Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Ukrajna újjáépítése

SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ukrajna újjáépítése

A helyreállítás építőkövei

Folyamatos uniós támogatás

Komoly és világszintű pénzügyi erőfeszítésre lesz szükség Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez. Az EU már most is jelentős segítséget nyújt az ország rezilienciájának megerősítéséhez, közép- és hosszú távon azonban még több támogatásra lesz szükség egy szabad és virágzó, az európai értékeken alapuló, az európai és a globális gazdaságba jól integrált ország alapjainak helyreállításához, és Ukrajna európai integráció felé vezető pályájának támogatásához.

Oroszország agressziós háborújának kezdete óta az EU és tagállamai, valamint az európai pénzügyi intézmények az „Európa együtt” megközelítés jegyében pénzügyi, humanitárius, sürgősségi, költségvetési és katonai támogatástbocsátanak rendelkezésre, amelyek összege az 50 milliárd eurót is elérheti:

  • 37,8 milliárd euróval támogatják az ország általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi ellenálló képességének erősítését – ez magában foglal egy példa nélküli, potenciálisan 18 milliárd euró összegű pénzügyi támogatási csomagot 2023-ra;
  • az Európai Békekeretből és közvetlenül a tagállamoktól pedig mintegy 12 milliárd euró értékű katonai segítség érkezett.

Oroszország továbbra is folytatja agressziós háborúját, és még nem lehet tudni, hogy összességében mekkora erőfeszítéseket igényel majd Ukrajna újjáépítése. Fontos azonban, hogy már most elkezdjük megtervezni e nemzetközi erőfeszítés fő építőelemeit. 

Az adományozók koordinációját célzó többszereplős platform

2023. január 26-án többszereplős koordinációs platform indult az ukrajnai helyreállítási és újjáépítési munkálatok támogatására. A platform elősegíti a nemzetközi adományozók és pénzügyi szervezetek közötti szoros koordinációt, és biztosítja a támogatás következetességét, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Célja, hogy összehangolja az összes jelentős adományozó tevékenységét, akik egyrészt rövid távú pénzügyi támogatást nyújtanak, másrészt hosszabb távon is segítik az ország újjáépítését. Ily módon a platform a luganói, berlini és párizsi konferencia eredményeire építve jelentősen hozzá fog járulni a szükségletek kielégítését célzó erőforrások előteremtéséhez.

Felkészülés a jövőre

2022. október 25-én, Berlinben nemzetközi szakértői konferenciát rendeztek Ukrajna helyreállításáról, újjáépítéséről és modernizációjáról. Az esemény házigazdája az Európai Bizottság és – a G7-ek elnökeként – Németország volt. A konferencia fontosságát aláhúzza, hogy megrendezésével az EU és a nemzetközi közösség újra kifejezésre juttatta: továbbra is elkötelezetten támogatják Ukrajnát a kiprovokálatlan és indokolatlan orosz agresszió elleni küzdelmében. A konferencia résztvevői nyomatékosították, hogy a Bizottság és a nemzetközi közösség a továbbiakban és az ország azonnali szükségletein túlmenően is támogatni fogja Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke három dolgot emelt ki, amelyek kulcsfontosságúak Ukrajna sikeres újjáépítése szempontjából:

Tekintettel arra, mekkora kihívásról van szó, a helyreállítási erőfeszítéseknek inkluzívnak kell lenniük, és a folyamatba minden érdekelt felet be kell vonni, ideértve a köz- és a magánszektor szereplőit, valamint a nemzetközi szervezeteket is. Ezért a konferencián különböző szakmai hátterű, számos különböző tudományágat képviselő világhírű szakértők, valamint a civil társadalom, a magánszektor és az ukrán kormány képviselői is részt vettek. A konferencia ajánlásai is alakítani fogják azokat a globális erőfeszítéseket, melyek zöld, reziliens, virágzó és demokratikus jövőt hivatottak biztosítani Ukrajna számára.

Bővebben

  • Ursula von der Leyen elnök nyitó és záró megjegyzései
  • Ursula von der Leyen elnök nyilatkozata az Olaf Scholz kancellárral és Denisz Smihal ukrán miniszterelnökkel tartott közös sajtókonferencián
  • Audiovizuális anyagok 
     

Az ukrán iskolák támogatása

Mivel Ukrajna jövője az iskolákban kezdődik, az EU 100 millió euróval támogatja a kárt szenvedett iskolák helyreállítását – ezt a Bizottság elnöke az Unió helyzetéről szóló beszédében jelentette be.

Az Európai Bizottság mintegy 14 millió eurót különített el iskolabuszok vásárlására, hogy az ukrán gyermekek biztonságosan eljuthassanak az iskolába. A Bizottság emellett uniós szintű kampányt indított azzal a céllal, hogy Ukrajna az adományozók jóvoltából további iskolabuszokat kapjon. A buszok kiszállításának költségeit az uniós polgári védelmi mechanizmus bizonyos feltételek mellett fedezi.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság annak érdekében is együtt fog működni Ukrajnával, hogy az ország akadálytalanul hozzáférhessen az egységes piachoz, ezáltal lehetővé téve, hogy Ukrajna maximálisan kihasználhassa belső erőforrásait, gyorsítsa a növekedést és bővítse lehetőségeit.