по-голяма помощ, за да се положат отново основите на свободна и просперираща страна, основана на европейските ценности и добре интегрирана в европейската и световната икономика, и за да бъде подкрепена по пътя ѝ към Европа.

От началото на агресивната война на Русия ЕС, държавите членки и европейските финансови институции — в рамките на подхода „Екип Европа“ — предоставят повече от 98,5 милиарда евро финансова, хуманитарна, спешна, бюджетна и военна подкрепа:

  • 49,4 млрд. евро в подкрепа на цялостната икономическа, социална и финансова устойчивост

  • 32 млрд. евро военна помощ

  • до 17 млрд. евро предоставени на държавите членки за посрещане на нуждите на хората, които бягат от войната

ЕС също така насърчава екологичните реформи, както и екологосъобразното изграждане и модернизиране на Украйна на двустранно равнище в рамките на Източното партньорство и Енергийната общност.

Докато продължава руската агресия, общите нужди за възстановяването на Украйна все още не са известни. Въпреки това още сега е важно да се разработят основните градивни елементи на това международно усилие.

Механизмът за Украйна

За да подпомогне усилията на Украйна за възстановяване, реконструкция и модернизация, ЕС ще създаде нов механизъм за подкрепа за периода 2024-2027 г. Механизмът за Украйна е специален инструмент, който ще позволи на ЕС да предостави на Украйна стабилна и предвидима финансова подкрепа в размер до 50 млрд. евро за този период.

Механизмът подчертава твърдия ангажимент на ЕС да подкрепя Украйна в контекста на продължаващата агресивна война на Русия и по пътя ѝ към членство в ЕС.

Прочетете повече за механизма за Украйна

Междуведомствена платформа за координация на донорите

Междуведомствената платформа за координация на донорите за подпомагане на процеса на укрепването, възстановяването и реконструкцията на Украйна започна работа на 26 януари 2023 г. Платформата дава възможност за тясно сътрудничество между международните донори и финансовите организации и осигурява съгласуваност, прозрачност и отчетност при предоставянето на подкрепата.

Нейната цел е да се гарантира засилена координация между всички основни участници, които предоставят както краткосрочна финансова подкрепа, така и дългосрочна подкрепа за фазата на реконструкция. По този начин платформата използва резултатите на конференциите в Лугано, Берлин и Париж, за да помогне за преодоляване на разминаването между нуждите и ресурсите.

Повече за платформата за координация на донорите за Украйна

Мобилизиране на международна подкрепа

Точно сега Украйна се нуждае най-много от помощ. Европейската комисия и нейните партньори мобилизират международна подкрепа за икономическото и социалното стабилизиране, реконструкцията и възстановяването на Украйна от последиците от войната. 

Международна експертна конференция за възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна

През октомври 2022 г. Европейската комисия и Германия — в качеството ѝ на председател на Г-7 — бяха домакини на международната експертна конференция по възстановяването, реконструкцията и модернизацията на Украйна в Берлин. Конференцията бе още една важна стъпка, която демонстрира непоколебимата подкрепа на ЕС и международната общност за Украйна. На нея също така бе подчертано, че Комисията и международната общност ще продължат да подкрепят Украйна отвъд непосредствените ѝ нужди и по нейния път към присъединяване към ЕС.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен изтъкна три елемента, които са много важни за успешното възстановяване на Украйна:

  • да се гарантира, че Украйна постоянно получава необходимата подкрепа – като се започне от спешната помощ и се стигне до дългосрочното възстановяване
  • създаване на необходимите механизми, за да може помощта да бъде възможно най-приобщаваща и с максимален обхват
  • твърдо обвързване на усилията за възстановяване на Украйна с нейния път към Европейския съюз

Като се има предвид мащабът на предизвикателството, усилията за възстановяване трябва да бъдат широкообхватен процес с участието на много заинтересовани страни, като включват както публичния, така и частния сектор, както и международни организации. Затова на конференцията се събраха световноизвестни специалисти от различни области и с различен опит, както и представители на гражданското общество, частния сектор и украинското правителство.

Подкрепа за училищата в Украйна

Тъй като бъдещето на Украйна започва в нейните училища, ЕС подкрепя възстановяването на повредените училища със 100 млн. евро, обяви председателят в своята реч за състоянието на Съюза за 2022 г.

Европейската комисия е предоставила около 14 млн. евро за покупка на училищни автобуси с цел безопасен превоз на украинските деца до училище. Комисията започна чрез Механизма за гражданска защита на Съюза кампания в целия ЕС за даряване на училищни автобуси за Украйна.

Успоредно с това Комисията ще работи с Украйна, за да се гарантира безпрепятственият достъп на страната до единния пазар, като се даде възможност на Украйна да се възползва максимално от своя потенциал, помогне се за ускоряване на растежа и се създават възможности.

Научете повече за училищните автобуси за Украйна