Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Obnova a rekonštrukcia Ukrajiny

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Obnova a rekonštrukcia Ukrajiny

Kontinuálna podpora EÚ

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. EÚ už teraz výrazne prispieva k posilneniu kontinuálnej odolnosti tejto krajiny, ale v strednodobom až dlhodobom horizonte bude potrebná ešte ďalšia podpora. Bude potrebné obnoviť základy slobodnej a prosperujúcej krajiny, ktorá bude vyznávať európske hodnoty a bude riadne integrovaná do európskeho a globálneho hospodárstva. Zároveň bude potrebné podporovať túto krajinu na jej ceste ku členstvu v EÚ.

Od začiatku ruskej vojenskej agresie poskytla EÚ, jej členské štáty a európske finančné inštitúcie v rámci prístupu Tímu Európa Ukrajine 99 miliárd eur v podobe finančnej, humanitárnej, núdzovej, rozpočtovej a vojenskej podpory:

  • 50 miliárd eur na podporu celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny
  • 32 miliárd eur vo forme vojenskej pomoci
  • až 17 miliárd eur poskytnutých členským štátom na uspokojenie potrieb ľudí utekajúcich pred vojnou.

EÚ takisto na bilaterálnej úrovni podporuje ekologické reformy, ako aj zelenú obnovu a modernizáciu Ukrajiny v rámci Východného partnerstva a Energetického spoločenstva.

Keďže útočná vojna Ruska ešte pokračuje, celkové náklady na obnovu Ukrajiny nie sú známe. V každom prípade je dôležité navrhnúť hlavné stavebné prvky tohto medzinárodného úsilia už teraz.

Nástroj pre Ukrajinu

EÚ vytvorila nový podporný mechanizmus na roky 2024 až 2027 s cieľom pomôcť Ukrajine pri jej úsilí o obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu. Nástroj pre Ukrajinu je špecializovaný nástroj, ktorý umožní EÚ poskytovať Ukrajine počas tohto obdobia stabilnú a predvídateľnú finančnú podporu až do výšky 50 miliárd eur.

Tento nástroj zdôrazňuje záväzok EÚ podporovať Ukrajinu v kontexte prebiehajúcej útočnej vojny Ruska a na jej ceste k členstvu v EÚ.

Viac informácií o Nástroji pre Ukrajinu

Multiagentúrna platforma na koordináciu darcov

Na podporu nápravy, obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny bola 26. januára 2023 zriadená multiagentúrna platforma na koordináciu darcov. Táto platforma umožňuje úzku koordináciu medzi medzinárodnými darcami a finančnými organizáciami a zabezpečuje súdržnú a transparentnú podporu s možnosťou vyvodenia zodpovednosti.

Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi všetkými kľúčovými aktérmi poskytujúcimi nielen krátkodobú finančnú podporu, ale aj dlhodobejšiu pomoc pre fázu obnovy. Pri svojich snahách o preklenutie medzier medzi potrebami a zdrojmi čerpá z výsledkov konferencií v Lugane, Berlíne a Paríži.

Viac o platforme na koordináciu darcov pre Ukrajinu

Mobilizácia medzinárodnej podpory

Práve teraz potrebuje Ukrajina najväčšiu pomoc. Európska komisia a jej partneri mobilizujú medzinárodnú podporu pre hospodársku a sociálnu stabilizáciu Ukrajiny, ako aj jej rekonštrukciu a obnovu po vojne. 

Podpora ukrajinských škôl

Keďže budúcnosťou Ukrajiny sú jej deti, EÚ podporuje obnovu poškodených škôl sumou 100 miliónov eur, ktorú oznámila predsedníčka v prejave o stave Únie v roku 2022.

Európska komisia vyčlenila približne 14 miliónov eur na nákup školských autobusov a bezpečnú prepravu ukrajinských detí do školy. Komisia zároveň vyhlásila celoúnijnú kampaň s cieľom získať cez mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany do daru školské autobusy pre Ukrajinu.

Komisia bude zároveň spolupracovať s Ukrajinou na zabezpečení jej bezproblémového prístupu na jednotný trh, čím sa Ukrajine umožní čo najlepšie využiť svoj potenciál, urýchliť rast a vytvárať príležitosti.

Ďalšie informácie o školských autobusoch pre Ukrajinu