Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Obnova a rekonštrukcia Ukrajiny

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Obnova a rekonštrukcia Ukrajiny

Kontinuálna podpora EÚ

Povojnová obnova Ukrajiny si bude vyžadovať veľké globálne finančné úsilie. EÚ už teraz výrazne prispieva k posilneniu kontinuálnej odolnosti tejto krajiny, ale v strednodobom až dlhodobom horizonte bude potrebná ešte ďalšia podpora. Bude potrebné obnoviť základy slobodnej a prosperujúcej krajiny, ktorá bude vyznávať európske hodnoty a bude riadne integrovaná do európskeho a globálneho hospodárstva. Zároveň bude potrebné podporovať túto krajinu na jej ceste ku členstvu v EÚ.

Od začiatku ruskej vojenskej agresie poskytla EÚ, jej členské štáty a európske finančné inštitúcie v rámci prístupu Tímu Európa Ukrajine vyše 88 miliárd eur vo forme finančnej, humanitárnej, núdzovej, rozpočtovej a vojenskej podpory:

  • 43,4 miliardy eur na podporu celkovej hospodárskej, sociálnej a finančnej odolnosti Ukrajiny vrátane bezprecedentného balíka finančnej podpory vo výške 18 miliárd eur na rok 2023,
  • približne 28 miliárd eur poskytnutých na vojenskú pomoc z Európskeho mierového nástroja, ako aj priamo zo strany členských štátov,
  • až 17 miliárd eur poskytnutých členským štátom na uspokojenie potrieb ľudí utekajúcich pred vojnou.

EÚ takisto na bilaterálnej úrovni podporuje ekologické reformy, ako aj zelenú obnovu a modernizáciu Ukrajiny v rámci Východného partnerstva a Energetického spoločenstva.

Keďže útočná vojna Ruska ešte pokračuje, celkové náklady na obnovu Ukrajiny nie sú známe. V každom prípade je dôležité navrhnúť hlavné stavebné prvky tohto medzinárodného úsilia už teraz.

Nástroj pre Ukrajinu

EÚ vytvorila nový podporný mechanizmus na roky 2024 až 2027 s cieľom pomôcť Ukrajine pri jej úsilí o obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu. Nástroj pre Ukrajinu je špecializovaný nástroj, ktorý umožní EÚ poskytovať Ukrajine počas tohto obdobia stabilnú a predvídateľnú finančnú podporu až do výšky 50 miliárd eur.

Tento nástroj zdôrazňuje záväzok EÚ podporovať Ukrajinu v kontexte prebiehajúcej útočnej vojny Ruska a na jej ceste k členstvu v EÚ.

Viac informácií o Nástroji pre Ukrajinu

Multiagentúrna platforma na koordináciu darcov

Na podporu nápravy, obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny bola 26. januára 2023 zriadená multiagentúrna platforma na koordináciu darcov. Táto platforma umožňuje úzku koordináciu medzi medzinárodnými darcami a finančnými organizáciami a zabezpečuje súdržnú a transparentnú podporu s možnosťou vyvodenia zodpovednosti.

Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi všetkými kľúčovými aktérmi poskytujúcimi nielen krátkodobú finančnú podporu, ale aj dlhodobejšiu pomoc pre fázu obnovy. Pri svojich snahách o preklenutie medzier medzi potrebami a zdrojmi čerpá z výsledkov konferencií v Lugane, Berlíne a Paríži.

Viac o platforme na koordináciu darcov pre Ukrajinu

Mobilizácia medzinárodnej podpory

Práve teraz potrebuje Ukrajina najväčšiu pomoc. Európska komisia a jej partneri mobilizujú medzinárodnú podporu pre hospodársku a sociálnu stabilizáciu Ukrajiny, ako aj jej rekonštrukciu a obnovu po vojne. 

Medzinárodná odborná konferencia o obnove, rekonštrukcii a modernizácii Ukrajiny

Európska komisia a Nemecko ako predsedajúca krajina skupiny G7 spoločne zorganizovali v októbri 2022 v Berlíne medzinárodnú odbornú konferenciu o obnove, rekonštrukcii a modernizácii Ukrajiny. Konferencia bola ďalším dôležitým krokom, ktorým EÚ a medzinárodné spoločenstvo preukázali svoju neochvejnú podporu Ukrajine. Na konferencii sa takisto zdôraznilo, že Komisia a medzinárodné spoločenstvo budú naďalej podporovať Ukrajinu nad rámec jej bezprostredných potrieb a na jej ceste k vstupu do EÚ.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila tri kľúčové prvky pre úspešnú obnovu Ukrajiny:

  • zabezpečiť, aby Ukrajina vždy dostávala podporu, ktorú potrebuje – od pomoci cez obnovu až po dlhodobú rekonštrukciu,
  • zaviesť správny mechanizmus na zabezpečenie čo najširšej a najinkluzívnejšej podpory,
  • zabezpečiť, aby úsilie Ukrajiny o obnovu bolo pevnou súčasťou jej cesty k pristúpeniu k Európskej únii.

Vzhľadom na rozsah tejto výzvy musí byť úsilie o obnovu inkluzívnym procesom zahrňujúcim viaceré zainteresované strany, do ktorého je zapojený verejný aj súkromný sektor, ako aj medzinárodné organizácie. Preto sa na konferencii stretli so zástupcami ukrajinskej verejnej správy celosvetovo uznávaní odborníci z rôznych disciplín a prostredí, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

Podpora ukrajinských škôl

Keďže budúcnosťou Ukrajiny sú jej deti, EÚ podporuje obnovu poškodených škôl sumou 100 miliónov eur, ktorú oznámila predsedníčka v prejave o stave Únie v roku 2022.

Európska komisia vyčlenila približne 14 miliónov eur na nákup školských autobusov a bezpečnú prepravu ukrajinských detí do školy. Komisia zároveň vyhlásila celoúnijnú kampaň s cieľom získať cez mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany do daru školské autobusy pre Ukrajinu.

Komisia bude zároveň spolupracovať s Ukrajinou na zabezpečení jej bezproblémového prístupu na jednotný trh, čím sa Ukrajine umožní čo najlepšie využiť svoj potenciál, urýchliť rast a vytvárať príležitosti.

Ďalšie informácie o školských autobusoch pre Ukrajinu