Preskoči na glavno vsebino
Solidarnost EU z Ukrajino

Okrevanje in obnova Ukrajine

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Okrevanje in obnova Ukrajine

Podpora EU

Za obnovo Ukrajine bodo po koncu vojne potrebna obsežna finančna sredstva z vsega sveta. EU že znatno prispeva h krepitvi odpornosti države, vendar bo treba na srednji in dolgi rok podporo še povečati: da se ponovno postavijo temelji svobodne in uspešne države, ki bo temeljila na evropskih vrednotah ter bo dobro vključena v evropsko in svetovno gospodarstvo, ter da se Ukrajina podpre na njeni evropski poti.

Od začetka ruske vojaške agresije so EU, njene države članice in finančne institucije v okviru pristopa Ekipe Evropa Ukrajini zagotovile več kot 88 milijard evrov v obliki finančne, humanitarne, nujne, proračunske in vojaške podpore:

  • 43,4 milijarde evrov so namenile za podporo splošni gospodarski, socialni in finančni odpornosti države. To vključuje doslej največji sveženj finančne podpore v višini 18 milijard evrov v letu 2023,
  • zagotovljena je bila tudi vojaška pomoč v višini približno 28 milijard evrov v okviru evropskega mirovnega instrumenta in neposredno s strani držav članic,
  • do 17 milijard evrov je bilo danih na voljo državam članicam za potrebe ljudi, ki bežijo pred vojno.

EU spodbuja tudi zelene reforme ter zeleno obnovo in modernizacijo Ukrajine na dvostranski ravni v okviru vzhodnega partnerstva in Energetske skupnosti.

Medtem ko se ruska agresija nadaljuje, še ni znano, kakšne bodo skupne potrebe za obnovo Ukrajine. Kljub temu je pomembno, da se že zdaj oblikujejo glavni elementi teh mednarodnih prizadevanj.

Instrument za Ukrajino

EU bo v pomoč Ukrajini pri njenih prizadevanjih za okrevanje, obnovo in modernizacijo vzpostavila nov podporni mehanizem za obdobje 2024–2027. Instrument za Ukrajino je namenski instrument, ki bo EU omogočil, da Ukrajini v tem obdobju zagotovi stabilno in predvidljivo finančno podporo v višini do 50 milijard evrov.

EU z instrumentom poudarja zavezanost podpori Ukrajini v času ruske vojne agresije in na njeni poti k članstvu v EU.

Več informacij o instrumentu za Ukrajino

Multilateralna platforma za usklajevanje med donatorji

26. januarja 2023 je bila vzpostavljena Multilateralna platforma za usklajevanje med donatorji za podporo sanaciji, okrevanju in obnovi Ukrajine. Platforma omogoča tesno usklajevanje med mednarodnimi donatorji in finančnimi organizacijami ter zagotavlja dosledno, pregledno in odgovorno podporo.

Podpira okrepljeno usklajevanje med vsemi ključnimi akterji, ki zagotavljajo kratkoročno finančno podporo in dolgoročno pomoč za obnovo. Temelji na rezultatih konferenc v Luganu, Berlinu in Parizu in si prizadeva premostiti vrzel med potrebami in viri.

Več o platformi za donatorsko usklajevanje za Ukrajino

Mobilizacija mednarodne podpore

Ukrajina zdaj najbolj potrebuje pomoč. Evropska komisija in njeni partnerji mobilizirajo mednarodno podporo za gospodarsko in socialno stabilizacijo, obnovo in okrevanje Ukrajine po posledicah vojne. 

Mednarodna strokovna konferenca o okrevanju, obnovi in posodobitvi Ukrajine

Oktobra 2022 sta Evropska komisija in Nemčija kot tedaj predsedujoča skupini G7 v Berlinu soorganizirali mednarodno strokovno konferenco o gospodarskem okrevanju, obnovi in modernizaciji Ukrajine. Konferenca je bila za EU in mednarodno skupnost ponovno priložnost, da Ukrajini izkažeta neomajno podporo. Poleg tega je bilo poudarjeno, da bosta Komisija in mednarodna skupnost Ukrajino še naprej podpirali tudi onkraj najnujnejših potreb in na poti do članstva v EU.

Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je poudarila tri elemente, ki so ključni za uspešno obnovo Ukrajine:

  • zagotavljanje, da Ukrajina vedno dobi podporo, ki jo potrebuje – od takojšnje pomoči do sanacije in dolgoročne obnove
  • vzpostavitev ustreznega mehanizma za čim širšo in čim bolj vključujočo podporo
  • trdna umestitev prizadevanj za obnovo Ukrajine v njeno pot do članstva v Evropski uniji

Glede na obseg tega izziva morajo biti prizadevanja za obnovo zastavljena široko ter vključevati več deležnikov, tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja, ter mednarodne organizacije. Zato so bili poleg ukrajinske vlade k sodelovanju na konferenci povabljeni svetovno priznani strokovnjaki iz različnih disciplin in področij ter predstavniki civilne družbe in zasebnega sektorja.

Podpora ukrajinskim šolam

Ker se prihodnost Ukrajine začenja v njenih šolah, EU podpira sanacijo poškodovanih šol s 100 milijoni evrov, ki jih je predsednica napovedala v svojem govoru o stanju v Uniji 2022.

Evropska komisija je namenila približno 14 milijonov evrov za nakup šolskih avtobusov in varno pot ukrajinskih otrok v šolo. Začela je tudi vseevropsko kampanjo za donacijo šolskih avtobusov Ukrajini, ki poteka prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Hkrati bo Komisija sodelovala z Ukrajino, da bi ji zagotovila nemoten dostop do enotnega trga, s čimer bo Ukrajini omogočila, da kar najbolje izkoristi svoj potencial, ter pripomore k pospešitvi gospodarske rasti in ustvarjanju novih priložnosti.

Več o šolskih avtobusih za Ukrajino