Ugrás a fő tartalomra
Uniós szolidaritás Ukrajnával

Uniós segítségnyújtás Ukrajnának

Ezeket az információkat a következő nyelveken is közzétesszük: ukrán | українська | orosz | русский

Az EU teljes egységben, rendületlenül segíti Ukrajna küzdelmét Oroszország ellen, mely agressziós háborút visel az ország ellen, és illegálisan megpróbál ukrán területeket annektálni. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is támogatást nyújtsunk Ukrajnának és az ukrán népnek politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai téren, mindaddig, amíg ez szükséges.

Határozott és átfogó uniós válaszintézkedések

Oroszország agressziós háborújának kezdete óta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás összességében csaknem 98 milliárd eurót tett ki. Ez a következőket foglalja magában: 

47,9 milliárd euró – az „Európa együtt” összefogás jegyében ekkora összeget sikerült ez idáig mozgósítani Ukrajna általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi ellenálló képességének megerősítésére. 

33,1 milliárd euró – ennyit tesz ki a katonai segítségnyújtási intézkedésekre fordított összeg, amelyből 11,1 milliárd eurót az Európai Békekeret biztosított. 

17 milliárd euróig terjedő összeg – ennyi forrást kaptak a tagállamok segítségképpen ahhoz, hogy ellássák a háború elől az EU-ba menekülő ukránokat. 

Az EU, valamint az uniós tagállamok és pénzügyi intézmények úgy határoztak, hogy közös erővel, az ún. „Európa együtt” megközelítést alkalmazva hoznak intézkedéseket az Oroszország által indított agressziós háborúra válaszul. Ez azt jelenti, hogy együttműködünk egymással, egyesítve szaktudásunkat és erőforrásainkat, hogy hathatósabban segítsük Ukrajnát. 

Az agressziós háború kezdete óta „Európa együtt” 43,4 milliárd euró összegben teremtett elő forrásokat Ukrajna támogatására. Ez a következőket foglalja magában:

 • makroszintű pénzügyi támogatás, 
 • költségvetés-támogatás, 
 • sürgősségi segély, 
 • válságreagálási források, 
 • humanitárius segély. 

Makroszintű pénzügyi támogatás és költségvetés-támogatás

2023-ban Ukrajna további megsegítése érdekében az uniós költségvetés lehetővé tette, hogy az ország 19,5 milliárd euró összegű rövid távú támogatásban részesüljön. Ez egy minden eddiginél nagyobb, 18 milliárd euró összegű csomagot is magában foglalt, mely kedvezményes kölcsönök formájában biztosított támogatást Ukrajnának. Ez azon a 11,6 milliárd eurós támogatáson felül értendő, amelyet az ország 2022-ben kapott hitelek és vissza nem térítendő támogatások formájában. A kapott pénzügyi segítségnek köszönhetően Ukrajna képes volt arra, hogy:

 • továbbra is folyósítsa a béreket és nyugdíjakat,
 • helyreállítsa a kritikus fontosságú – a háborúban megsemmisült vagy megrongálódott – infrastruktúrát,
 • fenntartsa az alapvető közszolgáltatásokat, például működtesse a kórházakat és az iskolákat, illetve gondoskodjon a lakóhelyüket elhagyott személyek lakhatásáról,
 • megőrizze a makrogazdasági stabilitást.

Az Ukrajna-eszköz: az ország helyreállításának és újjáépítésének, valamint az uniós csatlakozás felé tett előrehaladásának támogatása

Az EU célzott pénzügyi eszközt hozott létre a 2024–2027-es időszakra, hogy támogassa azokat a hosszú távú ukrán erőfeszítéseket, amelyek az ország helyreállítására és az uniós tagság elnyerésére irányulnak. Az Ukrajna-eszköz lehetővé fogja tenni az EU számára, hogy ebben az időszakban kiszámítható és rugalmas pénzügyi támogatást nyújtson az országnak, akár 50 milliárd eurót is elérő összegben.

