Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
EU-solidariteit met Oekraïne

EU-bijstand aan Oekraïne

Deze informatie is ook beschikbaar in het: Oekraïens | українська | Russisch | русский

In focus

Krachtige en alomvattende reactie van de EU

Sinds het begin van de Russische agressie hebben de EU en haar lidstaten en financiële instellingen ruim 19 miljard euro vrijgemaakt om de algemene economische, sociale en financiële veerkracht van Oekraïne te ondersteunen. Dit gebeurde in de vorm van macrofinanciële bijstand, begrotingssteun, noodhulp, crisisrespons en humanitaire hulp. Tot 3 miljard euro aan aanvullende macrofinanciële bijstand is in voorbereiding.

Daarnaast is in het kader van de Europese Vredesfaciliteit militaire bijstand ter waarde van 3,1 miljard euro verleend. Dit bedrag zal worden gebruikt om de lidstaten te vergoeden voor hun militaire steun in natura aan Oekraïne.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitaire hulp

Er is 523 miljoen euro beschikbaar gesteld voor humanitaire hulpprojecten om de door de oorlog in Oekraïne getroffen burgers te helpen. Dit omvat 485 miljoen euro voor Oekraïne en 38 miljoen euro voor Moldavië voor hulp aan mensen die op de vlucht zijn voor de agressie. Met deze humanitaire hulp van de EU wordt voor voedsel, water, gezondheidszorg en onderdak gezorgd, om zo in de basisbehoeften van deze mensen te voorzien.

Bovendien wordt 332 miljoen euro gebruikt voor een noodhulpprogramma, dat moet zorgen voor de toegang tot basisbehoeften, zoals onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Hierdoor worden zowel intern ontheemden als hun gastgemeenschappen beschermd en bovendien worden kleine en middelgrote ondernemingen en de landbouw ondersteund. Een ander belangrijk doel is de wederopbouw van kleinschalige civiele infrastructuur, het waarborgen van energiezekerheid en het versterken van de cyberveiligheid, de mediavrijheid en de bestrijding van desinformatie. Eerdere lopende projecten ter waarde van 185 miljoen euro zijn aangepast om tegemoet te komen aan de dringende behoeften ter plaatse.

 

EU‑mechanisme voor civiele bescherming

31 landen
hebben bijstand aangeboden
Ruim 70.000 ton
aan steun in natura is vervoerd naar Oekraïne

Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming sturen wij hulpgoederen naar Oekraïne vanuit 31 landen: 27 EU-lidstaten, Noorwegen, Turkije, Noord-Macedonië en IJsland. Dit omvat levensreddende benodigdheden zoals geneesmiddelen, voedsel en noodonderkomens, maar ook strategische uitrusting zoals brandweermachines, stroomgeneratoren, ambulances en mobiele hospitalen.

Nieuwe logistieke hubs en hulp in het kader van rescEU

Vanwege exponentieel toenemende behoeften hebben we medische uitrusting en onderdak gemobiliseerd, maar ook gespecialiseerde uitrusting voor volksgezondheidsrisico’s zoals chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen voor Oekraïne via de rescEU-voorraden in Duitsland, Hongarije, Nederland, Griekenland, Roemenië, Zweden en Denemarken. Met een totale financiële waarde van bijna 34 miljoen euro omvat de rescEU-steun wooneenheden, beschermingspakken, ontsmettingsmiddelen, beademingstoestellen, infusiepompen, patiëntmonitors, echografie-apparaten enz. De EU coördineert medische evacuaties van Oekraïense patiënten die dringend moeten worden behandeld, waarbij tot dusver meer dan 1000 patiënten naar ziekenhuizen in heel Europa zijn overgebracht om daar gespecialiseerde zorg te krijgen. In september werd in Rzeszów, Polen, een nieuwe EU-Medevac Hub geopend voor medische evacuaties van Oekraïense patiënten. De hub biedt patiënten die uit Oekraïne aankomen een veilige ruimte, voordat zij worden overgebracht naar een ziekenhuis in een ander Europees land om daar te worden behandeld.

Daarnaast heeft de Commissie logistieke hubs voor civiele bescherming opgezet in Polen, Roemenië en Slowakije, zodat de nodige hulp zo snel mogelijk in Oekraïne terechtkomt. Deze hubs zullen de bijstand via het Uniemechanisme voor civiele bescherming helpen te kanaliseren. 

