Ugrás a fő tartalomra
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Ukrajna helyreállítása és újjáépítése

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ukrajna helyreállítása és újjáépítése

Folyamatos uniós támogatás

Komoly és világszintű pénzügyi erőfeszítésre lesz szükség Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez. Az EU már most is jelentős segítséget nyújt az ország rezilienciájának megerősítéséhez, közép- és hosszú távon azonban még több támogatásra lesz szükség egy szabad és virágzó, az európai értékeken alapuló, az európai és a globális gazdaságba jól integrált ország alapjainak helyreállításához, és Ukrajna európai integráció felé vezető pályájának támogatásához.

Oroszország agressziós háborújának kezdete óta az EU és tagállamai, valamint az európai pénzügyi intézmények az „Európa együtt” megközelítés jegyében pénzügyi, humanitárius, sürgősségi, költségvetési és katonai támogatástnyújtanak, amelynek teljes összege mintegy 53 milliárd euró:

  • 37,8 milliárd euróval támogatják az ország általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi ellenálló képességének erősítését – ez magában foglal egy példa nélküli, potenciálisan 18 milliárd euró összegű pénzügyi támogatási csomagot 2023-ra;
  • az Európai Békekeretből és közvetlenül a tagállamoktól pedig mintegy 15 milliárd euró értékű katonai segítség érkezett.

Oroszország továbbra is folytatja agressziós háborúját, és még nem lehet tudni, hogy összességében mekkora erőfeszítéseket igényel majd Ukrajna újjáépítése. Fontos azonban, hogy már most elkezdjük megtervezni e nemzetközi erőfeszítés fő építőelemeit. 

Ukrajna-eszköz

2023. június 20-án a Bizottság egy új eszköz létrehozását javasolta Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és modernizálásának támogatására. Az Ukrajna-eszköz célzott pénzügyi eszközként fog működni, amelyen keresztül az EU koherens és kiszámítható támogatást nyújt Ukrajnának a 2024–2027 közötti időszakban. 

  • Partnerségben az uniós tagállamokkal és európai pénzügyi intézményekkel az „Európa együtt” égisze alatt, valamint más nemzetközi pénzügyi intézményekkel
  • Egyeztetve az adományozók koordinációját célzó többszereplős platformmal
  • Fő érdekelt felek: a civil társadalom, a magánszektor és a helyi hatóságok

Az eszköz révén az EU vissza nem térítendő támogatások és hitelek formájában 50 milliárd euróig terjedő összeggel segíti Ukrajna erőfeszítéseit a makroszintű pénzügyi stabilitás fenntartása, a helyreállítás előmozdítása, valamint az ország újjáépítése és korszerűsítése terén. Az eszköz nyújtotta források azt a célt is szolgálják, hogy Ukrajna a szóban forgó időszakban végre tudja hajtani az uniós csatlakozás szempontjából kulcsfontosságú reformokat.

Az eszköz jól illusztrálja az EU szilárd elkötelezettségét amellett, hogy – Oroszország agressziós háborúja közepette – támogassa Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Az adományozók koordinációját célzó többszereplős platform

2023. január 26-án többszereplős koordinációs platform indult az ukrajnai helyreállítási és újjáépítési munkálatok támogatására. A platform elősegíti a nemzetközi adományozók és pénzügyi szervezetek közötti szoros koordinációt, és biztosítja a támogatás következetességét, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Célja, hogy összehangolja az összes jelentős adományozó tevékenységét, akik egyrészt rövid távú pénzügyi támogatást nyújtanak, másrészt hosszabb távon is segítik az ország újjáépítését. Ily módon a platform a luganói, berlini és párizsi konferencia eredményeire építve jelentősen hozzá fog járulni a szükségletek kielégítését célzó erőforrások előteremtéséhez.

Bővebben az az Ukrajnát támogató adományozók koordinációját célzó platformról

A nemzetközi támogatás mozgósítása

Ukrajnának most van szüksége segítségre. Az Európai Bizottság és partnerei nemzetközi támogatást mozgósítanak Ukrajna gazdasági és társadalmi stabilizációjához, újjáépítéséhez és a háború hatásaiból való kilábaláshoz. 

Nemzetközi szakértői konferencia Ukrajna helyreállításáról, újjáépítéséről és korszerűsítéséről

2022 októberében, Berlinben nemzetközi szakértői konferenciát rendeztek Ukrajna helyreállításáról, újjáépítéséről és modernizációjáról. Az esemény házigazdája az Európai Bizottság és a G7-ek akkori elnökeként Németország volt. A konferencia megrendezésével az EU és a nemzetközi közösség újra kifejezésre juttatta, hogy továbbra is elkötelezetten támogatják Ukrajnát. A konferencia résztvevői nyomatékosították, hogy a Bizottság és a nemzetközi közösség a továbbiakban és az ország azonnali szükségletein túlmenően is támogatni fogja Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke három dolgot emelt ki, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna sikeres újjáépítése szempontjából:

  • Biztosítani kell, hogy Ukrajna mindenkor megkapja a számára szükséges támogatást – a sürgősségi segélyektől a helyreállítást szolgáló forrásokon át a hosszú távú újjáépítést segítő támogatásig.
  • Gondoskodni kell olyan mechanizmusokról, amelyek révén a lehető legszélesebb körű és leginkluzívabb támogatást lehet nyújtani Ukrajnának.
  • Ukrajna újjáépítési erőfeszítéseinek az ország uniós csatlakozására irányuló tágabb intézkedések részét kell képezniük.

Tekintettel arra, mekkora kihívásról van szó, a helyreállítási erőfeszítéseknek inkluzívnak kell lenniük, és a folyamatba minden érdekelt felet be kell vonni, ideértve a köz- és a magánszektor szereplőit, valamint a nemzetközi szervezeteket is. Ezért a konferencián különböző szakmai hátterű, számos különböző tudományágat képviselő világhírű szakértők, valamint a civil társadalom, a magánszektor és az ukrán kormány képviselői is részt vettek.

Az ukrán iskolák támogatása

Mivel Ukrajna jövője az iskolákban kezdődik, az EU 100 millió euróval támogatja a kárt szenvedett iskolák helyreállítását – ezt a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló beszédében jelentette be.

Az Európai Bizottság mintegy 14 millió eurót különített el iskolabuszok vásárlására, hogy az ukrán gyermekek biztonságosan eljuthassanak az iskolába. A Bizottság emellett uniós szintű kampányt indított azzal a céllal, hogy Ukrajna az adományozók jóvoltából további iskolabuszokat kapjon. A buszok kiszállításának költségeit az uniós polgári védelmi mechanizmus bizonyos feltételek mellett fedezi.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság annak érdekében is együtt fog működni Ukrajnával, hogy az ország akadálytalanul hozzáférhessen az egységes piachoz, ezáltal lehetővé téve, hogy Ukrajna maximálisan kihasználhassa belső erőforrásait, gyorsítsa a növekedést és bővítse lehetőségeit.

Bővebben az „Iskolabuszok Ukrajnának” kezdeményezésről

Apostolos