Skip to main content
Az Európai Bizottság logója
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Uniós segítségnyújtás Ukrajnának

Ezeket az információkat a következő nyelveken is közzétesszük: ukrán | українська | orosz | русский

In focus

Határozott és átfogó uniós válaszintézkedések

Az orosz agresszió kezdete óta az EU és tagállamai, valamint pénzügyi intézményei több mint 19 milliárd eurót mozgósítottak Ukrajna általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi rezilienciájának megerősítésére. Ennek keretében az EU és pénzügyi intézményei makroszintű pénzügyi támogatást, költségvetés-támogatást, sürgősségi segélyt, valamint válságreagálási és humanitárius segítséget nyújtanak Ukrajnának. Az EU további makroszintű pénzügyi támogatást fog nyújtani az országnak, amelynek értéke elérheti a 3 milliárd eurót is.

Az Európai Békekeret emellett 3,1 milliárd euró összegű katonai segítségnyújtási intézkedéseket is finanszíroz, amelyekből az EU vissza fogja téríteni a tagállamoknak az Ukrajnának természetben nyújtott katonai támogatások összegét.

In order to continue supporting Ukraine, on 9 November 2022, the Commission proposed the MFA+ support package for Ukraine of up to €18 billion, with stable, regular and predictable financial assistance – averaging €1.5 billion per month – which would help cover a significant part of Ukraine's short-term funding needs for 2023.

Humanitárius segítségnyújtás

523 millió euró már rendelkezésre áll olyan humanitárius segélynyújtási projektek finanszírozására, melyek az Ukrajna elleni háború sújtotta civil lakosságot hivatottak segíteni. Ebből az összegből 485 millió eurót Ukrajna, 38 millió eurót pedig Moldova használhat fel arra, hogy segítséget nyújtson az agresszió elől menekülő embereknek. Az EU a humanitárius segélycsomagot a menekültek élelemmel és vízzel való ellátására, elszállásolására, egészségügyi ellátására és alapvető szükségleteinek fedezésére fordítja.

332 millió euró pedig egy sürgősségi támogatási program keretében alapvető javak és szolgáltatások – például oktatás, egészségügyi ellátás és élelmiszerek – biztosításához fog hozzájárulni. Közreműködik a lakosság védelmében is, egyaránt segítve a belső menekülteket és az őket befogadó közösségeket, továbbá támogatást nyújt a kis- és középvállalkozások, valamint a mezőgazdaság számára. További fontos cél a kis méretű polgári infrastruktúra újjáépítése, az energiabiztonság garantálása, valamint az, hogy megerősítsék a kiberbiztonságot, a tömegtájékoztatás szabadságát és fellépjenek a dezinformáció ellen. A már korábban indított, összesen 185 millió euró értékű projektek kiigazításra kerültek, hogy ki tudják elégíteni a sürgős helyszíni szükségleteket.

 

Uniós polgári védelmi mechanizmus

31 ország
ajánlotta fel segítségét
Több mint 70 000 tonna
természetbeni támogatás érkezett eddig Ukrajnába

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segélyszállítmányokat juttatunk Ukrajnába, melyeket 31 ország – a 27 uniós tagállam, Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia és Izland – ajánlott fel. A szállítmányok részben életmentő eszközöket – orvosságokat, élelmiszereket, sürgősségi elszállásoláshoz szükséges felszereléseket stb. –, részben stratégiai járműveket és felszerelést tartalmaznak, köztük tűzoltóautókat, áramfejlesztőket, mentőautókat és mozgó kórházakat.

Sürgősségi logisztikai központok és rescEU-segély

A szükségletek exponenciális növekedése miatt a németországi, magyarországi, hollandiai, görögországi, romániai, svédországi és dániai rescEU-készletekből egészségügyi és lakhatási felszereléseket, továbbá olyan speciális felszereléseket mozgósítottunk, amelyek az Ukrajnát fenyegető népegészségügyi kockázatok, például vegyi, biológiai, radiológiai vagy nukleáris veszélyek elhárítását szolgálják. A rescEU-segély, melynek összértéke megközelíti a 34 millió eurót, többek között menedékhelyeket, védőruházatot, fertőtlenítőszert, lélegeztetőgépeket, infúziós pumpákat, betegmonitorokat és ultrahangos berendezéseket tartalmaz. Az EU koordinálja a sürgős kezelésre szoruló ukrán betegek egészségügyi evakuálását, és eddig már több mint 1 000 beteget szállítottak át európai kórházakba szakorvosi ellátás céljából. Szeptemberben a lengyelországi Rzeszówban új uniós egészségügyi evakuálási (MEDEVAC) központ nyílt meg, mely ukrajnai betegeket fogad. A központ feladata, hogy az Ukrajnából érkező betegek számára biztonságos szállást nyújtson, mielőtt továbbszállítanák őket egy másik európai országba, hogy ott kórházi kezelést kapjanak.

Hogy a várt segély a lehető leggyorsabban megérkezhessen Ukrajnába, a Bizottság polgári védelmi logisztikai központokat hozott létre Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában. Ezek a logisztikai központok segíteni fogják az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül nyújtott segítség célba juttatását. 

