Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Ukrainas atveseļošana un atjaunošana

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ukrainas atveseļošana un atjaunošana

Pašreizējais ES atbalsts

Ukrainas atjaunošanai pēc kara beigām būs vajadzīgs liels globāla mēroga finansiāls ieguldījums. ES jau sniedz būtisku ieguldījumu valsts pašreizējās noturības stiprināšanā, taču vidējā termiņā un ilgtermiņā būs vajadzīgs papildu atbalsts, lai palīdzētu atjaunot pamatus brīvai un pārtikušai valstij, kas balstās uz Eiropas vērtībām un ir integrēta Eiropas un pasaules ekonomikā, kā arī lai palīdzētu tās virzībā uz Eiropu.

Kopš Krievijas īstenotā agresijas kara sākuma Eiropas Savienība, tās dalībvalstis un finanšu iestādes, izmantojot Eiropas komanda pieeju, ir atvēlējušas gandrīz 98,5 miljardus eiro Ukrainas finansiālam, humanitāram, ārkārtas, budžeta un militāram atbalstam.

  • 49,4 miljardi eiro atvēlēti Ukrainas vispārējās ekonomiskās, sociālās un finansiālās noturības atbalstam.

  • 32 miljardi eiro piešķirti militārās palīdzības pasākumiem.

  • Dalībvalstīm darīti pieejami līdz 17 miljardiem eiro kara bēgļu vajadzību apmierināšanai.

ES arī atbalsta zaļās reformas un Ukrainas zaļo atjaunošanu un modernizāciju, veicinot divpusēju sadarbību Austrumu partnerības un Enerģētikas kopienas ietvaros.

Kamēr turpinās Krievijas agresija, nav vēl zināmas kopējās vajadzības Ukrainas atjaunošanai. Taču ir svarīgi jau tagad izstrādāt svarīgākos šo starptautisko centienu elementus.

Ukrainas mehānisms

Lai palīdzētu Ukrainai tās atveseļošanas, atjaunošanas un modernizācijas centienos, ES 2024.–2027. gadam izveidos jaunu atbalsta mehānismu. Ukrainas mehānisms ir īpašs instruments, kas minētajā posmā ļaus ES sniegt Ukrainai stabilu un paredzamu finansiālu atbalstu līdz 50 miljardu eiro apmērā.

Mehānisms uzsver ES apņēmību atbalstīt Ukrainu tās pretestībā pret Krievijas agresīvo karu un virzībā uz dalību ES.

Lasīt vairāk par Ukrainas mehānismu

Līdzekļu devēju koordinācijas platforma

Līdzekļu devēju koordinācijas platforma, kuras mērķis ir atbalstīt Ukrainas atjaunošanas, atveseļošanas un rekonstrukcijas procesu, sāka darboties 2023. gada 26. janvārī. Tā ļauj nodrošināt ciešu koordināciju starp starptautiskajiem līdzekļu devējiem un garantē saskaņotu, caurskatāmu un atbildīgu atbalstu.

Tās mērķis ir nodrošināt labāku koordināciju starp galvenajiem dalībniekiem, kas sniedz īstermiņa finansiālu atbalstu, kā arī ilgtermiņa palīdzību rekonstrukcijas posmā. Platforma balstās uz Lugāno, Berlīnē un Parīzē notikušo konferenču rezultātiem, un tā palīdzēs mazināt plaisu starp vajadzībām un resursiem.

Vairāk par līdzekļu devēju koordinācijas platformu Ukrainai

Starptautiskā atbalsta mobilizēšana

Tagad Ukrainai palīdzība ir vajadzīga visvairāk. Eiropas Komisija un tās partneri mobilizē starptautisko atbalstu Ukrainas ekonomiskajai un sociālajai stabilizācijai, atjaunošanai un atveseļošanai pēc kara posta. 

Starptautiskā ekspertu konference par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju

2022. gada oktobrī Eiropas Komisija un Vācija kā G7 prezidentvalsts Berlīnē kopīgi rīkoja starptautisko ekspertu konferenci par Ukrainas atveseļošanu, rekonstrukciju un modernizāciju. Konference tāpat apliecināja, ka ES un starptautiskā sabiedrība turpinās nelokāmi atbalstīt Ukrainu arī tad, kad būs apmierinātas tūlītējās vajadzības, un ceļā uz tās pievienošanos ES.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzsvēra trīs aspektus, kas ir būtiski sekmīgai Ukrainas atjaunošanai:

  • nodrošināt, lai Ukraina vienmēr saņemtu nepieciešamo atbalstu – no palīdzības līdz rehabilitācijai un ilgtermiņa atjaunošanai;
  • ieviest piemērotu mehānismu, kas ļautu sniegt pēc iespējas plašāku un iekļaujošāku atbalstu;
  • Ukrainas atjaunošanas centienus stingri sasaistīt ar tās virzību uz pievienošanos Eiropas Savienībai.

Ņemot vērā šī izaicinājuma mērogu, atveseļošanas centieni jāīsteno kā iekļaujošs process, kurā iesaistītas daudzas ieinteresētās personas – gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvji, gan arī starptautiskās organizācijas. Tāpēc konferencē līdz ar Ukrainas valdības pārstāvjiem pulcējās pasaules mēroga eksperti no dažādām disciplīnām un nozarēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora pārstāvji.

Atbalsts Ukrainas skolām

Komisijas priekšsēdētāja savā 2022. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja, ka ES nodrošinās 100 miljonus eiro izpostīto Ukrainas skolu atjaunošanai, jo Ukrainas nākotne sākas tās skolās.

Eiropas Komisija ir piešķīrusi aptuveni 14 miljonus eiro skolu autobusu iegādei un Ukrainas bērnu drošai nogādāšanai skolā. Komisija ir arī uzsākusi ES mēroga kampaņu, kurā tā aicina valstis ar ES civilās aizsardzības mehānisma starpniecību ziedot skolu autobusus Ukrainai.

Paralēli Komisija sadarbosies ar Ukrainu, lai nodrošinātu, ka valstij ir netraucēta piekļuve vienotajam tirgum, lai tā varētu maksimāli izmantot savu potenciālu panākt ātrāku izaugsmi un izmantot iespējas.

Uzzināt vairāk par kampaņu “Skolas autobusi Ukrainai”