Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Terug naar Oekraïne: vragen en antwoorden

Overzicht

Als u wilt terugkeren naar Oekraïne, hetzij tijdelijk, hetzij voorgoed, moet u een aantal dingen voor ogen houden. Zo kan uw terugkeer gevolgen hebben voor uw rechten hier in de EU. U kunt ook meer praktische problemen hebben, zoals de bankrekening die u in uw gastland hebt geopend. Op deze pagina vindt u informatie om u te helpen deze vragen te beantwoorden.

Voor een korte periode terug naar Oekraïne

Ik heb nu tijdelijke bescherming in een EU-land, maar ik wil binnenkort terug naar Oekraïne. Verlies ik dan mijn rechten in de EU?

De richtlijn tijdelijke bescherming biedt de mogelijkheid om vrijwillig terug te keren en voorziet in maatregelen die van toepassing zijn na beëindiging van de tijdelijke bescherming. Als u voor korte tijd naar Oekraïne moet terugkeren, bijvoorbeeld voor familiebezoek, om documenten te verzamelen of om familieleden te redden, verliest u uw tijdelijke beschermingsstatus niet. Een kort bezoek aan Oekraïne mag door de EU-landen niet worden beschouwd als een besluit om vrijwillig terug te keren voordat de tijdelijke bescherming afloopt. Dit betekent dat een korte reis naar Oekraïne niet mag leiden tot de intrekking van de verblijfsvergunning en het verlies van aan de status verbonden rechten. 

Terugkeer naar Oekraïne

Ik heb nu tijdelijke bescherming in de EU en ik wil terugkeren naar Oekraïne. Kan ik terugkeren naar de EU en weer tijdelijke bescherming genieten?

Als u van plan bent naar Oekraïne terug te keren, moet u de autoriteiten van het land waar u woont, op de hoogte brengen van uw plannen. Als u later besluit om vóór het einde van de noodsituatie weer naar de Europese Unie te komen, hebt u opnieuw recht op tijdelijke bescherming. U wordt aangeraden contact op te nemen met de autoriteiten van uw gastland voor meer informatie over hoe u uw vertrek moet melden en hoe het kennisgevingssysteem werkt. U kunt zo ook meer te weten komen over de gevolgen van niet-kennisgeving en over de toepasselijke garanties voor personen die tijdelijke bescherming genieten.

Bankrekeningen

Blijft mijn bankrekening actief als ik besluit terug te keren naar Oekraïne en als mijn registratie voor tijdelijke bescherming inactief is?

Ook uw bankrekening moet actief blijven zolang uw verblijfsvergunning geldig is, ook al is deze niet actief vanwege uw besluit om voor een langere periode naar Oekraïne terug te keren.