Mechanisme voor tijdelijke bescherming

Tijdelijke bescherming betekent:

 • verblijfsrecht
 • toegang tot de arbeidsmarkt, afhankelijk van het arbeidsmarktbeleid van de lidstaten
 • recht op huisvesting
 • Sociale bijstand
 • medische of andere hulp
 • recht op wettelijke voogdij en op onderwijs voor niet-begeleide kinderen en tieners

Informatie voor mensen die de oorlog ontvluchten

Solidariteitscorridors

De Commissie wil via solidariteitscorridors garanderen dat Oekraïne graan kan uitvoeren en de nodige goederen, van humanitaire hulp over diervoerder tot meststoffen, kan invoeren. 

Sinds mei hebben de solidariteitscorridors de volgende resultaten behaald:

 • hulp bij de uitvoer van 12,5 miljoen ton graan uit Oekraïne, waardoor het land broodnodige inkomsten heeft gegenereerd en graan de mensen heeft bereikt die het nodig hebben
 • alleen al in september werd in totaal 6,6 miljoen ton aan Oekraïense landbouwproducten uitgevoerd, 2,6 miljoen ton via solidariteitscorridors en 4 miljoen ton via de Zwarte Zee
 • levering van technische ondersteuning aan Oekraïne, Moldavië en EU-landen om procedures te vergemakkelijken en te versnellen en knelpunten aan de grens weg te werken
 • ondertekening van vrachtovereenkomsten met Oekraïne en Moldavië op 29 juni 2022 om de doorvoer en het vervoer van en naar beide landen verder te vergemakkelijken

Andere soorten steun

 • In de energiesector werd het elektriciteitsnet van Oekraïne gesynchroniseerd met dat van de EU. De EU blijft Oekraïne steunen in de energiesector door te zorgen voor bidirectionele gasstromen naar het land. Oekraïne zal ook kunnen profiteren van de gemeenschappelijke aankoop van gas, vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof door de EU.
 • De Commissie heeft voorgesteld de invoerrechten op alle Oekraïense export naar de EU voor één jaar op te schorten. Het voorstel voorziet ook in de opschorting voor één jaar van alle antidumping- en vrijwaringsmaatregelen van de EU ten aanzien van de uitvoer van staal uit Oekraïne. Deze verregaande stap is bedoeld om de uitvoer van Oekraïne naar de EU te stimuleren en de moeilijke situatie van Oekraïense producenten en exporteurs te verlichten.
 • De Commissie heeft de Europese telecomexploitanten opgeroepen om er net als de afgelopen drie maanden voor te blijven zorgen dat de roamingkosten voor Oekraïners in de EU worden opgeschort of aanzienlijk verlaagd.
 • Sinds het begin van de oorlog heeft de EU haar onmiddellijke steun ter versterking van de cyberweerbaarheid van Oekraïne verhoogd met 10 miljoen euro voor apparatuur, software en andere gerelateerde steun. Daarnaast is 15 miljoen euro uit het pakket van 330 miljoen euro verstrekt om een veerkrachtige digitale transformatie te ondersteunen.
 • De EU verleent steun via EU-garanties die worden afgegeven door financiële instellingen zoals de EIB en de EBWO. Dit moet de Oekraïense regering in staat stellen leningen te verstrekken waarmee bedrijven essentiële diensten kunnen aanbieden.

Steun voor toekomstige wederopbouw

Ukraine public administration building

Er zal een grootschalige wereldwijde financiële inspanning nodig zijn om Oekraïne na de oorlog weer op te bouwen. De leiding van de wederopbouw moet in handen zijn van de Oekraïense autoriteiten, in nauw partnerschap met de EU en belangrijke partners, zoals de G7, de G20 en andere landen buiten de EU, en met de internationale financiële instellingen en internationale organisaties.

Ook is de oprichting van een internationaal coördinatieplatform aangekondigd, het "Platform voor de wederopbouw van Oekraïne", dat gezamenlijk wordt geleid door de Commissie en de Oekraïense regering. Het platform wordt bevoegd voor de goedkeuring van een door Oekraïne opgesteld en uitgevoerd wederopbouwplan, waarbij de EU de administratieve capaciteit ondersteunt en technische bijstand verleent. Het platform zou de steunverlenende partners en organisaties, waaronder de EU-lidstaten, andere bilaterale en multilaterale partners en de internationale financiële instellingen, samenbrengen. Het Parlement van Oekraïne en het Europees Parlement zouden als waarnemers deelnemen.

De Commissie heeft voorgesteld om ter ondersteuning van het wederopbouwplan een RebuildUkraine-faciliteit op te zetten als het belangrijkste rechtsinstrument voor de steun die de Europese Unie in de vorm van een combinatie van subsidies en leningen verleent. Ter waarborging van de transparantie, de verantwoordingsplicht en het goede financiële beheer zou de faciliteit worden opgenomen in de EU-begroting, voorzien van een duidelijke koppeling met investeringen en hervormingen.

Lees meer over de wederopbouw van Oekraïne

Documenten