Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Hvis du vil vende tilbage til Ukraine: spørgsmål og svar

Overblik

Når du er klar til at begynde at planlægge midlertidig eller permanent tilbagevenden til Ukraine, er der en række ting, du skal huske på. Blandt disse er, hvordan din hjemvenden vil påvirke dine rettigheder her i EU. Du kan også have mere praktiske bekymringer, f.eks. om hvordan det vil påvirke den bankkonto, du har åbnet i dit værtsland. På denne side finder du information, som hjælper dig til at besvare disse spørgsmål.

Besøg i Ukraine i en kort periode

Jeg er registreret med henblik på midlertidig beskyttelse, men jeg vil gerne vende tilbage til Ukraine for en kort periode. Vil jeg miste mine rettigheder i EU, hvis jeg gør det?

Direktivet om midlertidig beskyttelse giver mulighed for frivilligt at rejse tilbage og indeholder regler, der gælder, efter at den midlertidige beskyttelse er ophørt. Hvis du er nødt til at rejse tilbage til Ukraine i en kortere periode for f.eks. at besøge familie, indsamle papirer eller redde familiemedlemmer, mister du ikke din midlertidige beskyttelsesstatus. EU-landene må ikke betragte et kortvarigt besøg i Ukraine som en beslutning om frivillig tilbagevenden, inden den midlertidige beskyttelse ophører. Det betyder, at en kort rejse tilbage til Ukraine ikke vil føre til tilbagekaldelse af opholdstilladelsen og tab af de rettigheder, der er knyttet til beskyttelsesstatussen. 

Tilbagevenden til Ukraine

Jeg har nu midlertidig beskyttelse i EU, og jeg vil gerne flytte tilbage til Ukraine. Vil jeg kunne vende tilbage til EU og få midlertidig beskyttelse?

Hvis du planlægger at tage hjem til Ukraine, skal du orientere myndighederne i det land, hvor du bor, om dine planer. Hvis du efter et stykke tid ønsker at vende tilbage til EU inden nødsituationens ophør, vil du igen have ret til midlertidig beskyttelse. Vi råder dig til at kontakte myndighederne i dit værtsland for at få mere information om, hvordan du giver besked om din udrejse, og hvordan det eksisterende underretningssystem fungerer, om konsekvenserne, hvis du ikke underretter myndighederne, og om hvilke garantier der gælder for personer, som har fået midlertidig beskyttelse.

Bankkonti

Vil min bankkonto stadig være aktiv, hvis jeg beslutter at flytte tilbage til Ukraine, og hvis registreringen af min midlertidige beskyttelse er "inaktiv"?

Dine bankkonti vil også forblive aktive, så længe din opholdstilladelse stadig er gyldig, også selv om registreringen ikke er aktiv på grund af din beslutning om at flytte tilbage til Ukraine i en længere periode.