Amíg az eszköz alkalmazásához szükséges feltételek megteremtését célzó munka be nem fejeződik, a Bizottság korlátozott időtartamra havi 1,5 milliárd euró összegig terjedő sürgősségi áthidaló finanszírozást nyújthat Ukrajnának. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy Ukrajna folytassa a háború megnyerésére irányuló erőfeszítéseit, továbbra is folyósítani tudja a fizetéseket és a nyugdíjakat, és fenn tudja tartani az alapvető közszolgáltatásokat. Ukrajna eddig e számára létfontosságú támogatás címén 4,5 milliárd eurót kapott.

Az eszköz jól példázza, mennyire elkötelezett az EU a tekintetben, hogy az Oroszország által indított agressziós háború közepette támogassa Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Bővebben az Ukrajna-eszközről

Az ukrán gazdaságot támogató intézkedések

2023 februárjában az Európai Bizottság és Ukrajna megállapodást írt alá arról, hogy Ukrajna csatlakozik az Egységes piac programhoz. Ez a megállapodás támogatni fogja az ukrán vállalkozásokat azáltal, hogy: 

 • megkönnyíti a piacra jutásukat,  
 • kedvező üzleti környezetet teremt a számukra, 
 • elősegíti fenntartható növekedésüket,  
 • előmozdítja nemzetközi terjeszkedésüket. 

A Bizottság ezenfelül 2024 januárjában javaslatot tett az Unióba irányuló ukrán exportra vonatkozó vámok, kvóták és piacvédelmi intézkedések teljes körű felfüggesztésének 2025 júniusáig történő meghosszabbítására. A Bizottság azóta javaslatot tett arra, hogy a felfüggesztés további egy évvel meghosszabbodjon.

Az EU azoknak a garanciáknak a formájában is támogatást nyújt, amelyeket pénzügyi intézmények, például az EBB és az EBRD bocsátanak ki. Az uniós garanciák lehetővé fogják tenni, hogy az ukrán kormány pénzt hitelezzen, és ne álljanak le a létfontosságú szolgáltatások. 

Humanitárius segítségnyújtás és polgári védelem

32 ország
ajánlotta fel segítségét
Több mint 145 ezer tonna
természetbeni támogatás érkezett eddig Ukrajnába

  Az említetteken túlmenően az uniós tagállamok és partnerek több mint 145 ezer tonna természetbeni támogatást juttattak Ukrajnának az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. A támogatás becsült értéke meghaladja a 798 millió eurót. Az EU és a tagállamok több mint 110 millió eurót biztosítottak humanitárius aknamentesítésre – ebből 21,5 millió eurót tettek ki az uniós költségvetésből erre a célra rendelkezésre bocsátott források.

  Az EU 2022-ben 330 millió eurót mozgósított annak a szükséghelyzeti támogatási programnak a céljára, amely segít a rászorulóknak hozzáférni alapvető árukhoz és szolgáltatásokhoz, például élelmiszerekhez, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. A támogatási program a lakosság védelméhez is hozzájárul – mind a belső menekülteket, mind az őket befogadó közösségeket segítve –, és a kis- és középvállalkozásokat, valamint a mezőgazdaságot is támogatja.  

  További fontos cél egyebek mellett a kis méretű polgári infrastruktúrák újjáépítése, az energiabiztonság garantálása, valamint a kiberbiztonság, a médiaszabadság és a dezinformáció elleni küzdelem előmozdítása. Több, már folyamatban lévő – összesen 286 millió euró értékű – projekt kiigazítására is sor került annak érdekében, hogy fedezni lehessen a sürgős helyszíni szükségleteket. 

  Sürgősségi logisztikai központok és rescEU-segély

  A gyorsan növekvő ukrajnai szükségletek miatt a rescEU-készletből egészségügyi felszereléseket, ideiglenes elszállásolást biztosító lakómodulokat, áramfejlesztő generátorokat, továbbá olyan speciális felszereléseket mozgósítottunk, amelyek a népegészségügyi kockázatok, például vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek elhárítását szolgálják.  