Átmeneti védelmi mechanizmus

Az átmeneti védelem a következőket foglalja magában:

 • tartózkodási jog;
 • hozzáférés a munkaerőpiachoz a tagállamok munkaerőpiaci politikáival is összhangban;
 • lakhatási lehetőség;
 • szociális ellátás;
 • orvosi vagy egyéb jellegű segítségnyújtás;
 • a kísérő nélküli kiskorúak és tizenévesek számára jog a törvényes gyámsághoz és az oktatásban való részvételhez.

Tájékoztatás a háború elől menekülők számára

Szolidaritási folyosók

A Bizottság cselekvési tervet készített szolidaritási folyosók létrehozására, amelyek révén Ukrajna exportálni tudja gabonáját, valamint hozzájuthat a számára szükséges javakhoz, a humanitárius segélyektől kezdve a takarmányig és műtrágyáig. 

Május óta a szolidaritási folyosóknak köszönhetően:

 • Ukrajna több mint 12,5 millió tonna gabonát tudott exportálni, aminek köszönhetően az ország hozzájutott a számára égetően szükséges bevételhez, a gabona pedig eljutott a rászorulókhoz;
 • csak szeptemberben Ukrajna összesen 6,6 millió tonna mezőgazdasági terméket exportált – ebből 2,6 millió tonnát a szolidaritási folyosókon, 4 millió tonnát pedig a Fekete-tengeren keresztül;
 • Ukrajna, Moldova és az EU-országok technikai támogatást vehettek igénybe a különböző eljárások felgyorsításához és a határokon kialakult szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez;
 • 2022. június 29-én szállítási megállapodás jött létre Ukrajnával és Moldovával, mely még inkább megkönnyíti az áruszállítást e két ország viszonylatában.

Egyéb támogatások

 • Ami az energiaágazatot illeti, Ukrajna villamosenergia-hálózata össze lett hangolva az EU hálózatával. Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajna energiaágazatát, biztosítva, hogy Ukrajna felé fordított irányú gázszállítás valósuljon meg. Ukrajna az EU közös gáz-, cseppfolyósított-földgáz- és hidrogénbeszerzéseiből is részesülhet.
 • A Bizottság javaslatot tett arra, hogy az EU egy évre függessze fel a behozatali vámokat az Ukrajnából az Unióba érkező összes import tekintetében. A rendeletjavaslat az ukrán acélexportra vonatkozó összes uniós dömpingellenes és védintézkedés felfüggesztését is előirányozza, szintén egy évre. Ez a nagyszabású javaslat az EU-ba irányuló ukrán export fellendítését célozza, és enyhíteni hivatott az ukrajnai termelők, gyártók és exportőrök nehéz helyzetét.
 • A Bizottság felszólította az európai távközlési szolgáltatókat, hogy hosszabbítsák meg az utóbbi három hónapban érvényben lévő megállapodásokat, melyek felfüggesztették, illetve jelentősen csökkentették az EU-ban tartózkodó ukránoknak felszámított barangolási díjakat.
 • A háború kezdete óta az EU azonnal Ukrajna segítségére sietett kiberrezilienciájának megerősítése érdekében, és 10 millió eurót fordított berendezésekre, szoftverekre és egyéb kapcsolódó támogatásra. A 330 millió eurós csomagból az EU további 15 millió eurót különített el a reziliens digitális átalakulás támogatására.
 • Az EU garanciákat nyújt, amelyeket pénzügyi intézmények, például az EBB és az EBRD bocsátanak ki. Az uniós garanciák révén az ukrán kormánynak lehetősége nyílik pénzt kölcsönözni a létfontosságú szolgáltatásokat biztosító vállalatoknak.

Az újjáépítés támogatása

Ukraine public administration building

Komoly és világszintű pénzügyi erőfeszítésre lesz szükség a háborúban lerombolt Ukrajna újjáépítéséhez. Az újjáépítési erőfeszítéseket az ukrán hatóságoknak kell irányítaniuk, szoros partnerségben az Európai Unióval és a kulcsfontosságú partnerekkel, például a G7-ekkel, a G20-akkal és más harmadik országokkal, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és egyéb nemzetközi szervezetekkel.

A bejelentett intézkedések között szerepel egy nemzetközi koordinációs platform, az „Ukrajna újjáépítését célzó platform” létrehozása is, mely a tervek szerint a Bizottság és az ukrán kormány irányításával fog működni. A platform feladata lesz, hogy jóváhagyja az újjáépítési tervet, melyet Ukrajna dolgoz ki és hajt végre. Ehhez az ország támogatást kap az Uniótól az adminisztratív kapacitás és technikai megvalósítás terén. A platform összefogja majd a támogató partnereket és szervezeteket, köztük az uniós tagállamokat, más két- és többoldalú partnereket és nemzetközi pénzügyi szervezeteket. Az ukrán parlament és az Európai Parlament megfigyelőként fog részt venni a platform munkájában.

Az újjáépítési terv megvalósításának elősegítése érdekében a Bizottság a „RebuildUkraine” eszköz létrehozását javasolta. A javaslat értelmében ez lenne az uniós támogatás fő jogi eszköze, mely vissza nem térítendő támogatásokból és hitelekből állna. Az eszköz beágyazódna az uniós költségvetésbe, ami biztosítaná e kezdeményezés átláthatóságát, elszámoltathatóságát és hatékony és eredményes pénzgazdálkodását, és a finanszírozás folyósítása egyértelműen függne a beruházásoktól és a reformoktól.

Bővebben Ukrajna újjáépítéséről

Dokumentumok