Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Återhämtning och återuppbyggnad i Ukraina

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Återhämtning och återuppbyggnad i Ukraina

EU:s aktuella stöd

Det kommer att krävas en större global ekonomisk satsning för att bygga upp Ukraina igen när kriget är över. EU bidrar redan i hög grad till landets motståndskraft, men mer stöd måste till på medellång och lång sikt för att på nytt bygga upp grunderna för ett fritt och välmående land som är förankrat i europeiska värden och väl integrerat i den europeiska och globala ekonomin. Vi vill också stödja landet på dess väg mot ett EU-medlemskap.

Sedan Rysslands anfallskrig inleddes har EU, medlemsländerna och de europeiska finansinstituten genom en Team Europe-strategi fått fram 99 miljarder euro i ekonomiskt, humanitärt och militärt bistånd och katastrof- och budgetbistånd:

  • 50 miljarder euro i stöd till den övergripande ekonomiska, sociala och finansiella motståndskraften.
  • 32 miljarder euro i militära biståndsinsatser.
  • Upp till 17 miljarder euro som EU-länderna har fått för att tillgodose behoven hos de personer som flyr från kriget.

EU främjar också gröna reformer och grön återuppbyggnad och modernisering av Ukraina bilateralt inom det östra partnerskapet och energigemenskapen.

Så länge kriget pågår kan vi inte säga något om de totala återuppbyggnadsbehoven i Ukraina. Men det är ändå viktigt att redan nu utforma de viktigaste byggstenarna för den kommande internationella insatsen.

Ukrainafaciliteten

För att hjälpa Ukraina med sin återhämtning, återuppbyggnad och modernisering har EU skapat en ny stödmekanism för perioden mellan 2024 och 2027. Ukrainafaciliteten är ett särskilt instrument som ska ge EU möjlighet att förse Ukraina med upp till 50 miljarder euro i stabilt och förutsägbart ekonomiskt stöd under den perioden.

Faciliteten är ett bevis på EU:s engagemang för att stödja Ukraina under Rysslands pågående anfallskrig och under Ukrainas väg mot EU-medlemskap.

Läs mer om Ukrainafaciliteten

Myndighetsövergripande givarsamordningsplattform för Ukraina

Den myndighetsövergripande givarsamordningsplattformen för att stödja Ukrainas återhämtnings- och återuppbyggnadsarbete lanserades den 26 januari 2023. Plattformen ska sörja för samordningen mellan internationella givare och finansieringsorganisationer och säkerställa att stödet blir konsekvent, transparent och ansvarsfullt.

Målet är en bättre samordning mellan alla huvudaktörer som ger kortsiktigt ekonomiskt stöd men också stöd till återuppbyggnadsfasen på längre sikt. Plattformen bygger vidare på resultaten från konferenserna i Lugano, Berlin och Paris för att överbrygga klyftan mellan behov och resurser.

Läs mer om givarsamordningsplattformen för Ukraina

Mobilisering av internationellt stöd

Det är nu som Ukraina behöver hjälpen som mest. Kommissionen och dess partner mobiliserar internationellt stöd till Ukrainas ekonomiska och sociala stabilisering, återuppbyggnad och återhämtning från krigets konsekvenser. 

Stöd till Ukrainas skolor

Eftersom Ukrainas framtid börjar i landets skolor aviserade Ursula von der Leyen i sitt tal om tillståndet i unionen 2022 att EU ska stödja arbetet med att återställa skadade skolor med 100 miljoner euro.

Kommissionen har anslagit cirka 14 miljoner euro för att köpa skolbussar så att ukrainska barn kan ta sig säkert till skolan. Dessutom har kommissionen dragit igång en EU-kampanj för donationer av skolbussar till Ukraina. Donerade bussar skickas till landet med hjälp av EU:s civilskyddsmekanism.

Kommissionen kommer samtidigt att arbeta med Ukraina för att se till att landet har smidig tillgång till den inre marknaden. Man vill också stärka landet så att det kan få ut mesta möjliga av sin potential, hjälpa till att snabba på tillväxten och skapa möjligheter.

Läs mer om skolbussarna till Ukraina