  A háború kezdete óta összesen 127 millió euró értékben nyújtottunk támogatást Ukrajnának a rescEU-készletből.

  Az EU koordinálja a sürgős kezelésre szoruló ukrán betegek egészségügyi evakuálását. Eddig már több mint 3100 beteget sikerült átszállítani európai uniós kórházakba szakorvosi ellátás céljából.  

  2022 szeptemberében a lengyelországi Rzeszówban uniós egészségügyi evakuálási (MEDEVAC) központ nyílt meg. A központ feladata, hogy biztonságos elhelyezést nyújtson az Ukrajnából érkező betegek számára, mielőtt kórházi kezelés céljából továbbszállítják őket egy másik európai országba. 

  Ezen túlmenően a Bizottság polgári védelmi logisztikai központokat hozott létre Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában, hogy a segélyszállítmányok a lehető leggyorsabban megérkezhessenek Ukrajnába. Ezek a logisztikai központok segíteni fogják az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül nyújtott segítség célba juttatását. 

  2023. április 21-én Ukrajna csatlakozott az uniós polgári védelmi mechanizmushoz, az EU szolidaritási eszközéhez, mely a mechanizmusban részt vevő országoknak hivatott segítséget nyújtani katasztrófa esetén. 

  Átmeneti védelem

  Az Ukrajna elleni invázió kezdetét követően az EU azonnal aktiválta az átmeneti védelemről szóló irányelvet. Az irányelv meghatározott jogokat biztosít az ukrajnai háború elől menekülő, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek az EU-ban, többek között a következők tekintetében:

  Tartózkodási engedélyek

  Megfelelő elszállásolás igénybevételének lehetősége

  Orvosi ellátás

  Iskolai oktatás gyermekek számára

  Az uniós országok azóta több mint 4 millió ukrán állampolgárt fogadtak területükön az átmeneti védelmi rendszer keretében, melynek hatályát az EU 2025 márciusáig meghosszabbította.  

  A Bizottság maximális rugalmasságot biztosít a tagállamoknak ahhoz, hogy a kohéziós alap el nem költött forrásait is a háború elől elmenekülő emberek megsegítésére fordítsák. Ennek köszönhetően mintegy 17 milliárd euró már rendelkezésre áll erre a célra. 

  Tájékoztatás a háború elől menekülők számára

  Szolidaritási folyosók

  Az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul hozott európai uniós intézkedések keretében az Európai Bizottság és az Ukrajnával szomszédos uniós tagállamok 2022. május 12-én létrehozták az EU–Ukrajna szolidaritási folyosókat. A szolidaritási folyosók létfontosságú útvonalak Ukrajna mezőgazdasági exportja, valamint az ország számára szükséges humanitárius segélyszállítmányok és áruk – pl. takarmányok és műtrágya – behozatala számára. 

  2022 májusa óta a szolidaritási folyosóknak köszönhetően: 

  • mintegy 122 millió tonna ukrán termék exportja valósult meg, ezen belül 64 millió tonna mennyiségben gabona, olajos magvak és egyéb kapcsolódó termékek kivitele;
  • az ország több mint 45 millió tonna – számára nélkülözhetetlen – terméket tudott importálni, köztük katonai és humanitárius segélyszállítmányokat, üzemanyagot és egyéb termékeket;
  • Ukrajna, Moldova és az EU-országok technikai támogatást vehettek igénybe különböző eljárások leegyszerűsítéséhez és felgyorsításához, valamint a határokon kialakult torlódások megszüntetéséhez; 
  • 2022. június 29-én az EU árufuvarozási megállapodást írt alá Ukrajnával és Moldovával, mely még inkább megkönnyíti az áruszállítást e két ország viszonylatában. 

  Azóta több mint 2 milliárd eurót sikerült mozgósítani a szolidaritási folyosók bővítése céljából, többek között a Bizottság, az Európai Beruházási Bank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a Világbank jóvoltából.

