Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Αδιάλειπτη στήριξη της ΕΕ

Μετά τη λήξη του πολέμου θα χρειαστεί μείζων παγκόσμια χρηματοδοτική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η ΕΕ συμβάλλει ήδη σημαντικά στην ενίσχυση της αδιάλειπτης ανθεκτικότητας της χώρας, αλλά μεσομακροπρόθεσμα θα υπάρξει ανάγκη για περισσότερη αρωγή, ώστε, αφενός, να αποκατασταθούν τα θεμέλια μιας ελεύθερης και ευημερούσας χώρας, η οποία θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και θα είναι καλά ενσωματωμένη στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, και, αφετέρου, να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή της πορεία.

Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη», διαθέτουν 99 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική, ανθρωπιστική, επείγουσα, δημοσιονομική και στρατιωτική στήριξη:

  • 50 δισ. ευρώ για τη στήριξη της συνολικής οικονομικής, κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητάς της
  • 32 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια
  • έως και 17 δισ. ευρώ διατέθηκαν στα κράτη μέλη για να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο

Η ΕΕ προωθεί επίσης πράσινες μεταρρυθμίσεις, καθώς και την πράσινη ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας σε διμερές επίπεδο, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ενεργειακής Κοινότητας.

Ενώ συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας, οι συνολικές ανάγκες για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας δεν είναι ακόμη γνωστές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σχεδιαστούν ήδη από τώρα τα βασικά δομικά στοιχεία της διεθνούς αυτής προσπάθειας.

Το Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να βοηθήσει την Ουκρανία στις προσπάθειές της για ανάκαμψη, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό, θα δρομολογήσει νέο μηχανισμό στήριξης για τα έτη 2024 έως 2027. Το Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία αποτελεί ειδικό μέσο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει στην Ουκρανία σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως και 50 δισ. ευρώ στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και στην πορεία της προς την προσχώρηση στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα για το Μέσο Διευκόλυνσης για την Ουκρανία

Πλατφόρμα συντονισμού των δωρητών από πολλούς φορείς

Η πλατφόρμα συντονισμού των δωρητών από πολλούς φορείς για τη στήριξη της διαδικασίας αποκατάστασης, ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της Ουκρανίας εγκαινιάστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2023. Η πλατφόρμα επιτρέπει τον στενό συντονισμό μεταξύ διεθνών δωρητών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εξασφαλίζει συνεκτική, διαφανή και υπεύθυνη στήριξη.

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων που παρέχουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη, καθώς και πιο μακροπρόθεσμη βοήθεια για τη φάση της ανασυγκρότησης. Με τον τρόπο αυτό, βασίζεται στα αποτελέσματα των διασκέψεων στο Λουγκάνο, το Βερολίνο και το Παρίσι, ώστε να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αναγκών και πόρων.

Περισσότερα για την πλατφόρμα συντονισμού δωρητών για την Ουκρανία

Κινητοποίηση διεθνούς στήριξης

Τώρα περισσότερο παρά ποτέ η Ουκρανία χρειάζεται βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι της κινητοποιούν διεθνή στήριξη για την οικονομική και κοινωνική σταθεροποίηση, την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη της Ουκρανίας από τις επιπτώσεις του πολέμου. 

Στήριξη των ουκρανικών σχολείων

Καθώς το μέλλον της Ουκρανίας ξεκινά στα σχολεία της, η ΕΕ στηρίζει την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σχολείων με 100 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει περίπου 14 εκατ. ευρώ για την αγορά σχολικών λεωφορείων και την ασφαλή μεταφορά Ουκρανών μαθητών στο σχολείο. Η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δωρεά σχολικών λεωφορείων στην Ουκρανία μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την Ουκρανία για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση της χώρας στην ενιαία αγορά, δίνοντας στην Ουκρανία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της, να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Μάθετε περισσότερα για τα σχολικά λεωφορεία για την Ουκρανία