Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Oporavak i obnova Ukrajine

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Oporavak i obnova Ukrajine

Tekuća potpora EU-a

Poslijeratna obnova Ukrajine zahtijevat će veliku međunarodnu financijsku pomoć. EU već znatno doprinosi jačanju otpornosti te zemlje, ali srednjoročno i dugoročno bit će potrebna veća potpora: za ponovnu uspostavu temelja za slobodnu i prosperitetnu zemlju, koja će biti usklađena s europskim vrijednostima i dobro integrirana u europsko i globalno gospodarstvo te za pomoć na njezinu europskom putu.

Od početka ruske ratne agresije EU i države članice te europske financijske institucije, u okviru pristupa Tim Europa, stavljaju na raspolaganje više od 88 milijardi eura financijske, humanitarne, hitne, proračunske i vojne potpore:

  • 43,4 milijarde eura za potporu općoj gospodarskoj, socijalnoj i financijskoj otpornosti države. To uključuje dosad najveći paket financijske potpore u iznosu od 18 milijardi eura 2023.
  • oko 28 milijardi eura vojne pomoći izdvojeno je u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći i izravno od država članica
  • do 17 milijardi eura stavljeno je na raspolaganje državama članicama da odgovore na potrebe osoba koje bježe od rata.

EU promiče i zelene reforme, kao i zelenu obnovu i modernizaciju Ukrajine bilateralno, u okviru Istočnog partnerstva i Energetske zajednice.

Budući da ruska agresija još traje, ne znamo ukupne potrebe za obnovu Ukrajine. Ali važno je već sad osmisliti temeljne sastavnice tog međunarodnog pothvata.

Instrument za Ukrajinu

Kako bi pomogao Ukrajini u oporavku, obnovi i modernizaciji, EU će pokrenuti novi mehanizam potpore za razdoblje 2024. – 2027. Instrument za Ukrajinu omogućit će EU-u da Ukrajini u tom razdoblju pruža stabilnu i predvidljivu financijsku potporu u iznosu do 50 milijardi eura.

Taj je instrument još jedan dokaz EU-ove predanosti da podupre Ukrajinu u kontekstu ruskog agresivnog rata i na putu prema članstvu u EU-u.

Dodatne informacije o Instrumentu za Ukrajinu

Višeagencijska platforma za koordinaciju donatora

Višeagencijska platforma za koordinaciju donatora za potporu sanaciji, oporavku i obnovi Ukrajine pokrenuta je 26. siječnja 2023. Platforma omogućuje blisku koordinaciju među međunarodnim donatorima i financijskim organizacijama te osigurava dosljedno, transparentno i odgovorno pružanje potpore.

Njezin je cilj osigurati bolju koordinaciju među svim ključnim akterima koji pružaju kratkoročnu financijsku potporu, ali i dugoročniju pomoć za fazu obnove. Na taj se način na temelju ishoda konferencija u Luganu, Berlinu i Parizu nastoji uskladiti resurse s potrebama.

Više o platformi za koordinaciju donatora za Ukrajinu

Mobilizacija međunarodne potpore

Ukrajini je pomoć potrebna sada. Europska komisija i njezini partneri mobiliziraju međunarodnu potporu Ukrajini za gospodarsku i socijalnu stabilizaciju, obnovu i oporavak od posljedica rata. 

Međunarodna konferencija stručnjaka o oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine

Europska komisija i Njemačka, kao tadašnja predsjedateljica skupine G7, u listopadu 2022. bile su domaćini Međunarodne konferencije stručnjaka o oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine u Berlinu. Konferencija je bila još jedna važna prilika da EU i međunarodna zajednica pokažu nepokolebljivu potporu Ukrajini. Istaknuto je i da će Komisija i međunarodna zajednica nastaviti podupirati Ukrajinu izvan njezinih neposrednih potreba, kao i na njezinu putu prema članstvu u EU-u.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen istaknula je tri ključna elementa za uspješnu obnovu Ukrajine:

  • osiguravanje da Ukrajina u svakom trenutku dobije potrebnu potporu – od pomoći, sanacije do dugoročne obnove
  • uvođenje prikladnog mehanizma za što širu i uključiviju potporu
  • uključivanje obnove Ukrajine u njezin put prema Europskoj uniji

S obzirom na razmjere izazova, mjere za oporavak moraju biti dio procesa koji uključuje više dionika i u kojem sudjeluju javni i privatni sektor te međunarodne organizacije. Zbog toga su se na konferenciji zajedno s ukrajinskom vladom okupili svjetski poznati stručnjaci iz različitih disciplina i područja te predstavnici civilnog društva i privatnog sektora.

Potpora ukrajinskim školama

Budući da budućnost Ukrajine počinje u školama, EU podupire obnovu oštećenih škola sa 100 milijuna eura, što je predsjednica najavila u svojem govoru o stanju Unije 2022.

Europska komisija dodijelila je oko 14 milijuna eura za kupnju školskih autobusa i siguran prijevoz ukrajinske djece u škole. Pokrenula je i kampanju na razini EU-a za donaciju školskih autobusa Ukrajini, koja se provodi u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Komisija će istodobno surađivati s Ukrajinom kako bi se osigurao neometan pristup te zemlje jedinstvenom tržištu, čime će se Ukrajini omogućiti da maksimalno iskoristi svoj potencijal, pridonijeti ubrzanju rasta i stvarati nove prilike.

Saznajte više o školskim autobusima za Ukrajinu