  További információk az EU–Ukrajna szolidaritási folyosókról

  Az ukrán iskolás gyerekek támogatása

  Az energiaágazat támogatása

  2022 márciusában Ukrajna villamosenergia-hálózata össze lett hangolva az EU hálózatával. Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajna energiaágazatát, biztosítva, hogy Ukrajna felé fordított irányú gázszállítás valósuljon meg. Ukrajna az EU közös gáz-, cseppfolyósítottföldgáz- és hidrogénbeszerzéseiből is részesülhet majd. 

  Emellett az EU több mint 8400 áramfejlesztőt és 35 millió LED-lámpát juttatott Ukrajnának. 

  Az Európai Bizottság kérésére az adományozók több mint 332 millió eurót bocsátottak az Energiaközösség által létrehozott Ukrajnai Energiatámogatási Alap rendelkezésére. Az összeg az ukrán energiaágazat azonnali szükségleteinek fedezésére szolgál.  

  Az összekapcsoltság és a technológia javításának támogatása

  A Bizottság 2022 júliusában felhívást intézett az európai távközlési szolgáltatókhoz, arra ösztönözve őket, hogy hosszabbítsák meg az EU-ban tartózkodó ukránoknak felszámított barangolási díjak felfüggesztéséről, illetve jelentős csökkentéséről szóló megállapodásukat. 

  2023 júniusában az EU és Ukrajna megállapodást írt alá arról, hogy Ukrajna – társult országként – csatlakozik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz. Ez lehetővé fogja tenni az ukrán projektgazdák számára, hogy uniós finanszírozásra pályázzanak a közlekedési, az energetikai és a digitális ágazatban, tovább javítva Ukrajna összekapcsoltságát a szomszédságában fekvő uniós országokkal. 

  2023 decemberében a Bizottság új Horizont Európa-irodát nyitott Kijevben. Ukrajna részvétele a Horizont Európa programban és az Euratom kutatási és képzési programjában segíteni fog abban, hogy az ország megőrizze és továbbfejlessze kutatási és innovációs ökoszisztémáját.  

  A háború kezdete óta az EU növelte az ország kiberrezilienciájának megerősítése céljából Ukrajnának nyújtott támogatást: 10 millió eurót fordított berendezések, szoftverek és egyéb kapcsolódó eszközök beszerzésére. Az EU további 19 millió eurót biztosított a digitális átállás támogatására. 

  Az újjáépítés támogatása

  Oroszország elszámoltatásának támogatása

  Az EU támogatja az Ukrajnában elkövetett bűncselekmények büntetlensége elleni küzdelmet: 7,25 millió eurós projekt segíti a Nemzetközi Büntetőbíróság által az orosz háborús bűncselekmények feltárására irányuló nyomozásokat. Ezenfelül az Eurojust támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a Lengyelország, Lettország, Észtország, Szlovákia, Románia, Litvánia és Ukrajna által létrehozott közös uniós nyomozócsoport tesz (a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Europol részvételével) az Ukrajnában elkövetett nemzetközi bűncselekmények kivizsgálása céljából.

  Az Európai Bizottság létrehozta továbbá az Ukrajna elleni agresszió bűntettével kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatásával foglalkozó nemzetközi központot. A hágai székhelyű központ, mely a már életre hívott közös nyomozócsoport munkáját segítő struktúrán belül működik, az Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására és bizonyítékainak összegyűjtésére irányuló erőfeszítések összehangolását támogatja. 

  Az Európai Unióban eddig hozzávetőleg 200 milliárd euró összegben került sor az Orosz Központi Bank tulajdonát képező vagyoni eszközök immobilizálására, a jegyzékbe vett személyek és szervezetek befagyasztott magánvagyonának összege pedig meghaladja a 28 milliárd eurót.

  Bővebben arról, mit tesz az EU Oroszország elszámoltatásáért

  Az oldal legutóbbi frissítésének dátuma: 2024. március 20.

  Dokumentumok

  2023. MÁRCIUS 24.
  Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment